Podczas logowania do Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP wyświetlany jest komunikat o błędzie: „Hasło jest nieprawidłowe”

Uwaga

Problem opisany w sekcji „Symptomy problemu” został rozwiązany w dodatku Service Pack 1 do systemu Windows XP i jego późniejszych wersjach. Jeśli na danym komputerze nadal występuje problem opisany w tym artykule, może on mieć inną przyczynę. Informacje dotyczące rozwiązywania podobnych problemów znajdują się w sekcji „Podobne problemy” w dalszej części tego artykułu.

WPROWADZENIE

Próba zalogowania do Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie. W tym artykule opisano szczegółowe instrukcje, które mogą pozwolić na pomyślne zalogowanie do Konsoli odzyskiwania. Jeśli wykonanie tych czynności nie rozwiąże problemu, to w tym artykule można znaleźć łącza do artykułów zawierających omówienie podobnych problemów i ich rozwiązań.

Symptomy problemu

Podczas próby zalogowania do Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP przez wpisanie prawidłowego hasła lokalnego konta Administratora w Konsoli odzyskiwania może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Hasło jest nieprawidłowe. Wpisz hasło ponownie.
Wpisz hasło administratora:
Ten komunikat o błędzie może się pojawić pomimo wpisania prawidłowego hasła. Po uruchomieniu systemu Windows XP, pomyślnym zalogowaniu przy użyciu tego samego hasła, zmianie hasła administratora lokalnego i ponownym uruchomieniu komputera w trybie Konsoli odzyskiwania pojawia się ten sam komunikat o błędzie. Ten problem może wystąpić, jeśli system Windows XP został oryginalnie zainstalowany za pomocą obrazu programu Sysprep lub jeśli na danym komputerze został wcześniej uruchomiony program Sysprep 2.0. Program Sysprep.exe zmienia sposób przechowywania kluczy haseł w rejestrze. Te zmiany są niezgodne z procedurą logowania Konsoli odzyskiwania.

Uwaga Producent komputera mógł użyć programu Sysprep w celu preinstalacji systemu Windows XP.

Kroki prowadzące do rozwiązania problemu

Uwaga


Jeśli rozwiązanie problemu przy użyciu poniższej metody nie powiedzie się, konieczne może być zwrócenie się do kogoś o pomoc lub kontakt z pomocą techniczną. Aby uzyskać informacje o tym, jak to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/contactus/
Uwaga Jeśli można uruchomić system Windows XP i Konsola odzyskiwania nie jest preinstalowana na dysku twardym, należy przejść do kroku 2 poniżej. Jeśli system Windows XP daje się uruchomić, a Konsola odzyskiwania jest uprzednio zainstalowana na dysku twardym, należy przejść do kroku 3.
 1. Jeśli zalogowanie do systemu Windows XP jest niemożliwe, należy pobrać potrzebne pliki, utworzyć odpowiednie dyskietki instalacyjne do instalacji z dyskietek rozruchowych, uruchomić komputer za pomocą dyskietek instalacyjnych, a następnie zalogować się do Konsoli logowania. Dyskietki instalacyjne zostały zaktualizowane w celu usunięcia problemu uniemożliwiającego uruchomienie systemu Windows XP.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu pobierania i używania dyskietek instalacyjnych, należy kliknąć następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  310994 How to obtain Windows XP Setup boot disks

 2. Zainstaluj Konsolę odzyskiwania, jeśli wcześniej nie została ona zainstalowana. Krok ten jest wymagany do zastosowania poprawki wymienionej w kroku 3 w celu aktualizacji Konsoli odzyskiwania. Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania, należy użyć polecenia winnt32 /cmdcons znajdującego się w folderze I386 na dysku CD-ROM z systemem Windows XP.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania i używania Konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  307654 How to install and use the Recovery Console in Windows XP

 3. Skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu uzyskania i zainstalowania poprawki Q308402. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach związanych ze świadczeniem pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za połączenie telefoniczne z pomocą techniczną mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej firmy Microsoft uzna, że zgłoszony problem można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji. Normalne koszty pomocy technicznej będą dotyczyć dodatkowych pytań oraz problemów, których rozwiązanie nie jest objęte określoną aktualizacją.


  Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików pokazane w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa elementu Data i godzina w Panelu sterowania.

  Data Godzina Wersja Rozmiar Nazwa pliku
  ---------------------------------------------------
  11-maj-2001 13:57 5.1.2600.15 225 152 Spcmdcon.sys
  12-lis-2001 04:48 5.1.2600.21 218 624 Srrstr.dll
  Jeśli Konsola odzyskiwania jest już zainstalowana, instalacja tej poprawki spowoduje automatyczną aktualizację folderu C:\Cmdcons za pomocą tej aktualizacji, tak że zalogowanie do Konsoli odzyskiwania będzie możliwe.

Administrator korzystający z programu Sysprep

Aby rozwiązać ten problem, przed uruchomieniem programu Sysprep należy uzyskać wersję systemu Windows XP z zintegrowanym dodatkiem Service Pack 1 lub uzyskać i zainstalować najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP.
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Producent OEM korzystający z programu Sysprep

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać wersję systemu Windows XP ze zintegrowanym dodatkiem Service Pack 1.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 1.

Więcej informacji

Jeśli z jakiegoś powodu Konsola odzyskiwania musi zostać zainstalowana ponownie, trzeba ponownie zainstalować tę poprawkę. Aby zainstalować Konsolę odzyskiwania, należy użyć polecenia winnt32 /cmdcons znajdującego się w folderze I386 na dysku CD-ROM z systemem Windows XP. Aby uzyskać informacje na temat zasad firmy Microsoft związanych z utraconymi lub zapomnianymi hasłami, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
189126 Informacje o zasadach firmy Microsoft dotyczących utraconych lub zapomnianych haseł

Podobne problemy i rozwiązania

Jeśli na danym komputerze nadal występuje problem opisany w tym artykule, może on mieć inną przyczynę. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnych problemów i ich rozwiązań, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
321305 Jak użytkownik, który nie pamięta hasła lub którego hasło wygasło, może zalogować się do komputera z systemem Windows XP

308041 Jak umożliwić administratorowi logowanie się automatycznie w Konsoli odzyskiwania

312149 Jak umożliwić administratorowi logowanie się automatycznie w Konsoli odzyskiwania


Jeśli te artykuły nie ułatwiają rozwiązania problemu lub występują symptomy inne niż opisane w niniejszym artykule, należy poszukać dodatkowych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie. Możesz też wpisać opis problemu w polu Search Support (KB) (Wyszukaj w zasobach pomocy technicznej).
Właściwości

Identyfikator artykułu: 308402 — ostatni przegląd: 29.11.2013 — zmiana: 1

Opinia