JAK: Uniemożliwianie użytkownikom tworzenia harmonogramu zadań w systemie Windows 2000

Streszczenie

Funkcja Harmonogram zadań systemu Windows 2000 pozwala skonfigurować system Windows do automatycznego otwierania dokumentu, uruchamiania programu lub uruchamiania skryptu w zaplanowanym momencie. Ta funkcja jest wygodna dla administratorów, którzy mogą wymusić wykonanie na komputerach użytkowników określonych zadań w określonych momentach. Harmonogram zadań domyślnie jest uruchamiany przy uruchomieniu systemu Windows 2000 i działa w tle.


W środowisku wymagającym wysokiego poziomu zabezpieczeń Harmonogram zadań może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. Użytkownicy mogą tworzyć nowe zadania lub usuwać te, które są ustawione jako zadania wykonywane przez administratora. Administrator może sterować tym zachowaniem, podwyższając poziom zabezpieczeń przez zapewnienie, że w określonym momencie będą wykonane tylko zadania skonfigurowane przez niego. W tym artykule opisano, jak uniemożliwić użytkownikom tworzenie harmonogramu zadań.


Odmawianie użytkownikom uprawnień do wyświetlania lub zmieniania zaplanowanych zadań

Można ustawić uprawnienia zaawansowane do plików i folderów, tak aby użytkownicy nie mieli uprawnienia do wyświetlania lub zmieniania zaplanowanego zadania. Aby to zrobić:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Akcesoria, wskaż polecenie Narzędzia systemowe, a następnie kliknij polecenie Harmonogram zadań.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zadanie, dla którego chcesz ustawić uprawnienia, kliknij polecenie
  Właściwości, a następnie kliknij kartę Zabezpieczenia.
 3. Kliknij przycisk
  Zaawansowane, kliknij użytkownika lub grupę, dla której chcesz ustawić uprawnienia, a następnie kliknij przycisk
  Wyświetl/Edytuj.
 4. Przypisz odpowiednie uprawnienia.

Uniemożliwianie użytkownikom tworzenia lub usuwania zaplanowanych zadań

Administrator może również bardziej globalnie uniemożliwić użytkownikom tworzenie lub usuwanie zadań. Może to zrobić przy użyciu funkcji Zasady grupy systemu Windows 2000. Firma Microsoft udostępniła wbudowany szablon administracyjny, który ułatwia wykonanie tego zadania. Odpowiednie zasady można zastosować do użytkowników w lokacji, domenie lub jednostce organizacyjnej. Aby to zrobić:
 1. Utwórz lub poddaj edycji odpowiednią zasadę grupy.


  Jeśli na przykład chcesz, aby ta zasada była stosowana do domeny, wykonaj następującą procedurę:
  1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie
   Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę domeny, kliknij polecenie Właściwości, a następnie kliknij kartę Zasady grupy.
  3. Kliknij domyślną zasadę domeny, a następnie kliknij przycisk
   Edytuj, aby otworzyć konsolę Zasady grupy.
 2. W lewym okienku konsoli Zasady grupy rozwiń węzeł
  Konfiguracja użytkownika.
 3. Rozwiń węzeł
  Szablony administracyjne, a następnie rozwiń węzeł
  Składniki systemu Windows.
 4. Kliknij węzeł
  Harmonogram zadań.
 5. W prawym okienku kliknij dwukrotnie zasadę
  Wyłącz tworzenie nowych zadań.


  UWAGA: Aby uniemożliwić użytkownikom usuwanie zaplanowanych zadań, kliknij dwukrotnie zasadę
  Wyłącz usuwanie zadań.
 6. Domyślnie ta zasada nie jest skonfigurowana. Aby ją skonfigurować, kliknij opcję
  Włączona, a następnie kliknij przycisk
  OK.
Jeśli ta zasada jest włączona, użytkownicy nie mogą tworzyć nowych zaplanowanych zadań — ani używając Kreatora nowego zadania, ani wklejając, przenosząc lub przeciągając programy lub dokumenty do folderu Zaplanowane zadania.


Ta zasada jest wyświetlana w folderach Konfiguracja komputera i Konfiguracja użytkownika. Jeśli obie zasady są skonfigurowane, ustawienie w folderze Konfiguracja komputera ma pierwszeństwo przed ustawieniem w folderze Konfiguracja użytkownika.


UWAGA: Ta zasada nie uniemożliwia administratorom komputera używania programu At.exe do tworzenia nowych zadań ani przesyłania zadań z komputerów zdalnych.


Właściwości

Identyfikator artykułu: 310208 — ostatni przegląd: 19.08.2003 — zmiana: 1

Opinia