Jak wyłączyć porady dymkowe w obszarze powiadomień w systemie Windows XP lub Vista?

Opis problemu

Użytkownik chce zapobiec wyświetlaniu porad dymkowych w obszarze powiadomień. Ten artykuł ułatwia wykonanie tego zadania.

Uwaga Wykonanie czynności opisanych w tym artykule powoduje wyłączenie wszystkich porad dymkowych w obszarze powiadomień na danym komputerze. Nie można wyłączyć porad dymkowych tylko dla niektórych programów.

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie plików i wykonać kroki kreatora.

Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows XP
Aby wyłączyć porady dymkowe w obszarze powiadomień, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  2. Odszukaj następujący podklucz:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy w okienku po prawej stronie, utwórz nową wartość DWORD, a następnie nadaj jej nazwę EnableBalloonTips.
  4. Kliknij dwukrotnie pozycję EnableBalloonTips, a następnie ustaw dla niej wartość 0.
  5. Zamknij Edytor rejestru.
  6. Wyloguj się z systemu Windows, a następnie zaloguj się ponownie.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Informacje

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

282962 Narzędzie ułatwień dostępu Narrator nie czyta porad dymkowych (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307729 — ostatni przegląd: 06.06.2013 — zmiana: 1

Opinia