Nowoczesne zasady cyklu życia


Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Nowoczesne zasady cyklu życia obejmują produkty i usługi, które są obsługiwane i serwisowane w sposób ciągły. W ramach tych zasad produkt lub usługa są objęte pomocą techniczną, o ile zostaną spełnione następujące kryteria:

  1. Klienci muszą na bieżąco instalować kolejne publikowane aktualizacje, zgodnie z wymaganiami serwisowymi i systemowymi dla produktu lub usługi.
  2. Klienci muszą posiadać licencje na korzystanie z produktu lub usługi.
  3. Firma Microsoft musi oferować stałą pomoc techniczną dla produktu lub usługi.


Powiadomienia o zmianach

Zmiany dla tych produktów i usług mogą być częstsze i wymagają, aby klienci byli informowani o nadchodzących modyfikacjach produktów i usług.

W przypadku produktów i usług objętych nowoczesnymi zasadami cyklu życia, o ile nie określono inaczej, Microsoft powiadamia z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem o terminie, w którym klient musi podjąć działanie, aby uniknąć znaczącego obniżenia funkcjonalności produktu lub usługi.

Zapoznaj się z tymi przewodnikami, aby znaleźć informacje o planowanych funkcjach i wersjach:

  1. O365: http://fasttrack.microsoft.com/roadmap (użyj roadmap.office.com)
  2. Cloud Platform: https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/roadmap-public-preview
  3. Dynamics 365: https://roadmap.dynamics.com


Ciągłość usługi i migracja

W przypadku produktów i usług objętych nowoczesnymi zasadami cyklu życia, o ile nie określono inaczej, Microsoft powiadamia z co najmniej 12-miesięcznym wyprzedzeniem o zakończeniu świadczenia usług pomocy technicznej, jeśli nie planuje oferować następcy produktu lub usługi, z wyłączeniem bezpłatnych usług lub poprzednich wersji.

W przypadku produktów objętych obecnymi zasadami cyklu życia (takich jak zasady dotyczące firm, deweloperów i systemów operacyjnych dla komputerów) Microsoft będzie nadal świadczyć usługi pomocy technicznej przez określony czas. Produkty, które zostały wydane w ramach obecnych zasad cyklu życia będą objęte pomocą techniczną aż do upływu opublikowanej daty zakończenia pomocy technicznej.

Zobacz często zadawane pytania dotyczące nowoczesnych zasad, aby uzyskać więcej szczegółów.

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.