Komputer uruchamia się tylko w trybie awaryjnym, a funkcja przywracania systemu działa nieprawidłowo

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Symptomy

Przy próbie uruchomienia komputera może wystąpić co najmniej jeden z następujących symptomów:

  • Komputer nie uruchamia się w trybie normalnym, a jedynie w trybie awaryjnym. Funkcja przywracania systemu jest niedostępna.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się wtedy, gdy na komputerze zainstalowano program Norton AntiVirus 2001.

Rozwiązanie

W celu obejścia tego problemu należy w grupie Uruchamianie wyłączyć funkcję Autoochrony programu Norton AntiVirus 2001. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Ponownie uruchom komputer w trybie awaryjnym.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. W polu Otwórz wpisz polecenie msconfig, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Kliknij opcję Uruchomienie selektywne.
  5. Na karcie Statyczne urządzenia VxD kliknij, aby wyczyścić pole wyboru NAVAP.VxD, a następnie kliknij przycisk OK.
  6. Na karcie Uruchamianie kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Norton Auto Protect, a następnie kliknij przycisk OK.
  7. Ponownie uruchom komputer w trybie normalnym.
Uwaga: Aby nadal korzystać z funkcji Autoochrony programu Norton AntiVirus 2001, skontaktuj się z firmą Symantec w celu uzyskania dalszych informacji.

Więcej informacji

Aby skontaktować się z firmą Symantec, przejdź na następującą witrynę firmy Symantec w sieci Web:Udostępnione przez firmę Microsoft informacje, jak skontaktować się z innymi firmami, mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305671 — ostatni przegląd: 02.10.2004 — zmiana: 1

Opinia