JAK: Przypisywanie obowiązkowego profilu użytkownika w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule jest opisane, jak przypisać obowiązkowy profil użytkownika w systemie Windows XP.


Uwaga: Kiedy użytkownik z przypisanym obowiązkowym profilem użytkownika wyloguje się z komputera, następuje utrata wszystkich zmian w profilu.


powrót do początku

Otwieranie i konfigurowanie formularza Nazwa profilu użytkownika

Aby pomyślnie przeprowadzić poniższe procedury, należy zalogować się jako administrator lub członek grupy Administratorzy. Jeżeli komputer jest podłączony do sieci, przeprowadzenie procedury może być niemożliwe z powodu ustawień zasad sieciowych.
 1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij polecenie Narzędzia administracyjne.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 3. W drzewie konsoli kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia systemowe, kliknij dwukrotnie ikonę Użytkownicy i grupy lokalne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Użytkownicy.
 4. Prawym przyciskiem myszy kliknij konto, które chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 5. Na karcie Profil w ścieżce profilu wpisz lokalizację profilu, który chcesz przypisać, w następującym formacie
  \\NazwaSerwera\NazwaUdziałuProfili\NazwaProfiluUżytkownika
  gdzie:
  • NazwaSerwera
   to nazwa komputera, na którym przechowywane są profile.
  • NazwaUdziałuProfili
   to nazwa udziału, w którym przechowywane są profile.
  • NazwaProfiluUżytkownika
   to określony folder profilu użytkowników.

powrót do początku

Konfigurowanie folderu sieciowego

Skonfiguruj poprawnie folder sieciowy określony w kroku 5, w sekcji „Otwieranie i konfigurowanie formularza Nazwa profilu użytkownika”, w którym został otwarty formularz profilu użytkownika:
 1. Kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem na komputerze, który będzie zawierał folder profilu użytkownika.
 2. Wybierz pozycję Foldery udostępnione, aby utworzyć folder udostępniony na określonym serwerze.
 3. Udziel pełnej kontroli grupie Wszyscy.

powrót do początku

Przypisywanie obowiązkowego profilu użytkownika

Aby przypisać obowiązkowy profil użytkownika, należy skopiować wstępnie skonfigurowany profil do lokalizacji określonej w ostatnim kroku otwierania formularza profilu użytkownika.
 1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Panel sterowania, kliknij aplet Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij kartę System.
 2. Na karcie Zaawansowane w obszarze Profile użytkownika kliknij przycisk Ustawienia.
 3. Kliknij profil, który chcesz skopiować, a następnie kliknij przycisk Kopiuj do.
 4. W polu Kopiowanie profilu do wpisz lub wyszukaj ścieżkę do folderu określonego w kroku 5, w sekcji „Otwieranie i konfigurowanie formularza Nazwa profilu użytkownika”, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Sprawdź, czy użytkownik określony w obszarze Pozwolenie na używanie to użytkownik, który ma korzystać z tego profilu. Jeżeli więcej niż jeden użytkownik będzie używał skopiowanego profilu użytkownika, należy wybrać grupę zawierającą wszystkich tych użytkowników, np. grupę Wszyscy.
 6. Kliknij przycisk OK.

powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

Jeżeli użytkownicy będą się logować tylko na komputerach z systemem Windows 2000 lub Windows XP, ścieżka profilu użytkownika powinna wskazywać nazwę folderu i nie powinna zawierać rozszerzenia usr ani man. Jeżeli folder określony w profilu użytkownika nie istnieje (w kroku 5 w sekcji „Otwieranie i konfigurowanie formularza Nazwa profilu użytkownika”), to tworzony jest automatycznie po pierwszym zalogowaniu użytkownika.


powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307800 — ostatni przegląd: 06.08.2002 — zmiana: 1

Opinia