JAK: Tworzenie dysku resetowania hasła i używanie go na komputerze w domenie w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób tworzenia dysku resetowania hasła i używania go na komputerze należącym do domeny. Dysk resetowania hasła pozwala uzyskać dostęp do komputera działającego na podstawie systemu Windows XP Professional w przypadku zapomnienia hasła.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia dysku resetowania hasła dla komputera należącego do grupy roboczej lub komputera, który nie jest podłączony do sieci, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

305478 HOW TO: Create and Use a Password Reset Disk for a Computer That Is Not a Domain Member
Powrót do początku

Jak utworzyć dysk resetowania hasła

Należy zauważyć, że poniższa procedura wymaga użycia czystej, sformatowanej dyskietki.


Aby utworzyć dysk resetowania hasła dla konta użytkownika lokalnego:
 1. Naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE. Pojawi się okno dialogowe Zabezpieczenia systemu Windows.
 2. Kliknij przycisk Zmień hasło. Pojawi się okno dialogowe Zmienianie hasła.
 3. W polu Zaloguj do kliknij komputer lokalny. Na przykład kliknij nazwę Komputer (dany komputer).
 4. Kliknij przycisk Kopia zapasowa. Zostanie uruchomiony Kreator przypominania hasła.
 5. Na stronie Kreator przypominania hasła – Zapraszamy! kliknij przycisk Dalej.
 6. Włóż pusty, sformatowany dysk do stacji dysków A, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 7. W polu Hasło konta bieżącego użytkownika wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk Dalej. Kreator przypominania hasła utworzy dysk.
 8. Gdy pasek postępu osiągnie 100 procent, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreator przypominania hasła zostanie zamknięty i nastąpi powrót do okna dialogowego Zmienianie hasła.
 9. Wyjmij, a następnie opatrz etykietą dysk resetowania hasła. Umieść dysk w bezpiecznym miejscu.
 10. W oknie dialogowym Zmienianie hasła kliknij przycisk Anuluj.
 11. W oknie dialogowym Zabezpieczenia systemu Windows kliknij przycisk Anuluj.
Powrót do początku

Jak korzystać z dysku resetowania hasła

W przypadku zapomnienia hasła można zalogować się do komputera za pomocą nowo utworzonego hasła, korzystając z Kreatora resetowania hasła i dysku resetowania hasła.


Aby uzyskać dostęp do konta użytkownika lokalnego na komputerze należącym do domeny lub odłączonym od domeny:
 1. W oknie dialogowym System Windows – Zapraszamy! naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE.
 2. W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows w polu Hasło wpisz nieprawidłowe hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. W wyświetlonym oknie dialogowym Logowanie nieudane kliknij przycisk Resetuj. Zostanie uruchomiony Kreator resetowania hasła. Kreator resetowania hasła zezwala na utworzenie nowego hasła do konta użytkownika lokalnego.
 4. Na stronie „Kreator resetowania hasła – Zapraszamy!” kliknij przycisk Dalej.
 5. Włóż dysk resetowania hasła do stacji dysków A, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na stronie Resetowanie hasła konta użytkownika w polu Wpisz nowe hasło wpisz nowe hasło.
 7. Wpisz to samo hasło w polu Wpisz hasło ponownie, aby je potwierdzić.
 8. W polu Wpisz nową wskazówkę dotyczącą hasła wpisz wskazówkę, która ułatwi przypomnienie hasła w razie jego zapomnienia.


  UWAGA: Wskazówka jest widoczna dla każdego, kto próbuje zalogować się do komputera przy użyciu danego konta użytkownika.
 9. Kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zakończ. Kreator resetowania hasła zostanie zamknięty i nastąpi powrót do okna dialogowego Logowanie do systemu Windows. Dysk resetowania hasła zostanie automatycznie zaktualizowany przy użyciu nowych informacji dotyczących hasła. Nie trzeba tworzyć nowego dysku resetowania hasła.
 10. W oknie dialogowym Logowanie do systemu Windows w polu Hasło wpisz nowe hasło.
 11. W polu Zaloguj do kliknij komputer lokalny. Na przykład kliknij nazwę Komputer (dany komputer), a następnie kliknij przycisk OK. Nastąpi zalogowanie się do komputera lokalnego przy użyciu informacji o koncie lokalnym.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Nie można używać dysku resetowania hasła do resetowania hasła na innym komputerze.


  Z dysku resetowania hasła można korzystać tylko na komputerze, na którym został on utworzony. Na przykład jeżeli istnieją dwa komputery o tych samych nazwach użytkownika i hasłach, działające na podstawie systemu Windows, nie można użyć dysku resetowania hasła utworzonego na jednym komputerze do zresetowania hasła na drugim komputerze.
 • Nie można używać dysku resetowania hasła do resetowania hasła konta domeny.


  Dysk resetowania hasła można wykorzystywać wyłącznie do resetowania hasła konta na komputerze lokalnym. W przypadku zapomnienia hasła do konta domeny należy skontaktować się z administratorem systemu.
 • Dysk resetowania hasła zawiera informacje poufne.


  Za pomocą dysku resetowania hasła osoby niepowołane mogą uzyskać dostęp do komputera. Ważne jest, aby przechowywać dysk w bezpiecznym miejscu.
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 306214 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia