Komunikat o błędzie „16-bitowy podsystem MS-DOS” po uruchomieniu programu systemu MS-DOS lub 16-bitowego systemu Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP:

Symptomy

Próba uruchomienia na komputerze z systemem Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows 2000 Server polecenia związanego z systemem MS-DOS lub 16-bitowym systemem Windows może być przyczyną wyświetlenia jednego z następujących komunikatów o błędach:
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować
C:\WINNT\system32\config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić
config.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
16-bitowy podsystem MS-DOS
ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić
C:\WINNT\system32\autoexec.nt Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję „Zamknij”, aby zamknąć aplikację.
Może zostać wyświetlony monit o zamknięcie programu lub zignorowanie komunikatu o błędzie, jednak program zostanie zamknięty niezależnie od wybranej opcji.

Przyczyna

Ten problem może występować w przypadku braku, uszkodzenia lub przeniesienia z folderu %systemroot%\System32 jednego z następujących plików:
 • Autoexec.nt
 • Command.com
 • Config.nt

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD systemu Windows Server 2003 lub dysk CD systemu Windows 2000 Server do stacji dysków CD.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz następujące polecenia, naciskając klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:
  expand D:\i386\config.nt_ %systemroot%\system32\config.nt

  expand D:\i386\autoexec.nt_ %systemroot%\system32\autoexec.nt

  expand D:\i386\command.co_ %systemroot%\system32\command.com

  exit
  Uwaga: W opisie tej procedury założono, że stacja dysków CD-ROM ma literę D. Jeśli literą stacji dysków CD-ROM nie jest litera D, zastąp ją poprawną literą.
 4. Uruchom lub zainstaluj program. Jeżeli problem został rozwiązany, nie wykonuj pozostałych kroków. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 5. Uruchom Notatnik, a następnie wpisz następujące polecenia.

  Uwaga: Plik Command.com nie jest edytowany ani tworzony w następującym procesie. Konieczne może więc być rozwinięcie tego pliku z dysku CD-ROM. Aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonania tego zadania, zobacz krok 16.

  dos=high, umb
  device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
  files=40
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 7. W polu Nazwa pliku wpisz Config.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Config.nt.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 9. W nowym, pustym dokumencie umieść następujące wpisy.

  @echo off
  lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
  lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
  lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
  SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 10. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 11. W polu Nazwa pliku wpisz Autoexec.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Autoexec.nt.
 12. Uruchom Eksploratora Windows. Zlokalizuj plik Config.nt, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Config.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %systemroot%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 14. Zlokalizuj plik Autoexec.nt, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %systemroot%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 16. Rozwiń plik Command.com z dysku CD-ROM systemu Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. expand stacja_cd-rom :\i386\command.co_ litera_dysku :\systemowy_katalog_główny\system32\command.com exit 
 17. Sprawdź, czy istnieje folder, do którego są zamapowane zmienne środowiskowe użytkownika TEMP i TMP. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysdm.cpl w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Zmienne środowiskowe.
  3. Na liście Zmienne użytkownika dla NazwaUżytkownika znajdź zmienne TEMP i TMP. Są one wymienione w kolumnie Zmienna.
  4. Zanotuj folder, który jest podany dla zmiennych TEMP i TMP w kolumnie Wartość.
  5. Uruchom Eksploratora Windows. Aby to zrobić, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie explorer, wpisz polecenie regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Zlokalizuj folder określony dla zmiennych TEMP i TMP. Upewnij się, że ten folder istnieje.

   Uwaga: Zlokalizowanie folderu może wymagać włączenia funkcji wyświetlania ukrytych plików i folderów. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
   1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów, a następnie kliknij kartę Widok.
   2. W sekcji Ukryte pliki i foldery kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.
 18. Uruchom komputer ponownie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305521 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia