Nieoczekiwane zamknięcie procesu systemowego Lsass.exe z kodem stanu -1073741819

Symptomy

Proces systemowy Lsass.exe może zostać nieoczekiwanie zamknięty z kodem stanu -1073741819. Po wystąpieniu takiego zdarzenia komputer może zostać automatycznie zamknięty, a następnie ponownie uruchomiony.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu może być naruszenie dostępu, które jest przypadkiem losowym spowodowanym tym, że warstwa niższego poziomu przekazała niezainicjowany uchwyt.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000
Wersja anglojęzyczna tej poprawki powinna mieć następujące atrybuty pliku (lub nowsze):

Data Godzina Rozmiar Nazwa pliku
-----------------------------------------------------
23-sie-2001 23:05 123 664 Adsldp.dll
23-sie-2001 23:05 130 832 Adsldpc.dll
23-sie-2001 23:05 62 736 Adsmsext.dll
23-sie-2001 23:05 355 088 Advapi32.dll
23-sie-2001 23:05 135 440 Dnsapi.dll
23-sie-2001 23:05 94 992 Dnsrslvr.dll
23-sie-2001 23:05 525 072 Instlsa5.dll
23-sie-2001 23:05 143 120 Kdcsvc.dll
07-sie-2001 11:03 197 392 Kerberos.dll
26-cze-2001 20:16 69 456 Ksecdd.sys
23-sie-2001 22:26 507 152 Lsasrv.dll
23-sie-2001 22:26 33 552 Lsass.exe
23-sie-2001 23:00 107 280 Msv1_0.dll
23-sie-2001 23:05 306 448 Netapi32.dll
23-sie-2001 23:05 358 160 Netlogon.dll
23-sie-2001 23:05 910 096 Ntdsa.dll
23-sie-2001 23:05 386 320 Samsrv.dll
23-sie-2001 23:05 128 784 Scecli.dll
23-sie-2001 23:05 299 792 Scesrv.dll
23-sie-2001 23:05 48 400 W32time.dll
08-sie-2001 21:44 56 592 W32tm.exe
23-sie-2001 23:05 125 200 Wldap32.dll

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu uzyskiwania poprawki dla systemu Windows 2000 Datacenter Server, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
265173 The Datacenter Program and Windows 2000 Datacenter Server Product
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania wielu poprawek z tylko jednym ponownym rozruchem komputera, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
296861 Jak zainstalować wiele aktualizacji i poprawek systemu Windows przy tylko jednym ponownym rozruchu komputera
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu równoczesnego instalowania systemu Windows 2000 i poprawek dla systemu Windows 2000, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249149 Instalowanie systemu Microsoft Windows 2000 i poprawek do systemu Windows 2000
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306497 — ostatni przegląd: 05.06.2009 — zmiana: 1

Opinia