Nie można skonfigurować domyślnej drukarki sieciowej dla wszystkich użytkowników systemu Windows XP

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis Rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas rozmieszczania systemu Windows XP Professional w domenie lub grupie roboczej nie można określić domyślnej drukarki sieciowej. Każdy z użytkowników musi się zalogować i zainstalować drukarkę niezależnie.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli w rejestrze brakuje niektórych wymaganych kluczy. W systemie Windows XP informacje o drukarce sieciowej są przechowywane w gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER, a nie w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE. W gałęzi rejestru HKEY_CURRENT_USER są przechowywane ustawienia specyficzne dla aktualnie zalogowanego użytkownika, a w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE są przechowywane ustawienia dotyczące całego komputera.

Obejście problemu

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.
W celu obejścia tego problemu i dodania drukarki dostępnej dla wszystkich użytkowników należy do domyślnego profilu użytkownika zaimportować klucze rejestru dotyczące drukarki:
 1. Utwórz nowego użytkownika o nazwie Test:
  1. Zaloguj się na komputerze klienckim jako administrator.
  2. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Zarządzaj.
  3. W folderze Narzędzia systemowe rozwiń gałąź Użytkownicy i grupy lokalne, kliknij prawym przyciskiem myszy folder Użytkownicy, a następnie kliknij polecenie Nowy użytkownik.
  4. Utwórz nowego użytkownika o nazwie
   Test.
 2. Zamknij przystawkę Zarządzanie komputerem, a następnie wyświetl ukryte pliki i foldery:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Opcje folderów.
  2. Kliknij kartę Widok, kliknij opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików, kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wyloguj się z komputera, a następnie zaloguj się przy użyciu konta użytkownika Test, które utworzono w kroku 1.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Drukarki i faksy, a następnie kliknij polecenie Dodaj drukarkę. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać drukarkę sieciową.

  Uwaga Połączenie z drukarką sieciową może wymagać uwierzytelnienia:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Wpisz polecenie net use lpt1: \\nazwa_serwera\udział /user:administrator, a następnie naciśnij klawisz ENTER, gdzie nazwa_serwera jest nazwą serwera z udostępnioną drukarką sieciową, udział jest nazwą udziału drukarki sieciowej, a administrator jest nazwą konta użytkownika z poświadczeniami administracyjnymi na serwerze.
  3. Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administracyjne, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  4. Ponownie uruchom Kreatora dodawania drukarki.
 5. Po dodaniu drukarki sieciowej wyloguj się z komputera, a następnie zaloguj się jako administrator.
 6. Załaduj gałąź rejestru Test:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedt32 w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  2. Kliknij gałąź HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru w menu Plik.
  3. Otwórz folder dysk_na_którym_zainstalowano_system_Windows\Documents and Settings\test, gdzie test jest nazwą użytkownika, którego konto utworzono w kroku 1.
  4. Kliknij plik NTUSER.DAT, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  5. W polu Nazwa klucza wpisz:
   Test, a następnie kliknij przycisk OK.

   Gałąź rejestru Test zostanie załadowana w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE.
 7. Wstaw domyślny plik rejestru użytkownika Test w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE:
  1. Kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\Printers
  2. W menu Plik kliknij polecenie Eksportuj.
  3. W polu Nazwa pliku wpisz tekst
   print.reg, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
  4. Kliknij podklucz rejestru Test, a następnie kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru w menu Plik.
  5. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zwolnienie klucza i jego wszystkich podkluczy.
  6. Kliknij klucz rejestru HKEY_LOCAL_MACHINE, a następnie kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru w menu Plik.
  7. Otwórz plik C:\Documents and Settings\Default User.WINDOWS.
  8. Kliknij plik NTUSER.DAT, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
  9. W polu Nazwa klucza wpisz tekst
   Test, a następnie kliknij przycisk OK.

   Plik rejestru użytkownika domyślnego „Test” zostanie wstawiony w gałęzi HKEY_LOCAL_MACHINE.
 8. W menu Plik kliknij polecenie Importuj.
 9. Otwórz folder, w którym zapisano plik Print.reg, kliknij plik Print.reg, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
 10. Po pojawieniu się komunikatu z informacją o pomyślnym wprowadzeniu informacji z pliku Print.reg do rejestru kliknij przycisk OK. Informacje o drukarce zostaną załadowane do ustawień rejestru użytkownika domyślnego.
 11. Kliknij klucz rejestru Test, a następnie kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru w menu Plik.
 12. Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zwolnienie klucza Test i jego wszystkich podkluczy.
 13. Zamknij program Edytor rejestru.
 14. Przetestuj nową konfigurację, tworząc konto nowego użytkownika, a następnie logując się przy jego użyciu. Drukarka sieciowa znajduje się w oknie dialogowym Drukarki i faksy.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak dodać drukarki do systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314486 Jak dodawać drukarki bez potrzeby interwencji użytkownika w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307016 — ostatni przegląd: 04.09.2003 — zmiana: 1

Opinia