Jak uruchomić program instalacyjny z systemu MS-DOS w systemie Windows XP

W tym artykule opisano sposób uruchamiania programu instalacyjnego systemu Windows XP w wierszu polecenia.

Więcej informacji

Przygotowania do uruchomienia programu instalacyjnego

Przed instalowaniem systemu Windows XP wykonaj następujące kroki:

 1. Sprawdź, czy sprzęt komputera jest zgodny z systemem Windows XP. Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące zgodności oraz pobrać i zainstalować sterowniki dla sprzętu uwzględnionego na liście, odwiedź następującą witrynę Windows Hardware Quality Labs (WHQL) firmy Microsoft w sieci Web: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wymagań systemowych dla systemów operacyjnych Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  314865 Wymagania systemowe dla systemów operacyjnych Windows XP

 2. Przeczytaj następujące dokumenty zamieszczone na dysku CD-ROM z systemem Windows XP (gdzie stacja jest stacją zawierającą dysk CD-ROM z systemem Windows XP). Te dokumenty zawierają informacje ułatwiające przygotowanie komputera do instalacji.
  • stacja:\Docs\Read1st.txt: Ten dokument zawiera najnowsze informacje krytyczne, które nie zostały uwzględnione w dokumentacji lub innym pliku txt na dysku CD-ROM.
  • stacja:\Docs\RelNotes.htm: Ten dokument zawiera informacje o wersji systemu Windows XP.
  • stacja:\Readme.htm: Ten dokument zawiera informacje z ostatniej chwili lub inne informacje uzupełniające dokumentację systemu Windows XP.
 3. Utwórz partycję na dysku twardym i sformatuj ją przy użyciu systemu plików FAT lub FAT32.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących partycji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  255867 Jak używać narzędzi Fdisk i Format do dzielenia i ponownego dzielenia dysku twardego na partycje

  Uwaga: Program instalacyjny systemu Windows XP wymaga co najmniej 383 megabajtów (MB) wolnego miejsca na dysku twardym do skopiowania plików instalacyjnych.

Uruchamianie programu instalacyjnego systemu Windows XP w wierszu polecenia

Aby uruchomić system Windows XP z wiersza polecenia, wykonaj następujące kroki:
 1. Włóż dysk CD z systemem Windows XP do stacji CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. Uruchom komputer w trybie wiersza polecenia z obsługą CD-ROM. Jeżeli na komputerze nie zainstalowano jeszcze systemu MS-DOS lub z innych przyczyn nie można uruchomić okna wiersza polecenia w menu startowym, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  187632 Jak utworzyć dysk startowy systemu Windows 98 obsługujący system FAT32

 3. Uruchom program SMARTDrive, jeżeli nie został jeszcze uruchomiony. Aby to zrobić, przejdź do folderu zawierającego plik Smartdrv.exe, wpisz smartdrv, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeżeli program SMARTDrive nie jest używany, program instalacyjny systemu Windows XP może kopiować pliki na dysk twardy powoli.
 4. W wierszu polecenia wpisz stacja:, a następnie naciśnij klawisz ENTER (przy czym stacja jest stacją zawierającą dysk CD-ROM z systemem Windows XP).
 5. Wpisz polecenie cd i386, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz winnt, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostaje uruchomiony program instalacyjny systemu Windows XP.
 7. Wpisz ścieżkę plików instalacyjnych systemu Windows XP, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Na przykład wpisz d:\i386.

  Program instalacyjny systemu Windows kopiuje pliki na dysk twardy. Podczas kopiowania plików wyświetlany jest następujący komunikat:
  Część programu instalacyjnego oparta na systemie MS-DOS została zakończona.
  Program instalacyjny uruchomi teraz komputer ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera
  program instalacyjny systemu Windows XP będzie kontynuował działanie.

  Jeżeli w stacji dysków A: znajduje się dyskietka, wyjmij ją.

  Naciśnij klawisz ENTER, aby ponownie uruchomić komputer i kontynuować działanie programu instalacyjnego systemu Windows XP.
 8. Wyjmij wszystkie dyskietki z komputera, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Komputer jest uruchamiany ponownie i wznawiany jest program instalacyjny systemu Windows XP. Naciśnij klawisz ENTER, aby kontynuować.
 9. Wykonaj kroki w celu wybrania i sformatowania partycji, na której chcesz zainstalować system Windows XP. Jeżeli na dysku twardym znajduje się tylko jedna partycja, nie należy usuwać jej z listy istniejących partycji. Program instalacyjny systemu Windows XP skopiował pliki instalacyjne na tę partycję.

  Można później skonwertować partycję sformatowaną przy użyciu systemu plików FAT32 na system plików NTFS.

  Podczas instalacji kopiowane są pliki wymagane przez program instalacyjny systemu Windows XP, a następnie komputer jest uruchamiany ponownie. Jeżeli użytkownik wybierze opcję formatowania dysku przy użyciu systemu plików NTFS, system Windows sprawdza dysk w poszukiwaniu błędów, a następnie jest uruchamiany ponownie. Program instalacyjny systemu Windows XP jest wznawiany w trybie graficznego interfejsu użytkownika (GUI).
 10. Wykonaj kroki w Kreatorze instalacji systemu Windows, aby ukończyć proces instalacji systemu Windows XP.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 307848 — ostatni przegląd: 31.10.2013 — zmiana: 1

Opinia