Moc obliczeniowa i wydajność komputera mogą się zmniejszyć

Jeżeli niniejszy artykuł nie wyjaśnia napotkanego problemu ze sprzętem, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby wyświetlić więcej artykułów dotyczących sprzętu:

Symptomy

W pewnych warunkach komputer może działać powoli.

Przyczyna

Takie zachowanie może mieć następujące przyczyny:

 • Programy mogą być uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania komputera. Programy działające podczas uruchamiania komputera zazwyczaj działają przez cały czas i używają części zasobów systemowych, których nie można użyć do żadnego innego zadania.
 • Może być uruchomiony program powodujący przecieki pamięci. Po zamknięciu programu używane przez niego zasoby systemowe powinny zostać zwrócone do systemu operacyjnego. Jednak niektóre programy nie zwracają wszystkich tych zasobów, powodując „przeciekanie” pamięci, co może prowadzić do stanu braku zasobów systemowych.
 • Komputer może mieć małą lub minimalną ilość pamięci RAM lub wolniejszy procesor (CPU). Na przykład system Windows XP może działać już przy 64 megabajtach (MB) pamięci RAM, jednak taka ilość pamięci RAM może nie wystarczyć do utrzymania dużej szybkości w przypadku uruchomienia jednego lub kilku programów. Ponadto, jeżeli komputer spełnia tylko minimalne wymagania dotyczące procesora dla systemu Windows XP (300 MHz lub szybszy), może to nie wystarczyć do utrzymania dużej szybkości w przypadku uruchomienia jednego lub kilku programów.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem:

 1. Sprawdź, czy wszelkie programy uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania komputera są rzeczywiście potrzebne, a jeśli nie, to je zamknij. Na przykład program antywirusowy jest prawdopodobnie programem, który powinien działać przez cały czas, ale mogą istnieć mniej ważne programy, które nie muszą działać przez cały czas.
  • Aby ustalić, które programy są uruchomione, naciśnij klawisze CTRL+ALT+DELETE, kliknij opcję Menedżer zadań, kliknij kartę Aplikacje i zanotuj wszystkie programy uwzględnione na liście.
  • Aby zamknąć program, kliknij kartę Aplikacje, kliknij program, który chcesz zamknąć, a następnie kliknij przycisk Zakończ zadanie.
  • Aby trwale zapobiec automatycznemu uruchamianiu programu, wyświetl następujący artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   310353 Jak przeprowadzić czysty rozruch w systemie Windows XP
 2. Ustal, czy są uruchomione programy powodujące przecieki pamięci. W komputerze może nastąpić przeciek pamięci, gdy jego praca ulegnie spowolnieniu po uruchomieniu i zamknięciu jednego lub więcej programów. Jeżeli komputer działał prawidłowo przed uruchomieniem programu, a następnie zauważalnie zwolnił po zamknięciu tego programu, w programie może występować przeciek pamięci.

  Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące identyfikowania przecieków pamięci przy użyciu monitora wydajności, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  130926 Using Performance Monitor To Identify A Pool Leak
  Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z producentem programu w celu ustalenia, czy jest dostępna poprawka dla tego problemu. W celu obejścia tego problemu należy ponownie uruchomić komputer po zamknięciu programu.
 3. W przypadku używania minimalnej ilości pamięci RAM lub wolniejszego procesora można dodać więcej pamięci RAM lub uzyskać i zainstalować szybszy procesor. Aby uzyskać informacje, jak to zrobić, skontaktuj się z producentem komputera lub przejrzyj dokumentację dołączoną do komputera.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów związanych z wydajnością, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

130926 Using Performance Monitor To Identify a Pool Leak

310353 Jak przeprowadzić czysty rozruch w systemie Windows XP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310419 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia