Po włączeniu ekranu powitalnego rejestrowane są zdarzenia błędów

Symptomy

W przypadku włączenia ekranu powitalnego i inspekcji niepowodzenia lub udanego logowania/wylogowywania i/lub logowania do konta, do dziennika zabezpieczeń komputera dodawane są pary inspekcji niepowodzenia logowania/wylogowywania lub logowania do konta z wpisami inspekcji udanego logowania.

Rejestrowane zdarzenia mogą przypominać poniższe zdarzenie:

Typ zdarzenia: Inspekcja niepowodzeń
Źródło zdarzenia: Zabezpieczenia
Kategoria zdarzenia: Logowanie/Wylogowywanie
Identyfikator zdarzenia: 529
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM
Komputer: %nazwa komputera%
Opis:
Niepowodzenie logowania:
Powód: Nieznana nazwa użytkownika lub złe hasło
Nazwa użytkownika: %nazwa użytkownika%
Domena: %nazwa komputera%
Typ logowania: 2
Proces logowania: Advapi
Pakiet uwierzytelniania: Negocjacja
Nazwa stacji roboczej: %nazwa komputera%

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.


Typ zdarzenia: Inspekcja niepowodzeń
Źródło zdarzenia: Zabezpieczenia
Kategoria zdarzenia: Logowanie na koncie
Identyfikator zdarzenia: 680
Data: data
Godzina: godzina
Użytkownik: NT AUTHORITY\SYSTEM
Komputer: %nazwa komputera%
Opis:
Próba logowania przez: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Konto logowania: %nazwa użytkownika%
Źródłowa stacja robocza: %nazwa komputera%
Kod błędu: 0xC000006A

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.


Typ zdarzenia:Inspekcja sukcesów
Źródło zdarzenia:Zabezpieczenia
Kategoria zdarzenia:Logowanie na koncie
Identyfikator zdarzenia:680
Data:data
Godzina:godzina
Użytkownik:NT AUTHORITY\SYSTEM
Komputer:%nazwa komputera%
Opis:
Próba logowania przez: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
Konto logowania: %nazwa użytkownika%
Źródłowa stacja robocza: %nazwa komputera%
Kod błędu: 0x0

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Centrum pomocy i obsługi technicznej pod adresem http://support.microsoft.com.

Przyczyna

System Windows XP próbuje wykonać logowanie ograniczone dla każdego konta wyświetlanego na ekranie powitalnym w celu ustalenia, czy monitować użytkownika o podanie hasła. Rejestrowane są wszystkie próby logowania do wyświetlanych kont.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, uzyskaj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby zapobiec rejestrowaniu zdarzeń, należy wyłączyć ekran powitalny i użyć klasycznego ekranu logowania lub wyłączyć inspekcję zdarzeń logowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobach włączania i wyłączania ekranu powitalnego systemu Windows XP oraz szybkiego przełączania użytkowników, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

279765 JAK: Korzystanie z funkcji szybkiego przełączania użytkowników w systemie Windows XP
Aby wyłączyć inspekcję w przystawce programu Microsoft Management Console (MMC) dla Zasad grupy:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W lewym okienku rozwiń następujące pozycje:
  • Zasady Komputer lokalny
  • Konfiguracja komputera
  • Ustawienia systemu Windows
  • Ustawienia zabezpieczeń
  • Zasady lokalne

 3. Kliknij polecenie Zasady inspekcji.
 4. Kliknij dwukrotnie zasadę Przeprowadź inspekcję zdarzeń logowania.
 5. Kliknij, aby odznaczyć pola wyboru Sukces i Niepowodzenie.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij okno Zasady grupy.

Stan

Zachowanie takie jest zgodne z projektem programu. Ten problem został rozwiązany po raz pierwszy w dodatku Service Pack 1 dla systemu Windows XP.

Więcej informacji

Gdy włączona jest zasada blokady kont, konto może zostać zablokowane. Licznik nieudanego logowania zostanie zresetowany po udanej próbie logowania użytkownika. Ponieważ ustawienie dotyczy każdego konta, niezależnie od tego, czy wyświetlany jest ekran powitalny, gdy zasada blokady konta jest ustawiona na 3 nieudane próby, a użytkownik A zaloguje się 3 razy pod rząd, trzy nieudane próby logowania zostaną przypisane użytkownikowi B, a jego konto zostanie zablokowane.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 305822 — ostatni przegląd: 22.09.2006 — zmiana: 1

Opinia