JAK: Korzystanie z funkcji ClearType w celu ulepszenia czcionek ekranowych w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule krok po kroku opisano, jak włączyć funkcję ClearType, aby wyostrzyć czcionki na ekranie systemu Windows XP. Funkcja ClearType powoduje ulepszenie obrazu przez wygładzenie krawędzi czcionek ekranowych. Funkcja ClearType działa szczególnie dobrze w przypadku urządzeń z ekranami LCD (Liquid Crystal Display), w tym płaskich monitorów i laptopów.


Powrót do początku

Jak włączyć funkcję ClearType

Aby zastosować funkcję ClearType do czcionek ekranowych:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.
  2. Na karcie Wygląd kliknij opcję Efekty.
  3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj następującej metody wygładzania czcionek ekranowych, a następnie kliknij na liście pozycję ClearType.
Powrót do początku

Jak dostosować funkcję ClearType

Istnieje możliwość dostosowania ustawienia kontrastu funkcji ClearType do własnych preferencji. System Windows XP nie zapewnia narzędzi ani ustawień, które umożliwiają takie działanie, ale w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web znajduje się narzędzie pozwalające włączać lub wyłączać funkcję ClearType oraz dostosowywać kontrast:
Powrót do początku


Rozwiązywanie problemów

Obraz wygląda na rozmazany

Funkcja ClearType została zaprojektowana, aby ulepszać obraz na wyświetlaczach LCD. W przypadku standardowych monitorów oraz niektórych wyświetlaczy LCD funkcja ta może powodować wrażenie nieco rozmazanego obrazu. Ten efekt można zmienić, dostosowując funkcję ClearType w sposób opisany w sekcji „Jak dostosować funkcję ClearType” w tym artykule.


W rzadkich przypadkach widoczne wrażenie rozmazania jest spowodowane przez błąd popełniony podczas produkcji wyświetlaczy LCD, który polega na tym, że zwykła kolejność kolorów czerwony-zielony-niebieski jest zamieniona na kolejność niebieski-zielony-czerwony. Funkcja ClearType aktualnie obsługiwana przez system Windows XP nie równoważy tego błędu. Może to stanowić problem, jeżeli żadne ustawienie kontrastu funkcji ClearType nie wygląda dobrze na niektórych wyświetlaczach LCD. W takich przypadkach lepiej wyłączyć funkcję ClearType.


Powrót do początku

Ustawienie kolorów musi obsługiwać funkcję ClearType

Aby korzystać z funkcji ClearType, należy mieć kartę wideo i monitor obsługujące co najmniej 256 kolorów. Najlepsze rezultaty można uzyskać, korzystając z ustawień High color (kolor 24-bitowy) lub Highest color (kolor 32-bitowy). Aby zmienić jakość kolorów:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij ikonę Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij opcję Ekran.
  2. Na karcie Ustawienia, na liście Jakość kolorów kliknij inne ustawienie kolorów.
Powrót do początku


Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Microsoft ClearType, zobacz następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 306527 — ostatni przegląd: 26.06.2003 — zmiana: 1

Opinia