Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office XP (SP-1)

Streszczenie

Dodatek Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Microsoft Office XP zapewnia najnowsze aktualizacje pakietu Office XP. Dodatek SP-1 dla pakietu Office XP zawiera ważne rozszerzenia zabezpieczeń oraz udoskonalenia stabilności i wydajności. Niektóre poprawki dołączone do dodatku SP-1 dla pakietu Office XP były wcześniej wydane jako osobne aktualizacje. Ten dodatek Service Pack obejmuje wszystkie wcześniejsze aktualizacje oraz zawiera inne poprawki, które zostały tak zaprojektowane, aby zwiększyć niezawodność i wydajność programów pakietu Office XP.

W tym artykule jest opisany sposób pobierania i instalowania dodatku SP-1 dla pakietu Office XP.

Więcej informacji

W jaki sposób pobrać i zainstalować dodatek SP-1 do pakietu Office XP

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD-ROM, istnieją dwie opcje:
 • Użyj witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web do automatycznego instalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, w tym dodatku Service Pack 1.

  lub
 • Zainstaluj tylko dodatek Service Pack 1, używając kroków opisanych poniżej.
Obie opcje wymagają podczas procesu instalacji dysku CD-ROM z pakietem Office XP.

Witryna Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła wymagane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, kliknij następujące łącze: Po ukończeniu wykrywania pojawi się lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Kliknij przycisk Rozpocznij instalację, aby dokończyć cały proces.

Instalowanie tylko dodatku Service Pack 1

Aby pobrać i zainstalować tylko aktualizację kliencką SP-1, wykonaj poniższe kroki:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Oxpsp1.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Oxpsp1.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Po pojawieniu się monitu włóż dysk CD-ROM pakietu Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Po zainstalowaniu aktualizacji publicznej nie można jej odinstalować. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji dodatku SP-1, należy usunąć cały pakiet Office XP, a następnie ponownie go zainstalować z oryginalnego dysku CD.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli jeden z produktów wymienionych na liście na początku artykułu został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi go zaktualizować w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i rozmieścić na komputerze użytkownika.

Jeśli jesteś administratorem serwera, wykonaj poniższe kroki, aby pobrać aktualizację administracyjną:
 1. Przejdź do następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik oxpsp1a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\oxpsp1a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeżeli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /a Ścieżka administracyjna\Plik MSI /p C:\adminUpdate\Plik MSPSHORTFILENAMES=1
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  a Plik MSI jest pakietem baz danych MSI dla produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a plik_MSPjest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej. Uwaga: Można dołączyć przełącznik /qb+ do poprzedniego wiersza polecenia, aby uniknąć wyświetlenia okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP i Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.

 8. Aby rozmieścić aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:
  msiexec /i Ścieżka administracyjna\Plik MSI REINSTALL=lista_funkcji REINSTALLMODE=vomus
  gdzie ścieżka_administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  a plik_MSI to pakiet bazy danych msi produktu pakietu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a lista_funkcji to lista nazw funkcji (z uwzględnieniem wielkości liter), które należy ponownie zainstalować na potrzeby aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, należy użyć przełącznika REINSTALL=ALL.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o sposobie aktualizacji instalacji administracyjnej i rozmieszczenia jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również zapoznać się z następującym artykułem w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit:

Wersja pliku Setup.ini nie jest aktualizowana

W pliku Setup.ini zlokalizowanym w folderze Files\Setup instalacji administracyjnej znajduje się sekcja [Product], która zawiera informacje o wersji produktu. Po zastosowaniu dodatku SP-1 do instalacji administracyjnej informacje o wersji nie są aktualizowane. Taka sytuacja nie występuje w przypadku aktualizacji starszych wersji pakietu Office.

Ponowne uruchamianie komputera w trakcie instalacji

W następujących sytuacjach instalacja dodatku SP-1 dla pakietu Office XP może wymagać ponownego uruchomienia komputera:
 • Na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 nie ma najnowszej wersji Instalatora Windows. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, należy uaktualnić Instalatora Windows do wersji 2.0. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Uruchomiono pasek skrótów pakietu Office. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, przed zastosowaniem aktualizacji należy zamknąć pasek skrótów pakietu Office.
 • Zainstalowano program SharePoint Team Services firmy Microsoft. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, przed zastosowaniem aktualizacji należy zamknąć program SharePoint Team Services.

Dodatek SP-1 może wymagać dysku CD-ROM z pakietem Office lub lokalizacji instalacji sieciowej

Aby zapewnić integralność instalacji pakietu Office, kreator instalacji może w trakcie procesu instalacji wymagać dostępu do dysku CD z produktem Office lub do lokalizacji instalacji sieciowej.

Office XP Multilingual User Interface Pack

Aby w pełni korzystać z funkcji dodatku Office XP SP-1 w przypadku, gdy jest używany pakiet Office XP Multilingual User Interface Pack, potrzebne są następujące aktualizacje:
 • Aktualizacja pakietu Office XP: dodatek Service Pack 1 (SP-1)
 • Aktualizacja pakietu Office XP: dodatek Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Office XP Multilingual User Interface Pack
Aktualizacja pakietu Office XP: Aby pobrać dodatek Service Pack 1 (SP-1) dla pakietu Office XP Multilingual User Interface Pack, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak sprawdzić, czy dodatek Service Pack 1 został zainstalowany

Dodatek SP-1 do pakietu Office XP zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:

Blnmgr.dll Blnmgrps.dll Cfgwiz.exe
Contab32.dll Emablt32.dll Emsabp32.dll
Emsmdb32.dll EmSui32.dll Eurotool.xla
Excel.exe Exsec32.dll Fontschm.ini
Fp5amsft.dll Fp5autl.dll Fp5avnb.dll
Fp5awec.dll Fp5awel.dll Fpcutl.dll
Fpeditax.dll Fpmmc.dll Frontpg.exe
Graph.exe Imjp8k.dll Intldate.dll
Mofl.dll Msaccess.exe Mscdm.dll
Msdaipp.dll Mseuro.dll Msgr2pb.dll
Msgrit32.DLL MsMapi32.dll Mso.dll
Msowc.dll MsPst32.dll Mspub.exe
Mssp3ko.dll mssp3ko.lex Msstko32.dll
Mstore.exe Mstores.dll Offfilt.dll
Olappt.fae Outex.dll Outlcm.dll
Outlctl.dll Outllib.dll Outllibr.dll
Outlmime.dll Outlook.exe Outlph.dll
Owc10.dll Owsclt.dll Owssvr.dll
Powerpnt.exe Pstprx32.dll Pub6intl.dll
Pubconv.dll Qamgt.xlt Rm.dll
Rtfhtml.dll Setup.exe Transform.mst
Vtidb.exe Winword.exe Wwintl.ddl
Aby stwierdzić, czy dodatek Service Pack 1 jest zainstalowany, uruchom dowolny program pakietu Office XP, a następnie kliknij polecenie Microsoft program– informacje w menu Pomoc. Wersja produktu to (SP-1), jeżeli dodatek SP-1 został zainstalowany.

W następującej tabeli pokazano numery kompilacji dla produktów pakietu Office:

Program pakietu Office Wersja SP-1
-----------------------------------------
Access 10.3409.3501
Excel 10.3506.3501
FrontPage 10.3402.3501
Outlook 10.3513.3501
PowerPoint 10.3506.3501
Word 10.3416.3501
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office

Problemy rozwiązane w dodatku SP-1

Dodatek SP-1 dla pakietu Office XP rozwiązuje problemy opisane w następujących biuletynach Microsoft Security Bulletin:
Ten dodatek Service Pack zawiera wszystkie wydane wcześniej aktualizacje pakietu Office XP:
300550 Description of the Outlook 2002 update: June 21, 2001

300553 Description of the Word 2002 Update: June 21, 2001

299040 Overview of the Publisher 2002 update: June 21 2001

300552 Overview of the Office XP Web Components update: August 9 2001

303825 OL2002: Omówienie aktualizacji programu Outlook 2002 z 16 sierpnia 2001
307741 OFFXP: Omówienie aktualizacji aktywacji pakietu Office XP z 4 października 2001
300551 OL2002: Omówienie publicznej aktualizacji programu Outlook 2002 z 4 października 2001
306605 Description of the PowerPoint 2002 update: October 4, 2001

306606 Description of the Excel 2002 update: October 4, 2001

Dodatek SP-1 dla pakietu Office XP można pomyślnie zainstalować nawet wtedy, gdy jedna lub więcej publicznie dostępnych aktualizacji wymienionych w tym artykule jest już zainstalowanych na komputerze.

Dodatek SP-1 dla pakietu Office XP zawiera również ulepszenia stabilności zaprojektowane w wyniku analizy raportów o błędach zgłoszonych firmie Microsoft przez użytkowników pakietu Office XP. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Poprawki zawarte w dodatku SP-1 dla pakietu Office XP rozwiązują problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Microsoft Excel
311597 XL2002: Problemy rozwiązywane w programie Excel 2002 przez dodatek Service Pack 1 dla pakietu Microsoft Office XP

Microsoft FrontPage
311574 FP2002: Problemy z programem FrontPage 2002 rozwiązywane przez dodatek Microsoft Office XP Service Pack 1
Program SharePoint Team Services firmy Microsoft
312543 List of issues fixed by Office XP Service Pack 1 for SharePoint Team Services

Microsoft Outlook
311573 OL2002: Problemy usunięte przez dodatek Microsoft Office XP Service Pack 1 dla programu Outlook 2002
Microsoft Office
307560 Office XP may fail to open documents from a Web folder that requires client certificates

304226 OFFXP: Po uruchomieniu programu z wersji Enterprise pojawia się komunikat o konieczności ponownej aktywacji produktu
305086 "You do not have access..." error message when you open from or save to a domain DFS

Microsoft PowerPoint
298797 Microsoft Graph stops responding when you change the chart type in a PowerPoint 2002 slide

304568 Animation timings for multimedia are lost when you open a presentation in a different version of PowerPoint 2002

310409 You receive a "The page cannot be displayed" error message when you click a hyperlink to a PowerPoint 2002 presentation

Microsoft Publisher
297082 The size of the Web pages created in Publisher 2002 is so large that it takes a long time to display

301221 Font list is blank and there are no fonts are displayed in Publisher 2002

Microsoft Word
311594 Description of issues in Word 2002 that are fixed by Office XP Service Pack 1

301405 Word 2002 stops responding when you insert an AutoShape

Zostały także rozwiązane następujące problemy.

Microsoft Access

Program Microsoft Access nie może połączyć się z bazą danych, aby utworzyć związaną stronę danych

Przy próbie utworzenia strony danych w tureckiej wersji programu Microsoft Access może się okazać, że lista pól jest pusta.

Pakiet Office

Polecenie Wyślij do jest niedostępne w menu skrótów

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy pliku w oknie dialogowym Otwórz (w menu Plik kliknij polecenie Otwórz) w programie pakietu Microsoft Office polecenie Wyślij do jest niedostępne (jest wyszarzone).

Obraz TIFF jest niewidoczny w pakiecie Office dla systemu Macintosh

Ten problem może wystąpić po wstawieniu pliku TIFF do dokumentu programu Microsoft Word, Microsoft Excel lub Microsoft PowerPoint 2002. Po zapisaniu pliku i ponownym otwarciu go w pakiecie Microsoft Office 98 Macintosh Edition lub Microsoft Office 2001 for Mac obraz zostaje zastąpiony dużym czerwonym znakiem X.

Nie można zapisywać dokumentów w witrynach MSN Communities

W niektórych przypadkach programów pakietu Office nie można używać do zapisywania dokumentów w witrynach MSN Communities.

Błąd 25003 podczas instalowania aktualizacji pakietu Office

Przy próbie zastosowania dowolnej aktualizacji starszej niż SP-1 do dowolnego programu pakietu Microsoft Office 2002, który został preinstalowany przez producenta komputera, może pojawić się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Instalator pakietu Microsoft Office nie może kontynuować, ponieważ źródło instalacji zostało uszkodzone.

Instalator aktualizacji nie uruchamia się

Przy próbie uruchomienia Instalatora w celu zaktualizowania pakietu Office XP może pojawić się komunikat o błędzie informujący, że jest już zainstalowana inna wersja tego produktu. Aby zainstalować aktualizację, trzeba usunąć wersję oryginalną.

Komunikat o konieczności ponownej aktywacji produktu po zadokowaniu lub oddokowaniu komputera przenośnego

Po zadokowaniu komputera przenośnego pakiet Office może raportować wykrycie istotnej zmiany w konfiguracji komputera. Trzeba wtedy ponownie uaktywnić produkt.

Przepełnienie buforu podczas otwierania dokumentu HTML

Każdy program pakietu Office XP może zostać nieoczekiwanie zamknięty podczas otwierania pliku HTML z bardzo długim ciągiem znaków w którymś z tagów.

Program Outlook

Znak Geresh wyświetlany jako znak procentu w hebrajskiej wersji programu Outlook

Hebrajski znak interpunkcyjny Geresh jest wyświetlany jako znak procentu po wpisaniu go w dowolnym polu tekstowym paska narzędzi w hebrajskiej wersji programu Outlook.

Program PowerPoint

Niestandardowy chronometraż jest tracony między programem PowerPoint 2002 a PowerPoint 2000

Ten problem może wystąpić dla prezentacji utworzonych w programie Microsoft PowerPoint 2002 i wyświetlanych w starszych wersjach programu PowerPoint lub w programie PowerPoint Viewer. Chronometraż animacji obiektu multimedialnego jest ignorowany. Ten problem może również wystąpić dla prezentacji programu PowerPoint 2000 otwieranych w pokazie slajdów programu PowerPoint 2002.

Program Publisher

Brakujące czcionki na liście podglądu czcionek

W niektórych schematach kolorów pole kombi służące do wybierania czcionek, które znajduje się na pasku narzędzi edycji, pojawia się jako puste w programie Microsoft Publisher 2002.

Galeria Clip Art Gallery wyświetla standardowe ikony

W niektórych sytuacjach przy próbie wyświetlenia dowolnych klipów w kolekcjach sieci Web wszystkie klipy są wyświetlane z użyciem ikony systemowej dla danego typu pliku.

Nie można zastosować schematu czcionek w hebrajskiej wersji programu Publisher

Przy próbie zastosowania schematu czcionek w hebrajskiej wersji programu Publisher 2002 z interfejsem użytkownika w języku hebrajskim nic się nie dzieje. Po przełączeniu interfejsu użytkownika na język angielski można stosować schematy czcionek.

Składniki sieci Web

Dodatek Analysis ToolPak nie zwalnia pamięci

Na serwerze z witryną sieci Web, dla której używany jest dodatek Analysis ToolPak, może zabraknąć pamięci. Część pamięci zostaje przydzielona wystąpieniu dodatku Analysis ToolPak, ale pamięć ta nie zostaje zwolniona, gdy nie jest już potrzebna.

Przeciek pamięci w dodatku Analysis ToolPak

Gdy jest używana strona sieci Web ze składnikiem Arkusz sieci Web z dodatku Analysis ToolPak, wszelkie odwołania cykliczne w formułach alokują pamięć, ale później nie zwalniają jej. Na serwerze powoli zaczyna brakować pamięci.

Brak błędu w funkcjach dodatku Analysis ToolPak z niepoprawnymi parametrami

Gdy używana jest strona sieci Web ze składnikiem sieci Web Arkusz z dodatku Analysis ToolPak, funkcja, która ma zbyt wiele lub zbyt mało parametrów, zwraca wartość „0” zamiast błędu (#ARG!).

MATERIAŁY REFERENCYJNE

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę pakietu Microsoft Office XP w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307843 — ostatni przegląd: 19.05.2008 — zmiana: 1

Opinia