Jak zmienić poziom rejestrowania zdarzeń dla usług certyfikatów

Streszczenie

W tym rozdziale opisano, jak zmienić poziom rejestrowania usług certyfikatów w systemie Windows Server 2003 w celu zwiększenia lub zmniejszenia ważności zdarzeń, które będą rejestrowane w dzienniku zdarzeń aplikacji. Funkcja ta może też być użyteczna podczas rozwiązywania problemów.

Więcej informacji

Na potrzeby rozwiązywania problemów można zwiększyć poziom rejestrowania usług certyfikatów w dzienniku zdarzeń. Spowoduje to, że usługi certyfikatów częściej będą tworzyć obszerniejsze wpisy w dzienniku zdarzeń aplikacji. Aby zwiększyć poziom rejestrowania usług certyfikatów, w wierszu polecenia uruchom polecenie certutil -setreg ca\loglevel poziom rejestrowania, który ma być używany, a następnie uruchom ponownie usługę. Dostępne są następujące zakresy:
0 CERTLOG_MINIMAL
1 CERTLOG_TERSE
2 CERTLOG_ERROR
3 CERTLOG_WARNING (domyślny)
4 CERTLOG_VERBOSE
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305018 — ostatni przegląd: 11.06.2009 — zmiana: 1

Opinia