Załadowanie biblioteki podczas rejestrowania pliku DLL nie udało się

Symptomy

Gdy dokonuje się próby zarejestrowania plików Rsabase.dll, Rsaenh.dll lub Schannel.dll za pomocą programu Regsvr32.exe, może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie

Regsvr32

Wywołanie LoadLibrary(„nazwa pliku.dll”) nie powiodło się.
GetlastError zwraca 0x000001f
-lub-
Regsvr32

Wywołanie LoadLibrary(„nazwa pliku.dll”) nie powiodło się.
GetlastError zwraca 0x00000002
-lub-
Regsvr32

Wywołanie LoadLibrary(„nazwa pliku.dll”) nie powiodło się.
GetlastError zwraca 0x00000485
gdzie nazwa pliku jest nazwą pliku .dll, który ma być rejestrowany.

Przyczyna

Ten problem może występować, gdy brak jest pliku, od którego zależą biblioteki Rsabase.dll, Rsaenh.dll lub Schannel.dll albo plik ten jest uszkodzony.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, wyodrębnij nowe kopie potrzebnych plików z następującej listy. Potrzebne pliki zależą od pliku określonego w komunikacie o błędzie.

 • Pliki, od których zależy biblioteka Schannel.dll:
  Msasn1.dll
  Msvcrt.dll
  Advapi32.dll
  Wsock32.dll
  Crypt32.dll
  Rpcrt4.dll
  Version.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • Pliki, od których zależy biblioteka Rsabase.dll:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  User32.dll
  Gdi32.dll
 • Pliki, od których zależy biblioteka Rsaenh.dll:
  Advapi32.dll
  Ole32.dll
  Kernel32.dll
  Gdi32.dll
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wyodrębniania plików, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
129605 Jak wyodrębnić oryginalne skompresowane pliki systemu Windows

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów związanych z siłą szyfrowania w programie Microsoft Internet Explorer, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
261328 Siła szyfrowania jest wyświetlana jako 0-bitowa w programie Internet Explorer
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące komunikatu o błędzie ładowania biblioteki, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
177855 Error Message: LoadLibrary(rsabase.dl) Failed
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące narzędzia Regsvr32 i komunikatów o błędach, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
249873 Explanation of Regsvr32 Usage and Error Messages
Właściwości

Identyfikator artykułu: 309288 — ostatni przegląd: 19.01.2004 — zmiana: 1

Opinia