Jak w systemie Windows XP Professional wykonywać konwertowanie na dyski podstawowe i dynamiczne

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób konwertowania dysku podstawowego na dysk dynamiczny i spsób zmieniania dysku dynamicznego z powrotem na dysk podstawowy za pomocą przystawki Zarządzanie dyskami w systemie Windows XP Professional.


System Windows XP Professional obsługuje dwa typy magazynów danych na dysku: podstawowe i dynamiczne. Podstawowy magazyn danych na dysku jest oparty na dyskach partycjonowanych. Dysk podstawowy zawiera woluminy podstawowe (partycje podstawowe, partycje rozszerzone i dyski logiczne).


Dynamiczny magazyn danych na dysku jest oparty na woluminach dyskowych i oferuje funkcje, których nie mają dyski podstawowe, takie jak możliwość tworzenia woluminów obejmujących wiele dysków (woluminy łączone i rozłożone).


Uwagi ogólne

Przed zmianą dysku podstawowego na dysk dynamiczny należy wziąć pod uwagę następujące sprawy:

 • Na dowolnym dysku z głównym rekordem rozruchowym (MBR), który ma być skonwertowany, musi się znajdować co najmniej 1 megabajt (MB) wolnego miejsca. Ta przestrzeń jest automatycznie rezerwowana w momencie tworzenia partycji lub woluminu w systemie Microsoft Windows 2000 lub Windows XP Professional. Może ona jednak być niedostępna na partycjach lub w woluminach utworzonych w innym systemie operacyjnym.
 • Po dokonaniu przekonwertowania na dysk dynamiczny partycje lub dyski logiczne istniejące na dysku podstawowym są konwertowane na proste woluminy na dysku dynamicznym.
 • Po skonwertowaniu na dysk dynamiczny nie będzie możliwe ponowne przekształcenie woluminów dynamicznych na partycje. Będzie trzeba najpierw usunąć wszystkie woluminy dynamiczne z dysku, a następnie przekonwertować dysk dynamiczny z powrotem na dysk podstawowy. Aby zachować dane, należy najpierw wykonać ich kopię zapasową lub przenieść je na inny wolumin.
 • Po przekonwertowaniu na dysk dynamiczny lokalny dostęp do dysku dynamicznego mają jedynie systemy Windows XP Professional oraz Windows 2000.
 • Jeśli dysk zawiera wiele instalacji systemu Windows XP Professional lub Windows 2000, nie należy konwertować dysku na dysk dynamiczny. Operacja konwersji usuwa z dysku wpisy tabeli partycji dla wszystkich partycji z wyjątkiem woluminu systemowego i rozruchowego bieżącego systemu operacyjnego.
 • Dyski dynamiczne nie są obsługiwane na komputerach przenośnych z systemem Microsoft Windows XP Home Edition.
Należy zwrócić uwagę, że przed zamianą dysku dynamicznego z powrotem na dysk podstawowy należy usunąć z dysku wszystkie istniejące woluminy, aby przeprowadzenie operacji konwersji było możliwe. Aby zachować dane, należy wykonać ich kopię zapasową lub przenieść je na inny wolumin.


Jak skonwertować dysk podstawowy na dysk dynamiczny

Aby skonwertować dysk podstawowy na dysk dynamiczny:
 1. Zaloguj się jako Administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 3. Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 4. W lewym okienku kliknij przycisk Zarządzanie dyskami.
 5. W prawym dolnym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy dysk podstawowy, który chcesz przekonwertować, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na dysk dynamiczny.


  UWAGA: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy szary obszar z tytułem dysku znajdujący się po lewej stronie okienka szczegółów. Na przykład należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę Dysk 0.
 6. Zaznacz pole wyboru znajdujące się obok dysku, który chcesz przekonwertować (jeśli jeszcze nie jest zaznaczone), a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk Szczegóły, jeśli chcesz wyświetlić listę woluminów na dysku.
 8. Kliknij przycisk Konwertuj.
 9. Kliknij przycisk Tak w odpowiedzi na monit o konwersję, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak skonwertować dysk dynamiczny na dysk podstawowy

Aby skonwertować dysk dynamiczny na dysk podstawowy:

 1. Wykonaj kopie zapasowe danych znajdujących się na wszystkich woluminach dysku, który chcesz skonwertować na dysk podstawowy.
 2. Zaloguj się jako Administrator lub jako członek grupy Administratorzy.
 3. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 4. Kliknij ikonę Wydajność i konserwacja, kliknij ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Zarządzanie komputerem.
 5. W lewym okienku kliknij przycisk Zarządzanie dyskami.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy wolumin na dysku dynamicznym, który chcesz zmienić na dysk podstawowy, a następnie kliknij polecenie Usuń wolumin.
 7. Kliknij przycisk Tak po wyświetleniu monitu o potwierdzenie usunięcia woluminu.
 8. Powtarzaj kroki od 4 do 5 dla każdego woluminu na dysku dynamicznym.
 9. Po usunięciu wszystkich woluminów na dysku dynamicznym kliknij prawym przyciskiem dysk, który chcesz skonwertować na dysk podstawowy, a następnie kliknij polecenie Konwertuj na dysk podstawowy.


  UWAGA: Należy kliknąć prawym przyciskiem myszy szary obszar z tytułem dysku znajdujący się po lewej stronie okienka szczegółów. Na przykład należy kliknąć prawym przyciskiem myszy nazwę Dysk 1.


Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pracy z dyskami dynamicznymi, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

175761 Dynamic vs. Basic Storage in Windows 2000 and Windows XP
222189 Description of Disk Groups in Windows Disk Management
254105 Dynamic Disk Hardware Limitations
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące skorzystania z narzędzia wiersza polecenia Diskpart do zarządzania dyskami, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

300415 Opis narzędzia wiersza polecenia Diskpart
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania dysków podstawowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

309000 JAK: Korzystanie z Zarządzania dyskami w celu konfigurowania dysków podstawowych w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konfigurowania dysków dynamicznych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

308424 How To Use Disk Management to Configure Dynamic Disks in Windows XP

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia woluminów dublowanych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

307880 JAK: Tworzenie woluminu dublowanego w systemie Windows XP
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące tworzenia woluminów RAID-5, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

309043 How To Use Windows XP to Create a RAID-5 Volume on a Remote Windows 2000 Computer

Właściwości

Identyfikator artykułu: 309044 — ostatni przegląd: 22.05.2006 — zmiana: 1

Opinia