JAK: Konfigurowanie połączenia VPN z siecią firmową w systemie Windows XP Professional

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano konfigurowanie połączenia VPN z siecią firmową w systemie Windows XP Professional.


Dzięki protokołom PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol) i L2TP (Layer Two Tunneling Protocol), które zostały automatycznie zainstalowane na komputerze z systemem Windows XP, można w bezpieczny sposób uzyskać dostęp do zasobów sieci, łącząc się z serwerem dostępu zdalnego przy użyciu Internetu lub innej sieci. Połączenie utworzone przy użyciu zarówno z sieci prywatnych, jak i publicznych, nosi nazwę wirtualnej sieci prywatnej (VPN).


UWAGA: W poniższych instrukcjach użytkownik, który jest już połączony z Internetem, korzysta z połączenia VPN w celu wybrania numeru serwera dostępu zdalnego.


Powrót do początku

Jak utworzyć nowe połączenie VPN

 1. Aby otworzyć folder Połączenia sieciowe, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij łącze Utwórz nowe połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kliknij opcję Połącz z siecią w miejscu pracy, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Kliknij opcję Połączenie wirtualnej sieci prywatnej, kliknij przycisk Dalej. Wpisz opisową nazwę firmy i kliknij przycisk Dalej.
 4. Ze względu na już istniejące połączenie z Internetem kliknij opcję Nie wybieraj połączenia początkowego.
 5. Wpisz nazwę hosta lub adres IP komputera, z którym nawiązujesz połączenie, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Zdecyduj, czy chcesz udostępnić to połączenie wszystkim użytkownikom tego komputera (Do użytku dla wszystkich) czy ma być ono tylko na użytek własny (Tylko do mojego użytku).
 7. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć instalację.
Powrót do początku

Jak zmodyfikować istniejące połączenie telefoniczne

Do pomyślnego połączenia z Internetem konieczne może okazać się zmodyfikowanie pewnych parametrów połączenia telefonicznego. Aby wprowadzić zmiany, należy się zapoznać z następującymi poradami:
 1. Aby otworzyć istniejące połączenie, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Połączenia sieciowe i internetowe, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. Kliknij połączenie, a następnie kliknij przycisk Zmień ustawienia tego połączenia.
 3. Jeśli chcesz lub jeśli zachodzi taka potrzeba, na karcie Ogólne można zmienić nazwę lub adres IP serwera.
 4. Na karcie Sieć można zmienić typ używanego protokołu bezpiecznego.
 5. Na karcie Zaawansowane można włączyć ochronę połączenia internetowego za pomocą zapory, aby uniemożliwić uzyskiwanie dostępu do komputera z Internetu. Może ona jednak stać się przyczyną problemów dotyczących połączenia z serwerem, dlatego najpierw należy przetestować jej działanie.
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 305550 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia