Jak wyłączyć pulpit zdalny za pomocą Zasad grupy

Streszczenie

Pulpit zdalny to nowa funkcja dostępna w systemie Windows XP Professional. Dzięki niej można zdalnie połączyć się z komputerem i pracować tak jak bezpośrednio na konsoli. W tym artykule jest opisane, w jaki sposób wyłączyć pulpit zdalny za pomocą lokalnych zasad grupy komputera.

UWAGA: W systemie operacyjnym Windows XP Home Edition pulpit zdalny jest niedostępny.

Więcej informacji

Aby wyłączyć pulpit zdalny za pomocą lokalnych zasad grupy komputera:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie gpedit.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. W edytorze zasad grupy klikaj kolejno, aby rozwinąć polecenia Konfiguracja komputera, Szablony administracyjne, Składniki systemu Windows, a następnie Usługi terminalowe.
  3. Kliknij dwukrotnie zasadę Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się przy użyciu usług terminalowych.
  4. Ustaw zasadę jako Włączone, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby wyłączyć pulpit zdalny, można również zastosować omówioną poniżej procedurę. Jednak w przypadku zastosowania omówionej procedury poniższa konfiguracja zostanie zastąpiona:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Zdalny.
  3. W obszarze pulpitu zdalnego kliknij, aby odznaczyć opcję Zezwalaj użytkownikom na zdalne łączenie się z tym komputerem, a następnie kliknij przycisk OK.
UWAGA: W systemie operacyjnym Windows XP Professional pulpit zdalny jest domyślnie wyłączony.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306300 — ostatni przegląd: 30.07.2007 — zmiana: 1

Opinia