Kryterium wyszukiwania „Wyraz lub fraza w pliku” może nie działać

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu.

Symptomy

W przypadku wyszukiwania plików zawierających tekst przy użyciu kryterium wyszukiwania Wyraz lub fraza w pliku wyniki wyszukiwania mogą nie zawierać plików z określonym tekstem. Na przykład pliki .log, .dll, .js, .asp, .xml, .xsl, .hta, .css, .wsh, .cpp, .c i .h lub pliki bez rozszerzenia nazwy pliku mogą nie pojawiać się w wynikach wyszukiwania, nawet jeśli zawierają określony tekst. Ten problem może wystąpić nawet w przypadku określenia nazwy lub typu pliku w polu Cała nazwa pliku lub jej część.

Przyczyna

Składnik filtru nie jest zarejestrowany dla pliku zawierającego określony tekst lub składnik filtru ignoruje określony tekst. Aby dany typ pliku był uwzględniany w wynikach wyszukiwania w przypadku użycia kryterium wyszukiwania Wyraz lub fraza w pliku dla tego typu pliku musi być zarejestrowany prawidłowy składnik filtru. System Windows XP rejestruje składniki filtru dla typów plików skojarzonych z typowymi rodzajami dokumentów. Do standardowych składników filtru w systemie Windows XP należą:

 • Mimefilt.dll: filtruje pliki MIME (Multipurpose Internet Mail Extension)
 • Nlhtml.dll: filtruje pliki HTML 3.0 lub starsze wersje
 • Offfilt.dll: filtruje pliki pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint)
 • Query.dll: filtruje zwykłe pliki tekstowe (filtr domyślny) i pliki binarne (filtr pusty)
Składniki filtru mogą ignorować niektóre teksty z powodu formatu lub zawartości tekstu. Na przykład filtr HTML 3.0 (Nlhtml.dll) ignoruje tekst zawarty w komentarzach w pliku HTML (takim jak plik z rozszerzeniem .htm lub .asp), ponieważ ten tekst nie jest wyświetlany po otwarciu pliku w przeglądarce.


W systemie Microsoft Windows 2000 i w starszych wersjach systemu Windows wszystkie pliki są wyszukiwane na podstawie określonej przez użytkownika zawartości. Ze względu na wydajność oraz w celu uniknięcia zbyt wielu wyników wyszukiwania system Windows XP nie przeszukuje całego pliku. Takie zachowanie ma miejsce bez względu na to, czy podczas wyszukiwania jest używana usługa indeksowania, czy nie.

Rozwiązanie

Metoda 1

Aby rozwiązać ten problem dla poniższych typów plików, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP lub zainstalować aktualizację „Windows XP Application Compatibility Update, October 25, 2001” z witryny Windows Update w sieci Web.

.386
.aifc
.aiff
.asm
.asx
.au
.AudioCD
.bkf
.bmp
.c
.cda
.cpl
.cpp
.css
.cur
.cxx
.def
.DeskLink
.dib
.drv
.dvd
.emf
.fnd
.folder
.gz
.h
.hpp
.hta
.htt
.hxx
.idl
.inc
.ivf
.jfif
.jpe
.jpeg
.js
.latex
.log
.m1v
.m3u
.MAPIMail
.mid
.midi
.mp2
.mp2v
.mpa
.mpe
.mpeg
.mpg
.mpv2
.mydocs
.pl
.rle
.rmi
.png
.rc
.rtf
.sit
.snd
.tgz
.url
.vxd
.wax
.wm
.wma
.wmp
.wmv
.wmx
.wmz
.wsz
.wvx
.xbm
.xml
.xsl
.ZFSendToTarget
Aby uzyskać dodatkowe informacje o tej aktualizacji, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
309447 Content Search Does Not Search All File Types for a String
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP
Aby rozwiązać ten problem dla innych typów plików, zainstaluj program rejestrujący filtr dla typu pliku, który chcesz wyszukiwać. Jeśli nie jest dostępny żaden program, który dostarczyłby odpowiedni filtr, możesz użyć dla danego typu pliku filtru zwykłego tekstu. W tym celu dodaj klucz PersistentHandler w kluczu typu pliku w gałęzi HKEY_CLASSES_ROOT i ustaw następującą wartość dla jego wartości ciągu (Domyślna):

{5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Na przykład aby dostawca filtru tekstowego był używany dla plików .zzz, w rejestrze powinno istnieć następujące ustawienie:

HKEY_CLASSES_ROOT\.zzz\PersistentHandler\(Domyślna) = {5e941d80-bf96-11cd-b579-08002b30bfeb}
Po dodaniu tej wartości do rejestru trzeba wylogować się, a następnie zalogować ponownie, aby ta zmiana zaczęła obowiązywać.

UWAGI:
 • Filtr zwykłego tekstu może nie działać dla niektórych typów plików. Jeśli dodanie filtru zwykłego tekstu dla danego typu pliku nie działa, skontaktuj się z dostawcą tego typu pliku w sprawie dostępności filtru dla tego typu pliku.
 • Filtr HTML 3.0 (Nlhtml.dll) ignoruje tekst zawarty w komentarzach w pliku HTML (takim jak plik z rozszerzeniem .htm lub .asp). Aby wyszukać tekst zawarty w komentarzach w plikach HTML, użyj filtru zwykłego tekstu lub metody opisanej w sekcji Metoda 2.

Metoda 2

Aby skonfigurować system Windows XP do wyszukiwania wszystkich plików, niezależnie od typu pliku, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, a następnie włączyć opcję Indeksuj pliki z nieznanymi rozszerzeniami.


W przypadku użycia tej metody system Windows XP przeszukuje wszystkie typy plików w poszukiwaniu określonego tekstu. Może to wpływać na wydajność funkcji wyszukiwania. Aby użyć tej metody:

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj (lub wskaż polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Pliki i foldery).
 2. Kliknij łącze Zmień preferencje, a następnie kliknij łącze Z usługą indeksowania (w celu przyspieszenia wyszukiwań lokalnych).
 3. Kliknij łącze Zmień ustawienia usługi indeksowania (zaawansowane). Zauważ, że nie musisz włączać usługi indeksowania.
 4. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Pokaż/ukryj drzewo konsoli.
 5. W lewym okienku kliknij prawym przyciskiem myszy folder Usługa indeksowania na komputerze lokalnym, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Na karcie Generacja zaznacz pole wyboru Indeksuj pliki z nieznanymi rozszerzeniami, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zamknij konsolę Usługa indeksowania.
OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Administratorzy sieci mogą skonfigurować to ustawienie dla bieżącego użytkownika, modyfikując rejestr. W tym celu należy ustawić wartość 1 dla wartości DWORD FilterFilesWithUnknownExtensions w następującym kluczu rejestru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\ContentIndex
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Więcej informacji

Składniki filtru są dołączone jako część usługi indeksowania. W systemie Windows XP jest to podstawowa usługa, która wyodrębnia zawartość z plików i konstruuje indeksowany wykaz, ułatwiając wydajne i szybkie wyszukiwanie. Usługa indeksowania wyodrębnia zawartość przez filtrowanie — użycie składników filtru rozpoznających format pliku. Składnik filtru implementuje interfejs IFilter, który zapewnia metody odczytania pliku w celu wyodrębnienia jego tekstu i właściwości. Następnie usługa indeksowania scala wyodrębnione informacje w wykazy indeksów ułatwiające wydajne wyszukiwanie. Aby uzyskać dodatkowe informacje o interfejsie IFilter, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 309173 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia