Jak zmienić nazwę i informacje o firmie po zainstalowaniu systemu Windows XP

W tym artykule omówiono nieudokumentowany i nieobsługiwany parametr wiersza polecenia. Firma Microsoft nie obsługuje ani nie zaleca używania tego parametru, a ten artykuł ma służyć tylko celom informacyjnym. Użytkownik korzysta z tego parametru na własną odpowiedzialność.

Streszczenie

W tym artykule omówiono sposób zmieniania nazwy i informacji o firmie po zainstalowaniu systemu Microsoft Windows XP.

Więcej informacji

W czasie instalowania systemu Windows Instalator wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika oraz opcjonalnie nazwy organizacji. Te informacje rejestracyjne są wyświetlane w obszarze Zarejestrowano dla na karcie Ogólne w oknie System dostępnym po kliknięciu przycisku Start, pozycji Panel sterowania, pozycji Wydajność i konserwacja, a następnie pozycji System.


Aby automatycznie zmienić nazwę i informacje o firmie po zainstalowaniu systemu Windows na komputerze, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora rozwiązywania problemu.Uwagi
 • W czasie instalacji poprawki automatycznej należy wpisać nazwę oraz informacje o firmie.
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby zmienić nazwę i informacje o firmie po zainstalowaniu systemu Windows na komputerze, wykonaj następujące czynności:


Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu w przypadku wystąpienia problemu będzie można przywrócić rejestr. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
 4. Aby zmienić nazwę firmy, wykonaj następujące czynności:


  W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję RegisteredOrganization. W obszarze Dane wartości wpisz nazwę, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Aby zmienić nazwę zarejestrowanego użytkownika, wykonaj następujące czynności:


  W prawym okienku kliknij dwukrotnie pozycję RegisteredOwner. W obszarze Dane wartości wpisz nazwę, której chcesz używać, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytor rejestru.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących instalowania systemu Windows XP, kliknij poniższe numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

286463 Informacje o wersji dla instalacji systemu Windows XP zawarte w pliku Pro.txt
306824 Informacje o wersji dla instalacji systemu Windows XP zawarte w pliku Home.txt
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310441 — ostatni przegląd: 07.06.2013 — zmiana: 1

Opinia