JAK: Konfigurowanie bezpośredniego połączenia kablowego pomiędzy dwoma komputerami w systemie Windows XP

Streszczenie

Bezpośrednie połączenie kablowe jest to łącze między portami wejścia/wyjścia (We/Wy) dwóch komputerów zrealizowane przy użyciu pojedynczego kabla, a nie modemu lub innego urządzenia pośredniczącego. W większości przypadków bezpośrednie połączenie kablowe realizuje się przy użyciu kabla pseudomodemu. Bezpośredniego połączenia kablowego można używać do przesyłania informacji między komputerami w celu wymiany plików, uzyskiwania dostępu do zasobów, itd.


Aby nawiązać bezpośrednie połączenie kablowe

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Połączenia sieciowe.
 2. W obszarze
  Zadania sieciowe kliknij polecenie
  Utwórz nowe połączenie, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 3. Kliknij opcję
  Konfiguruj połączenie zaawansowane, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 4. Kliknij opcję
  Połącz bezpośrednio z innym komputerem, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Wybierz rolę, jaką ten komputer ma spełniać w komunikacji. Jeśli informacje, do których chcesz uzyskiwać dostęp, są przechowywane na tym komputerze, kliknij opcję
  Host. Jeśli ten komputer będzie uzyskiwał dostęp do danych na innym komputerze, kliknij opcję
  Gość.

Aby skonfigurować komputer-host

 1. Kliknij urządzenie łączące, które ma być używane w tym połączeniu (port równoległy, szeregowy lub port podczerwieni), a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 2. Udziel dostępu użytkownikom, którzy mogą się łączyć, zaznaczając odpowiednie pola wyboru, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 3. Kliknij przycisk
  Zakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.

Aby skonfigurować komputer-gość

 1. Wpisz nazwę identyfikującą to połączenie, a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 2. Kliknij urządzenie łączące, które ma być używane w tym połączeniu (port równoległy, szeregowy lub port podczerwieni), a następnie kliknij przycisk Dalej.
 3. Zdecyduj, czy połączenie ma być dostępne dla wszystkich użytkowników (kliknij opcję
  Do użytku dla wszystkich), czy tylko dla bieżącego użytkownika (kliknij opcję
  Tylko do mojego użytku), a następnie kliknij przycisk
  Dalej.
 4. Kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces konfiguracji.

Rozwiązywanie problemów

 • Aby utworzyć bezpośrednie połączenie sieciowe o roli hosta, użytkownik musi być zalogowany jako Administrator lub należeć do grupy Administratorzy. Bezpośrednie połączenia sieciowe o roli gościa nie wymagają uprawnień na poziomie administratora.
 • Jeśli podczas tworzenia połączenia wybrana zostanie rola hosta, to w folderze Połączenia sieciowe połączenie to będzie widoczne jako
  Połączenia przychodzące.
 • Istnieje możliwość utworzenia wielu połączeń bezpośrednich poprzez kopiowanie ich w folderze Połączenia sieciowe. Później można zmienić nazwy skopiowanych połączeń oraz zmodyfikować ich ustawienia. Metoda ta pozwala na łatwe tworzenie różnych połączeń dostosowanych do wielu portów, różnych komputerów-hostów itd.
 • Połączenia bezpośrednie pozwalają na obejście wymagań dotyczących uwierzytelniania. Bywa to użyteczne w przypadku takich urządzeń, jak komputery podręczne. Odpowiednie ustawienie należy skonfigurować w połączeniu przychodzącym do hosta.
 • W wypadku utworzenia połączenia bezpośredniego przy użyciu kabla szeregowego (RS-232C), port wybrany w Kreatorze nowego połączenia będzie mógł obsługiwać połączenia realizowane przy użyciu kabla pseudomodemu.
 • Jeśli podczas tworzenia połączenia bezpośredniego użytkownik będzie zalogowany jako Administrator lub członek grupy Administratorzy, wyświetlana będzie lista urządzeń łączących obejmująca wszystkie porty równoległe komputera, zainstalowane i włączone porty podczerwieni oraz porty COM. Jeśli zalogowany użytkownik tworzący połączenie bezpośrednie nie należy do grupy Administratorzy, lista urządzeń będzie obejmować porty szeregowe komputera, zainstalowane i włączone porty podczerwieni oraz tylko te porty COM, które są skonfigurowane do obsługi pseudomodemów. Jeśli zachodzi potrzeba użycia portu COM do połączenia bezpośredniego, należy zwrócić się do administratora systemu, by skonfigurował jeden z portów COM komputera do obsługi pseudomodemów, korzystając z narzędzia Opcje telefonu i modemu w Panelu sterowania.Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

295940 The Option to Select a COM Port Is Not Present When You Set Up a Direct Cable Connection


Właściwości

Identyfikator artykułu: 305621 — ostatni przegląd: 08.07.2003 — zmiana: 1

Opinia