INFO: Typowe błędy występujące podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET

Streszczenie

Ten artykuł zawiera listę artykułów opisujących niektóre z najbardziej typowych problemów występujących podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET.

Więcej informacji

 • Podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The project is not configured to be debugged.

  For ASP.NET projects, verify that you have a valid project file called 'Web.config' for the URL specified and 'debug' is set to 'true' in that file.
  For ATL Server projects, verify that the 'DEBUG' verb is associated with your ISAPI extension.
  Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu, który jest związany z tym komunikatem o błędzie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306156 PRB: Error "The Project Is Not Configured to Be Debugged" When You Debug ASP.NET Applications
 • Podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Server side-error occurred on sending debug HTTP request.

  Make sure the server is operating correctly. Verify there are no syntax errors in web.config by doing a Debug.Start Without Debugging. You may also want to refer to the ASP.NET and ATL Server debugging topic in the online documentation. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu, który jest związany z tym komunikatem o błędzie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306163 PRB: Error "Unable to Start Debugging" When You Send Debug HTTP Request
 • Podczas zdalnego debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Access is denied. Check the DCOM configuration settings for the machine debug manager. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu, który jest związany z tym komunikatem o błędzie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306164 PRB: 'Access Is Denied' Err Msg When You Debug ASP.NET Page
 • Podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu, który jest związany z tym komunikatem o błędzie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306165 PRB: Error "Unable to Start Debugging on the Web Server" When You Debug ASP.NET Applications
 • Podczas debugowania stron aplikacji ASP.NET program Visual Studio .NET Debugger może się nie zatrzymywać na punktach przerwania.
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania tego problemu, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  306169 PRB: Visual Studio .NET Debugger Does Not Stop on Breakpoints When You Debug ASP.NET Pages
 • Podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Visual Studio .NET może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. Access is denied. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Należy sprawdzić swoją przynależność do grupy administratorów oraz użytkowników debugera na komputerze. Użytkownicy inni niż administrator nie mają odpowiednich uprawnień do debugowania domyślnego procesu roboczego aplikacji ASP.NET (programu Aspnet_wp.exe w systemach Microsoft Windows 2000 i Microsoft Windows XP oraz programu W3wp.exe w systemie Microsoft Windows Server 2003).
 • Podczas debugowania aplikacji ASP.NET w programie Microsoft Visual Studio .NET może pojawić się następujący komunikat o błędzie środowiska Microsoft Development Environment:
  Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. The server does not support debugging of ASP.NET or ATL Server applications. Run setup to install the Visual Studio .NET server components. If setup has been run, verify that a valid URL has been specified.

  You may also want to refer to the ASP.NET and ATL Server debugging topic in the online documentation. Would you like to disable future attempts to debug ASP.NET pages for this project?
  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania problemu, który jest związany z tym komunikatem o błędzie, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  318465 PRB: Cannot Debug ASP.NET Web Application

Materiały referencyjne

Aby uzyskać ogólne informacje o środowisku ASP.NET, przejdź do następującej grupy dyskusyjnej dotyczącej usługi MSDN:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306172 — ostatni przegląd: 14.07.2008 — zmiana: 1

Opinia