Obsługa 48-bitowego trybu LBA dla dysków ATAPI w systemie Windows 2000

Symptomy

System Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) oraz wcześniejsze wersje tego systemu nie obsługują 48-bitowego adresowania LBA (Logical Block Addressing), zgodnie ze specyfikacją ATA/ATAPI 6.0.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):

Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
--------------------------------------------------------------
19/10/2001 13:42 5.0.2195.4529 86 768 Atapi.sys
19/04/2002 17:43 214 938 Update.inf

Poprawna obsługa 48-bitowego adresowania LBA dysków ATAPI wymaga spełnienia następujących warunków:

 • Komputer z zainstalowaną wersją systemu BIOS (Basic Input/Output System) zgodną z 48-bitowym adresowaniem LBA.
 • Komputer z dyskiem twardym o pojemności większej niż 137 gigabajtów (GB).
 • Obsługa musi być włączona w rejestrze systemu Windows przez dodanie lub zmianę wartości rejestru EnableBigLba o wartości 1 w następującym podkluczu rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters
Aby włączyć w rejestrze obsługę dużych dysków w 48-bitowym trybie LBA:

 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Znajdź i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: EnableBigLba
  Typ danych: REG_DWORD
  Dane wartości: 0x1
 4. Zamknij Edytor rejestru.
UWAGA: W przypadku włączenia obsługi dysków ATAPI w 48-bitowym trybie LBA przez edycję powyższego klucza rejestru, gdy system nie spełnia wymagań minimalnych, można zaobserwować następujące zachowania:

 • W systemach operacyjnych, w których obsługa 48-bitowego trybu LBA nie jest domyślnie włączona (takich jak system Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition lub Windows 2000), zainstalowanych na partycji obejmującej obszar poza granicami 28-bitowego adresowania LBA (137 GB) może nastąpić uszkodzenie lub utrata danych.
 • Instalacja systemów operacyjnych, w których obsługa 48-bitowego trybu LBA nie jest domyślnie włączona (takich jak system Windows 98, Windows Me lub Windows 2000), na partycji obejmującej obszar poza granicami 28-bitowego adresowania LBA (137 GB) nie powiedzie się i pozostanie po niej tymczasowy folder instalacyjny.
 • Jeśli poprawki włączające 48-bitowy tryb LBA zostaną zainstalowane przed zastosowaniem dodatku Service Pack 3 (SP3) dla systemu Windows 2000, podczas instalacji dodatku SP3 zostanie automatycznie utworzony odpowiedni klucz rejestru w celu zachowania integralności danych na dysku twardym.
 • Po włączeniu obsługi 48-bitowego trybu LBA przez dodanie odpowiedniego klucza rejestru może nastąpić uszkodzenie danych w przypadku usunięcia tego klucza lub odinstalowania dodatku SP3 dla systemu Windows 2000.
 • Po zainstalowaniu kopii systemu Windows 2000 zawierającej dodatek SP3 na dużym dysku twardym, który został wstępnie sformatowany przez system operacyjny obsługujący 48-bitowy tryb LBA, podsystem ATAPI może w części instalacji przeprowadzanej w trybie tekstowym wykazywać miejsce na dysku twardym większe niż adresowalna przestrzeń dostępna bez obsługi 48-bitowego trybu LBA (więcej niż około 137 GB). W takim wypadku informacje tabeli partycji dysku twardego zostały już utworzone. Aby poprawić błędne informacje o dysku, należy usunąć partycję przy użyciu narzędzia do partycjonowania dysku albo usunąć i ponownie utworzyć partycję podczas części instalacji przeprowadzanej w trybie tekstowym. Po utworzeniu nowej partycji należy zakończyć działanie Instalatora, naciskając klawisz F3, a następnie ponownie uruchomić proces instalacji systemu Windows. Po wykonaniu tych czynności podsystem ATAPI poprawnie zgłosi około 137 GB miejsca na dysku twardym.
 • Wartość rejestru EnableBigLba jest wyłączona:

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system BIOS zgodny z trybem 48-bitowym, który może obsługiwać dyski twarde o pojemności większej niż 137 GB, będzie możliwe adresowanie tylko pierwszych 137 GB na dysku twardym. Pozostałe miejsce na dysku będzie niewykorzystane.
 • Gdy wartość rejestru EnableBigLba jest włączona, ale system BIOS nie jest zgodny z 48-bitowym trybem LBA, system operacyjny musi być zainstalowany na pierwszej partycji o rozmiarze wynoszącym maksymalnie 137 GB.

  W przypadku włączenia obsługi dysków ATAPI w 48-bitowym trybie LBA przez edycję ustawień rejestru na komputerze, którego system BIOS nie obsługuje tego trybu, a zainstalowany dysk twardy ma pojemność mniejszą niż 137 GB, dysk twardy będzie działał jako standardowy dysk twardy z limitem przestrzeni adresów wynoszącym 137 GB.
 • Gdy wartość rejestru EnableBigLba jest włączona na komputerze z systemem BIOS niezgodnym z 48-bitowym trybem LBA i dyskiem o pojemności większej niż 137 GB, system operacyjny musi być zainstalowany na pierwszej partycji o rozmiarze wynoszącym maksymalnie 137 GB, a pozostała część dysku twardego musi być podzielona na partycje.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych na początku tego artykułu. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.Ważne: Chociaż obsługa 48-bitowego trybu LBA została dodana w dodatku Service Pack 3 (SP3) i późniejszych dla systemu Windows 2000, w dalszym ciągu należy wprowadzić zmianę w rejestrze opisaną w sekcji „Rozwiązanie” w tym artykule.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu otrzymania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji i poprawek systemu Windows z tylko jednym ponownym rozruchem komputera
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące jednoczesnego instalowania systemu Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305098 — ostatni przegląd: 12.04.2006 — zmiana: 1

Opinia