JAK: Szyfrowanie folderów w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób szyfrowania folderu za pomocą systemu szyfrowania plików (EFS, Encrypting File System).


Szyfrowanie polega na konwertowaniu danych do formatu uniemożliwiającego odczyt danych innym osobom. System EFS może zostać użyty w systemie Windows XP do automatycznego szyfrowania danych zapisywanych na dysku twardym.


System Microsoft Windows XP Home Edition nie obsługuje systemu EFS.


Powrót do początku

Jak zaszyfrować folder

UWAGA: Pliki i foldery można szyfrować tylko wtedy, gdy znajdują się na woluminach z systemem plików NTFS.
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
 2. Zlokalizuj wybrany folder i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Zaawansowane.
 4. W polu Atrybuty kompresji i szyfrowania zaznacz pole wyboru Szyfruj zawartość, aby zabezpieczyć dane, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk OK.
 6. W wyświetlonym oknie dialogowym Potwierdzanie zmiany atrybutów wykonaj jeden z następujących kroków:
  • Jeśli chcesz zaszyfrować tylko folder, kliknij opcję Zastosuj zmiany tylko dla tego folderu, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Jeśli oprócz folderu chcesz zaszyfrować również zawartość folderu, kliknij opcję Zastosuj zmiany dla tego folderu, podfolderów i plików, a następnie kliknij przycisk OK.
Wybrany folder staje się folderem szyfrowanym. Wszystkie nowe pliki utworzone w tym folderze zostaną automatycznie zaszyfrowane. Należy pamiętać, że inni użytkownicy będą nadal mogli oglądać zawartość folderu. Nie będą mogli jednak otwierać żadnych elementów z tego folderu. Jeśli na przykład użytkownik wykona próbę otwarcia dokumentu programu Microsoft Word utworzonego w folderze zaszyfrowanym, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Program Word nie może otworzyć dokumentu:
Nazwa użytkownika nie ma uprawnień dostępu do pliku

(dysk:\nazwa pliku.doc)
Jeśli inny użytkownik spróbuje skopiować lub przenieść dokument z folderu zaszyfrowanego do innej lokalizacji na dysku twardym, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
Błąd kopiowania pliku lub folderu


Nie można skopiować nazwa pliku: Odmowa dostępu.


Sprawdź, czy dysk nie jest zapełniony lub chroniony przed zapisem

oraz czy plik nie jest aktualnie używany.
Powrót do początku

Rozwiązywanie problemów

 • Nie można szyfrować plików lub folderów znajdujących się na woluminie z systemem plików FAT.


  Aby rozwiązać ten problem, zapisuj pliki lub foldery przeznaczone do szyfrowania na woluminach z systemem plików NTFS.
 • Nie można przechowywać zaszyfrowanych plików lub folderów na serwerze zdalnym, który nie jest „zaufany w kwestii delegowania”.


  Aby rozwiązać ten problem, skonfiguruj serwer zdalny jako zaufany w kwestii delegowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki.

  UWAGA: Musisz mieć uprawnienia administratora.
  1. Zaloguj się do kontrolera domeny.
  2. Uruchom przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  3. Rozwiń kontener domeny w drzewie konsoli. Zlokalizuj wybrany serwer i kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  4. Na karcie Ogólne zaznacz pole wyboru Ufaj komputerowi w kwestii delegowania (jeśli nie jest jeszcze zaznaczone). Odpowiadając na wyświetlony komunikat usługi Active Directory kliknij przycisk OK.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
 • Nie można uzyskać dostępu do zaszyfrowanych plików z klientów na komputerach Macintosh.
 • Nie można otworzyć dokumentów przechowywanych przez innych użytkowników w utworzonych przez ciebie zaszyfrowanych folderach.


  Dokument tworzony w folderze zaszyfrowanym jest szyfrowany i domyślnie tylko użytkownik, który go utworzył, ma do niego dostęp. Dlatego zaszyfrowany przez ciebie folder może w przyszłości zawierać pliki, do których nie będziesz mieć dostępu. Jeśli musisz mieć dostęp do tych plików, zażądaj, aby twoje konto zostało dodane do listy użytkowników, którym szyfrowane pliki są udostępniane.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

For additional information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
223316 Najważniejsze wskazówki dotyczące systemu szyfrowania plików EFS

307877 JAK: Szyfrowanie pliku w systemie Windows XP

308991 JAK: Wspólny dostęp do zaszyfrowanego pliku w systemie Windows XP

308993 JAK: Usuwanie szyfrowania plików w systemie Windows XP

Powrót do początku

Właściwości

Identyfikator artykułu: 308989 — ostatni przegląd: 10.05.2011 — zmiana: 1

Opinia