Opcje HAL po zainstalowaniu systemu Windows XP lub Windows Server 2003

Streszczenie

W niniejszym artykule opisano opcje warstwy abstrakcji sprzętu (HAL), które są wyświetlane w Menedżerze urządzeń po uruchomieniu Instalatora systemu Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003. Omówiono również problemy z obsługą dotyczące warstw abstrakcji sprzętu w obrazach programu Sysprep.

Więcej informacji

Kliknięcie przycisku Aktualizuj sterownik w Menedżerze urządzeń systemu Windows XP lub Windows Server 2003 powoduje wyświetlenie ograniczonej listy opcji zmiany typu warstwy HAL. Menedżer urządzeń systemu Microsoft Windows 2000 zezwala na wybranie dowolnego typu warstwy HAL.

W przypadku wybrania niepoprawnej warstwy HAL uruchomienie systemu Windows 2000 może być niemożliwe lub mogą wystąpić inne problemy. Chociaż możliwości wyboru są obecnie ograniczone, warstwy HAL nie powinno się zmieniać, nie mając pewności, że wybrana warstwa HAL działa w danym systemie. Prezentowane tu opcje są zgodne z większością systemów. Jednak w pewnych systemach mogą występować problemy.

Jeśli na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 zostaną zainstalowane poniższe warstwy HAL, to w Menedżerze urządzeń pojawią się następujące opcje warstw HAL:
 • „Standardowy komputer PC”, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Standardowy komputer PC
 • „Jednoprocesorowy komputer PC MPS”, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Standardowy komputer PC
  • Jednoprocesorowy komputer PC MPS
  • Wieloprocesorowy komputer PC MPS
 • „Wieloprocesorowy komputer PC MPS”, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Standardowy komputer PC
  • Wieloprocesorowy komputer PC MPS
 • „Komputer PC z interfejsem ACPI”, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Standardowy komputer PC
  • Komputer PC z interfejsem ACPI
 • „Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI”, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
  • Standardowy komputer PC
  • Komputer PC z interfejsem ACPI
  • Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  • Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
 • „Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI”, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Standardowy komputer PC
  • Komputer PC z interfejsem ACPI
  • Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI
  • Wieloprocesorowy komputer PC MPS
Uwagi
 • Typowym symptomem podczas wdrażania nieprawidłowego obrazu na komputerze jest to, że obraz programu Sysprep przestaje odpowiadać podczas ponownego uruchamiania lub wyświetla następujący komunikat o błędzie:
  Stop 0x0000007b
 • Jeśli nieprawidłowa warstwa HAL zostanie wymuszona podczas instalacji lub za pomocą narzędzia przygotowywania systemu (Sysprep), to listę poprawnych warstw HAL można wyświetlić jedynie podczas nowej instalacji systemu Windows XP lub Windows Server 2003. Nie można zmienić warstwy HAL na inną niż te, które są wymienione w Menedżerze urządzeń.
 • Menedżer urządzeń nie pozwala zmienić warstwy HAL bez interfejsu ACPI na warstwę z tym interfejsem. Aby wprowadzić taką zmianę, trzeba przeprowadzić nową instalację systemu Windows XP lub Windows Server 2003. Warstwę ACPI HAL należy zmieniać na warstwę Non-ACPI HAL tylko w celu rozwiązywania problemów.
 • W systemie Windows XP lub nowszym warstwa HAL jednoprocesorowego komputera PC z interfejsem ACPI oraz warstwa HAL jednoprocesorowego komputera PC MPS rozpoznaje istnienie więcej niż jednego procesora i raportuje numer MP ID. System Plug and Play wykrywa, że identyfikator węzła urządzenia zmienił się i przenosi węzeł urządzenia do procesu wykrywania „znaleziono nowy sprzęt”. W związku z tym po dodaniu drugiego procesora zostaną automatycznie zainstalowane pliki MP (warstwa HAL i jądra) i nie ma potrzeby ręcznej aktualizacji sterownika w Menedżerze urządzeń.
 • Firma Microsoft nie zapewnia obsługi warstwy HAL innej niż warstwy HAL instalowane zazwyczaj na komputerze przez program instalacyjny systemu Windows. Na przykład korzystanie z warstwy PIC HAL na komputerze z interfejsem APIC nie jest obsługiwane. Taka konfiguracja może sprawiać wrażenie działającej, ale firma Microsoft jej nie testowała i mogą wystąpić problemy z wydajnością i przerwaniami. Firma Microsoft nie udziela pomocy przy zastępowaniu plików używanych przez warstwę HAL w celu ręcznej zmiany typów warstwy HAL.
 • Firma Microsoft zaleca, aby przełączać warstwy HAL jedynie na potrzeby rozwiązywania problemów lub obejścia problemu sprzętowego.
 • Podczas tworzenia obrazu programu Sysprep obraz musi zawierać prawidłowy typ warstwy HAL dla docelowego komputera. Następująca lista zawiera komputery, na których można wdrożyć konkretny obraz Sysprep, który ma służyć jako podstawa dla warstwy HAL na źródłowym komputerze:
  • Można wdrożyć obraz narzędzia Sysprep, utworzony na komputerze wykorzystującym warstwę Standardowy komputer PC, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll), na komputerze używającym następujących typów warstw HAL:
   • Standardowy komputer PC, Non-ACPI PIC HAL (Hal.dll)
  • Obraz narzędzia Sysprep utworzony na komputerze wykorzystującym warstwę Komputer PC z interfejsem ACPI (ACPI), ACPI PIC HAL (Halacpi.dll) można wdrożyć na komputerze, na którym są używane następujące warstwy HAL:
   • Komputer PC z interfejsem ACPI, ACPI PIC HAL (Halacpi.dll)
  • Obraz narzędzia Sysprep utworzony na komputerze wykorzystującym warstwę Jednoprocesorowy komputer PC MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll) można wdrożyć na komputerze, na którym są używane następujące warstwy HAL:
   • Jednoprocesorowy komputer PC MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
   • Wieloprocesorowy komputer PC MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
  • Obraz narzędzia Sysprep utworzony na komputerze wykorzystującym warstwę Wieloprocesorowy komputer PC MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halapic.dll) można wdrożyć na komputerze, na którym są używane następujące warstwy HAL:
   • Wieloprocesorowy komputer PC MPS, Non-ACPI APIC MP HAL (Halmps.dll)
   • Jednoprocesorowy komputer PC MPS, Non-ACPI APIC UP HAL (Halapic.dll)
  • Obraz narzędzia Sysprep utworzony na komputerze wykorzystującym warstwę Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll) można wdrożyć na komputerze, na którym są używane następujące warstwy HAL:
   • Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
   • Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
  • Obraz narzędzia Sysprep utworzony na komputerze wykorzystującym warstwę Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll) można wdrożyć na komputerze, na którym są używane następujące warstwy HAL:
   • Wieloprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI, ACPI APIC MP HAL (Halmacpi.dll)
   • Jednoprocesorowy komputer PC z interfejsem ACPI, ACPI APIC UP HAL (Halaacpi.dll)
Uwaga: Aktualnie opcje Menedżera urządzeń nie zawierają wersji kontrolera APIC warstwy HAL, gdy warstwa HAL zostanie zmieniona na systemie APIC. Chociaż zainstalowana warstwa HAL kontrolera PIC może działać, to można wybrać preferowaną wersję kontrolera APIC po zainstalowaniu poprawki dla komputerów z systemem Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących poprawki dla systemu Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
923425 W wypadku próby zmiany typu komputera za pomocą Menedżera urządzeń w systemie Windows Server 2003 nie ma możliwości zmiany na starszą warstwy abstrakcji sprzętu, która została skonfigurowana tak, aby używała jednoprocesorowego, zaawansowanego programowalnego kontrolera przerwań

Informacje dotyczące parametru UpdateUPHal

Parametr UpdateUPHal zaprojektowano z myślą o poniższych scenariuszach.

Scenariusz 1

Komputer źródłowy: wieloprocesorowy MPS (NON-ACPI APIC MP)
Komputer docelowy: jednoprocesorowy MPS (NON-ACPI APIC UP)
Aby wymusić zastosowanie warstwy HAL jednoprocesorowego komputera ACPI, użyj następującego wpisu:
UpdateUPHal=MPS_UP, %windir%\inf\hal.inf

Scenariusz 2

Komputer źródłowy: wieloprocesorowy ACPI (ACPI APIC MP)
Komputer docelowy: jednoprocesorowy ACPI (ACPI APIC UP)
Aby wymusić zastosowanie warstwy HAL komputera jednoprocesorowego, użyj następującego wpisu:
UpdateUPHal=ACPIAPIC_UP, %windir%\inf\hal.inf
W tym scenariuszu łatwiejszym rozwiązaniem jest utworzenie obrazu jednoprocesorowego komputera ACPI. Systemy Windows XP i Windows Server 2003 automatycznie instalują warstwę HAL wieloprocesorowego komputera ACPI, jeśli komputer ją obsługuje.

Informacje dotyczące parametru UpdateHal

Parametr UpdateHal zaprojektowano z myślą o poniższych scenariuszach.

Scenariusz 1

Komputer źródłowy: jednoprocesorowy MPS (NON-ACPI APIC UP)
Komputer docelowy: wieloprocesorowy MPS (NON-ACPI APIC MP)
W tym scenariuszu użyj następującego wpisu:
UpdateHal=MPS_MP, %windir%\inf\hal.inf
Uwaga: Ten wpis jest wymagany tylko w przypadku systemu Windows 2000 Server. Systemy Windows XP i Windows Server 2003 automatycznie przeprowadzają uaktualnienie do warstwy HAL wieloprocesorowego komputera MPS.

Scenariusz 2

Komputer źródłowy: jednoprocesorowy ACPI (ACPI APIC UP)
Komputer docelowy: wieloprocesorowy ACPI (ACPI APIC MP)
W tym scenariuszu użyj następującego wpisu:
UpdateHal=ACPIAPIC_MP, %windir%\inf\hal.inf
Uwaga: Ten wpis jest wymagany tylko w przypadku systemu Windows 2000 Server. Systemy Windows XP i Windows Server 2003 automatycznie przeprowadzają uaktualnienie do warstwy HAL wieloprocesorowego komputera ACPI.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu wymuszania warstwy HAL, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
299340 Jak zmienić warstwę abstrakcji sprzętu HAL podczas instalacji systemu Windows XP lub uaktualniania do tego systemu
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących ponownego instalowania systemu Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315341 Jak przeprowadzić uaktualnienie w miejscu (ponowną instalację) systemu Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 309283 — ostatni przegląd: 13.06.2008 — zmiana: 1

Opinia