OL2002: Dostarczanie poczty do skrzynki odbiorczej zatrzymuje się, kiedy folder osobisty lub folder offline jest pełny

Symptomy

Podczas wysyłania i odbierania w programie Outlook folder osobisty lub foldery offline, do których dostarczana jest poczta, mogą przestać akceptować nowe elementy.

Przyczyna

Problem ten wynika z wprowadzonego w programie Outlook 2002 ograniczenia rozmiaru plików folderu osobistego (.pst) i folderu offline (.ost), z których każdy nie może być większy niż 2 gigabajty (GB), co zapobiega uszkodzeniu tych plików. Dostarczanie poczty do folderu zatrzymuje się, ale nie jest wyświetlany żaden komunikat z wyjaśnieniem.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zaopatrzyć się w najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla pakietu Office XP
Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):

Nazwa pliku Wersja
----------------------------
Exsec32.dll 10.0.3117.0
Outllib.dll 10.0.3124.0
Outlph.dll 10.0.3124.0
Rm.dll 10.0.3012.0

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą". Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office XP.

Więcej informacji

Po zastosowaniu tej poprawki przy próbie dostarczenia poczty do pliku .pst, który jest pełny (ok. 1,82 GB, 1 957 052 416 bajtów, 1 911 184 kilobajtów — KB), program Outlook 2002 wyświetla następujący komunikat o błędzie w oknie dialogowym Postęp wysyłania/odbierania w programie Outlook:
Zadanie 'Microsoft Exchange Server — Odbieranie' zgłosiło błąd (0x8004060C): 'Nieznany błąd. 0x8004060C'
0x8004060C jest jednoznacznym kodem błędu przypisanym do nieudanego dostarczenia do pliku .pst skrzynki odbiorczej z powodu przepełnienia pliku .pst. Przy próbie zapisania innego elementu w pliku .pst (np. spotkania, zadania lub kontaktu) pojawia się następujący komunikat o błędzie:
Plik nazwa_pliku osiągnął maksymalny rozmiar. Aby zredukować ilość danych w tym pliku, zaznacz niepotrzebne elementy, a następnie usuń je trwale za pomocą klawiszy SHIFT+DELETE.
Przy próbie dostarczenia poczty do pliku .ost, który jest pełny, program Outlook 2002 wyświetla następujący komunikat o błędzie w oknie dialogowym Postęp wysyłania/odbierania w programie Outlook:
Zadanie 'Microsoft Exchange Server' zgłosiło błąd (0x00040820): 'Błędy synchronizacji w tle. W większości przypadków dalsze informacje są dostępne w dzienniku synchronizacji w folderze Elementy usunięte.'
Jeśli sprawdzisz folder Elementy usunięte, okaże się, że nie ma tam dziennika synchronizacji dla tego błędu.

Użytkownicy programu Outlook 2002, którzy są połączeni z serwerem pocztowym Exchange Server lub Exchange 2000 Server i mają ustawione dostarczanie poczty do pliku .pst, nie otrzymują żadnego powiadomienia o przepełnieniu pliku .pst. Poczta po prostu przestaje być dostarczana do pliku .pst i gromadzi się na serwerze.

288283 OL2002: Pliki folderów trybu offline i pliki folderów osobistych przestają akceptować dane
286038 OL2002: Co to są foldery trybu offline i w jaki sposób z nich korzystać
289987 OL2002: Jak kompaktować pliki PST i OST programu Outlook
290857 OL2002: How to Change from Using a .PST File to Using an .OST File
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304863 — ostatni przegląd: 19.11.2003 — zmiana: 1

Opinia