JAK: Zapobieganie uruchamianiu lub zatrzymywaniu zaplanowanych procesów przez użytkowników w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano zapobieganie uruchomieniu lub zatrzymaniu zaplanowanego procesu w systemie Windows XP.


Istnieją sytuacje, w których niewskazane jest uruchamianie zaplanowanego procesu przed upływem określonej liczby godzin i dni, lub jeśli administrator nie udzielił użytkownikowi zgody na dodawanie nowych zaplanowanych procesów na komputerze. Poniższe procedury służą do włączania maksymalnej kontroli nad usługą Harmonogram.


Powrót do początku

Jak zablokować dostęp do usług harmonogramu przy użyciu zasad lokalnych

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę. Na karcie Autonomiczna kliknij przycisk Dodaj.
 3. Na liście Dostępne przystawki autonomiczne kliknij przystawkę Zasady grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
 4. W polu Wybierz obiekt zasad grupy kliknij pozycję Komputer lokalny, aby edytować lokalny obiekt zasad grupy, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby znaleźć żądany obiekt zasad grupy.
 5. Kliknij przycisk Zakończ, kliknij przycisk Zamknij, a następnie kliknij przycisk OK. Obiekt zasad grupy zostanie otwarty do edycji w przystawce Zasady grupy.
 6. Rozwiń gałąź Konfiguracja użytkownika lub Konfiguracja komputera, a następnie rozwiń gałęzie Szablony administracyjne, Składniki systemu Windows i Harmonogram zadań.
 7. Kliknij dwukrotnie pozycję Zapobiegaj uruchamianiu i kończeniu zadań, kliknij opcję Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.
Powrót do początku

Jak zablokować dostęp do usług harmonogramu w Rejestrze

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER, aby uruchomić Edytor rejestru.
 2. Otwórz jeden z następujących kluczy rejestru (konieczne może się okazać utworzenie klucza):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0


  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\Task Scheduler5.0
 3. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, kliknij polecenie Wartość DWORD, wpisz nazwę wykonywanego zadania, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Kliknij dwukrotnie nową wartość i ustaw ją na 1. Kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij program Edytor rejestru.
Powrót do początkuWłaściwości

Identyfikator artykułu: 305612 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia