Komputer wyposażony w więcej niż 1,5 GB pamięci RAM ciągle uruchamia się ponownie

Symptomy

Jeśli w komputerze znajduje się więcej niż 1,5 GB pamięci RAM, przy próbie uruchomienia systemu Windows Millennium Edition (Me) lub Windows 98 komputer może się ciągle uruchamiać ponownie.

Przy próbie zainstalowania systemu Windows Me lub Windows 98 na komputerze wyposażonym w więcej niż 1,5 GB pamięci RAM Instalator może przestać odpowiadać (zawiesić się) lub może ciągle następować ponowny rozruch komputera.

Przyczyna

Systemy Windows Me i Windows 98 zaprojektowano do obsługi maksymalnie 1 GB pamięci RAM. Większa ilość pamięci może prowadzić do potencjalnej niestabilności systemu.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy dodać następujący wiersz do sekcji [386enh] w pliku System.ini:
MaxPhysPage=40000
Ograniczy to ilość fizycznej pamięci RAM dostępnej dla systemu Windows do 1 GB. Aby dodać ten wiersz, wykonaj następujące kroki:

  1. Użyj dowolnego edytora tekstów (takiego jak Notatnik), aby otworzyć plik System.ini znajdujący się w folderze Windows.
  2. Dodaj następujący wiersz w sekcji [386Enh] pliku:
    MaxPhysPage=40000
  3. Zapisz plik, a następnie ponownie uruchom komputer.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pozycji MaxPhysPage, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
181862 Określanie ilości pamięci RAM dostępnej dla systemu Windows przy użyciu pozycji MaxPhysPage

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące ograniczenia ilości pamięci w systemach Windows Me i Windows 98, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
253912 Komunikaty o błędzie „Za mało pamięci” w przypadku zainstalowania dużej ilości pamięci RAM
184447 Komunikat o błędzie: Za mało pamięci do zainicjalizowania systemu Windows
Należy pamiętać, że tego konkretnego problemu nie rozwiązuje zmniejszenie rozmiaru pamięci podręcznej sterownika VCache, o którym wspomniano w artykule Q253912.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 304943 — ostatni przegląd: 30.12.2004 — zmiana: 1

Opinia