Przezroczyste tło i efekty cienia nie są wyświetlane na ikonach pulpitu i etykietach ikon w systemach Windows Server 2003 i Windows XP

Symptomy

W przypadku próby wyświetlenia ikon i etykiet ikon z przezroczystym tłem i efektem cienia tło ikon i tekst na pulpicie są tego samego koloru co tło ustawione po kliknięciu polecenia Wyświetl właściwości w oknie dialogowym Wygląd zaawansowany.

Przyczyna

Problem może wystąpić w przypadku korzystania z zawartości pulpitu włączającej funkcję Active Desktop. Problem może pojawić się na przykład wtedy, gdy element tła lub element pulpitu używają przezroczystego obrazu lub animowanego obrazu GIF, lub przez ustawienie strony sieci Web jako pulpitu Active Desktop. Może on występować także, jeśli jest włączona funkcja Zablokuj elementy sieci Web na pulpicie.

Rozwiązanie

  1. Kliknij prawym przyciskiem ikonę Mój komputer na pulpicie, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Wydajność.
  4. Kliknij pole wyboru Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu, aby je odznaczyć, kliknij polecenie Zastosuj, a następnie dwukrotnie kliknij polecenie OK.
  5. Zamknij Panel sterowania.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu nie używaj zawartości pulpitu, która uruchamia funkcję Active Desktop.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305117 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia