Jak ręcznie podzielić bazę danych Access w programie Microsoft Access

Poziom zaawansowany: Wymaga zaawansowanej znajomości zasad pisania kodu oraz zagadnień związanych ze współdziałaniem i obsługą wielu użytkowników.

Ten artykuł dotyczy plików baz danych programu Microsoft Access (mdb lub accdb).

Streszczenie

Z różnych przyczyn konieczny może być podział bazy danych na aplikację zewnętrzną lub wewnętrzną. Zewnętrzna baza danych zwiera tabele i jest przechowywana na serwerze plików. Zewnętrzna baza danych, połączona z tabelami wewnętrznymi, zawiera wszystkie formularze, kwerendy, raporty, makra i moduły. Zewnętrzna baza danych jest rozpowszechniana na stacjach roboczych użytkowników.

W tym artykule opisano sposób ręcznego podziału bazy danych zamiast korzystania z narzędzia Rozdzielacz bazy danych.

Więcej informacji

Aby podzielić bazę danych w programie Microsoft Office Access 2003 i starszych wersjach programu Access, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz nową pustą bazę danych programu Access.
 2. W menu Plik wskaż polecenie Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 3. Zlokalizuj i zaznacz bazę danych, którą chcesz podzielić.
 4. Na karcie Tabele kliknij przycisk Zaznacz wszystkie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że program Access importuje wszystkie tabele do nowej bazy danych, która jest wewnętrzną bazą danych użytkownika.
 5. Zapisz nową wewnętrzną bazę danych w udziale sieciowym i upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają pełne uprawnienia w odniesieniu do tego udziału.
 6. Utwórz drugą pustą bazę danych programu Access.
 7. W menu Plik wskaż polecenie Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Połącz tabele.
 8. Wybierz wewnętrzną bazę danych, która została utworzona.
 9. Na karcie Tabele kliknij przycisk Zaznacz wszystkie, a następnie kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że program Access łączy tabele w wewnętrznej bazie danych z zewnętrzną bazą danych.
 10. W menu Plik wskaż polecenie Pobierz dane zewnętrzne, a następnie kliknij polecenie Importuj.
 11. Wybierz oryginalną bazę danych, która jest dzielona, a następnie kliknij przycisk Importuj.
 12. Na karcie Formularze kliknij przycisk Zaznacz wszystkie. Powtórz ten krok na wszystkich kartach z wyjątkiem karty Tabele. Tabele zostały już połączone, dlatego teraz należy już tylko importować pozostałe obiekty.
 13. Po zaznaczeniu wszystkich obiektów z wyjątkiem tabel kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że teraz wszystkie tabele są połączone, a pozostałe obiekty zostały zaimportowane.
Aby podzielić bazę danych w programie Microsoft Office Access 2007, wykonaj następujące kroki:
 1. Utwórz nową pustą bazę danych programu Access.
 2. Na karcie Dane zewnętrzne kliknij opcję Access w grupie Import.
 3. W oknie dialogowym Pobierz dane zewnętrzne kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować i wybrać bazę danych, którą chcesz podzielić, kliknij pole wyboru Importuj tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły do bieżącej bazy danych, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij przycisk Zaznacz wszystkie na karcie Tabele, a następnie kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że program Access importuje wszystkie tabele do nowej bazy danych, która jest wewnętrzną bazą danych użytkownika.
 5. Zapisz nową wewnętrzną bazę danych w udziale sieciowym i upewnij się, że wszyscy użytkownicy mają pełne uprawnienia w odniesieniu do tego udziału.
 6. Utwórz drugą pustą bazę danych programu Access.
 7. Na karcie Dane zewnętrzne kliknij opcję Access w grupie Import.
 8. W oknie dialogowym Pobierz dane zewnętrzne kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać utworzoną wewnętrzną bazę danych, kliknij pole wyboru Połącz ze źródłem danych, tworząc tabelę połączoną, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 9. W oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij przycisk Zaznacz wszystkie na karcie Tabele, a następnie kliknij przycisk OK.

  Należy zauważyć, że program Access łączy tabele w wewnętrznej bazie danych z zewnętrzną bazą danych.
 10. Na karcie Dane zewnętrzne kliknij opcję Access w grupie Import.
 11. W oknie dialogowym Pobierz dane zewnętrzne kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać oryginalną bazę danych, która jest dzielona, kliknij pole wyboru Importuj tabele, kwerendy, formularze, raporty, makra i moduły do bieżącej bazy danych, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 12. W oknie dialogowym Importowanie obiektów kliknij przycisk Zaznacz wszystkie na karcie Formularze, powtórz ten krok na wszystkich pozostałych kartach z wyjątkiem karty Tabele, ponieważ utworzono już łącza do tabel. Teraz należy już tylko zaimportować pozostałe obiekty, a następnie kliknąć przycisk OK.

  Należy zauważyć, że teraz wszystkie tabele są połączone, a pozostałe obiekty zostały zaimportowane.
Uwagi

Jest to zewnętrzna baza danych. Można rozpowszechnić tę zewnętrzną bazę danych na stacjach roboczych, tak aby każdy użytkownik dysponował własną kopią zewnętrznej bazy danych.

Proces podziału bazy danych został pomyślnie zakończony, umożliwiając zwiększenie wydajności. Teraz formularz otwierany przez użytkownika jest otwierany lokalnie na jego komputerze i nie jest przesyłany poprzez sieć. Jedynie dane w powiązanych tabelach są przekazywane poprzez sieć.

Przyczyny podziału bazy danych

Typowe przyczyny podziału bazy danych są następujące:
 • Baza danych jest udostępniana wielu użytkownikom w sieci.
 • Kilka osób wykonuje zadania deweloperskie w bazie danych, a program Microsoft Visual Source Safe nie jest zainstalowany.
 • Konieczne jest zablokowanie zmian w projektach tabel wprowadzanych przez użytkowników.
Najbardziej typową przyczyną podziału bazy danych jest udostępnianie jej wielu użytkownikom w sieci. Jeżeli baza danych jest po prostu przechowywana w udziale sieciowym, podczas otwierania formularza, kwerendy, makra, modułu lub raportu przez użytkowników konieczne jest przesłanie tych obiektów poprzez sieć do indywidualnych osób korzystających z bazy danych. Jeżeli baza danych zostanie podzielona, każdy użytkownik dysponuje własną kopią formularzy, kwerend, makr, modułów i raportów. Jedynymi danymi, które muszą być przesłane poprzez sieć, są więc dane w tabelach.

Uwaga: Bazę danych można również podzielić przy użyciu narzędzia Rozdzielacz bazy danych.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304932 — ostatni przegląd: 11.11.2008 — zmiana: 1

Opinia