Jak włączyć i wyłączyć Przywracanie systemu w systemie Windows XP

Aby w dalszym ciągu otrzymywać aktualizacje zabezpieczeń dla systemu Windows, należy korzystać z systemu Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tą stroną firmy Microsoft w sieci Web: Wkrótce zostanie zakończone świadczenie pomocy technicznej dla niektórych wersji systemu Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób włączania i wyłączania funkcji Przywracanie systemu w systemie Microsoft Windows XP Home Edition lub Windows XP Professional Edition.

Po wyłączeniu funkcji Przywracanie systemu system Windows XP usuwa punkty przywracania służące do śledzenia zmian w systemie Windows. Po wyłączeniu tej funkcji nie można przywrócić systemu Windows XP do wcześniejszego stanu.

Włączenie funkcji Przywracanie systemu powoduje, że system Windows XP tworzy punkty przywracania w celu śledzenia zmian wprowadzanych w systemie. Po włączeniu tej funkcji można przywrócić system Windows do stanu zapisanego przy użyciu najstarszego dostępnego punktu przywracania.

Artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników.

Jak włączyć i wyłączyć funkcję przywracania systemu

Czynności umożliwiające wyłączenie Przywracania systemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Przywracanie systemu.
 3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu. Można także zaznaczyć pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach.
 4. Kliknij przycisk OK.
 5. Gdy pojawi się następujący komunikat, kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz wyłączyć Przywracanie systemu:
  Wybrano wyłączenie Przywracania systemu. W przypadku kontynuowania wszystkie istniejące punkty przywracania zostaną usunięte i nie będzie można śledzić lub cofnąć zmian wprowadzonych dla tego komputera.

  Czy chcesz wyłączyć Przywracanie systemu?
  Po chwili okno dialogowe Właściwości systemu zostanie zamknięte.

Czynności umożliwiające włączenie Przywracania systemu

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. W oknie dialogowym Właściwości systemu kliknij kartę Przywracanie systemu.
 3. Kliknij, aby wyczyścić pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu. Można także kliknąć pole wyboru Wyłącz Przywracanie systemu na wszystkich dyskach.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Po chwili okno dialogowe Właściwości systemu zostanie zamknięte.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących narzędzia Przywracanie systemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

306084 Jak przywrócić system operacyjny Windows XP do poprzedniego stanu

304449 Jak uruchomić narzędzie Przywracanie systemu z wiersza polecenia w systemie Windows XP

283073 Jak wyłączyć interfejs użytkownika konfiguracji przywracania systemu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących procedur rozwiązywania problemów z Przywracaniem systemu, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

302796 Rozwiązywanie problemów z narzędziem Przywracanie systemu w systemie Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 310405 — ostatni przegląd: 27.09.2011 — zmiana: 1

Opinia