JAK: Instalacja usług terminalowych w trybie administracji zdalnej w systemie Windows 2000

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku sposób instalacji usług terminalowych systemu Windows 2000 w trybie administracji zdalnej. Usługi terminalowe umożliwiają komputerom klientom zdalnym uzyskiwać dostęp do programów systemu Windows uruchamianych na serwerze. Do systemów Windows 2000 Server i Windows 2000 Advanced Server jest dołączone oprogramowanie klienckie usług terminalowych, które umożliwia obsługę 16- i 32-bitowych klientów systemu Windows. Usługi terminalowe w trybie serwera aplikacji umożliwiają po stronie serwera pracę w środowisku wielosesyjnym. Usługi terminalowe w trybie administracji zdalnej umożliwiają uzyskanie dostępu zarówno do serwerów odległych fizycznie, jak i logicznie.


Przed instalacją usług terminalowych systemu Windows 2000 należy zapoznać się z następującymi pojęciami:
 • Serwer: Serwer to komputer, na którym znajdują się prawie wszystkie zasoby obliczeniowe. Jest on wykorzystywany w środowisku sieciowym usług terminalowych. Na serwerze są odbierane i przetwarzane naciśnięcia klawiszy i ruchy myszą, które mają miejsce na komputerze klienckim. Pulpit i programy uruchomione na serwerze są wyświetlane w oknie na ekranie klienta.
 • Komunikaty: Komunikaty są przesyłane między serwerem i klientami komunikującymi się za pomocą protokołu RDP (Remote Desktop Protocol). RDP to protokół warstwy programowej oparty na protokole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
 • Klient: Pulpit zdalny uruchomiony na serwerze i wyświetlany w oknie na ekranie klienta. Programy uruchamiane na komputerze klienckim są w rzeczywistości uruchamiane na serwerze.
Usługi terminalowe mogą być instalowane w jednym z następujących trybów:
 • Tryb administracji zdalnej: Jeśli używasz usług terminalowych w trybie administracji zdalnej, serwer zezwala na podłączenie tylko dwóch klientów usług terminalowych. Praca w tym trybie nie wymaga licencjonowania, jednak tylko członkowie grupy Administratorzy mogą uzyskiwać dostęp do serwera. Zaleca się, aby ten tryb był używany na serwerach bez usług terminalowych do zdalnej konfiguracji dostępu do serwerów zdalnych.
 • Tryb serwera aplikacji: Jeśli używasz usług terminalowych w trybie serwera aplikacji, serwer zezwala na jednoczesne podłączenie więcej niż dwóch użytkowników nie należących do grupy administratorów. Praca w tym trybie wymaga zainstalowania usługi Licencjonowanie usług terminalowych na kontrolerze domeny (usługę można zainstalować na dowolnym serwerze danej grupy roboczej). Dla klientów bez systemu Windows 2000 Professional jest również wymagane zainstalowanie Licencji dostępu do klienta usług terminalowych.
powrót do początku

Jak zainstalować usługi terminalowe w trybie administracji zdalnej

Aby na kontrolerze domeny zainstalować usługi terminalowe w trybie administracji zdalnej, zaloguj się do serwera jako administrator, a następnie wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
 2. Kliknij przycisk Dodaj/Usuń składniki systemu Windows.
 3. Po uruchomieniu Kreatora składników systemu Windows kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Usługi terminalowe, a następnie kliknij przycisk Dalej.


  Aby uzyskać więcej informacji o podskładnikach dołączanych do usług terminalowych, kliknij przycisk Szczegóły. Zostaną wyświetlone następujące podskładniki:
  • Pliki Twórcy klientów: Te pliki są używane przez system Windows do tworzenia dysków instalacyjnych na komputerach klientów z usługami terminalowymi.
  • Włącz Usługi terminalowe: Ten składnik jest używany przez system Windows do konfiguracji usług terminalowych na komputerze.
 4. Na stronie Instalator usług terminalowych kliknij przycisk Tryb administracji zdalnej, a następnie kliknij przycisk Dalej.


  UWAGA:
  Do uruchomienia usług terminalowych w trybie administracji zdalnej nie jest wymagane posiadanie licencji na dostęp do klienta serwera terminali. Dlatego w procedurze opisywanej w tym artykule nie jest konfigurowana usługa licencjonowania usług terminalowych. Serwer terminali w trybie administracji zdalnej zezwala automatycznie na co najwyżej dwa równoczesne połączenia.
 5. Po wyświetleniu monitu włóż oryginalny nośnik instalacyjny.
 6. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Jeśli usługi terminalowe nie są uruchamiane w oczekiwany sposób, należy sprawdzić adres IP (Internet Protocol). Przyczyną występowania problemów może być wprowadzenie nieprawidłowego adresu IP.


Jeśli program nie jest uruchamiany w oczekiwany sposób, należy zwrócić uwagę na następujące problemy:
 • Programy blokujące pliki lub biblioteki dołączane dynamicznie (DLL) mogą nie działać prawidłowo. Ten problem może wystąpić, jeśli kilku użytkowników próbuje równocześnie uruchomić ten sam program.
 • Programy, które w celu identyfikacji używają nazwy komputera lub adresu IP mogą nie działać prawidłowo. Ten problem może wystąpić, jeśli kilku użytkowników próbuje równocześnie uruchomić programy, które korzystają z tych samych informacji.
powrót do początku


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu podłączania klientów do serwera terminali, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306566 HOW TO: Connect Clients to Terminal Services by Using a Terminal Services Client
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu aktywacji serwera licencji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306622 HOW TO: Activate a License Server by Using Terminal Services Licensing
powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 306624 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia