Opis funkcji Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP

Streszczenie

Udostępnianie połączenia internetowego (ICS) umożliwia udostępnianie pojedynczego połączenia z Internetem komputerom w sieci. W tym artykule opisano funkcję ICS w systemie Microsoft Windows XP.


UWAGA: Ten artykuł opublikowano tylko dla celów informacyjnych i dlatego może on nie zawierać informacji dotyczących rozwiązywania problemów. Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z funkcją ICS, spróbuj ponownie przeszukać bazę wiedzy Knowledge Base, używając następujących słów kluczowych:
 • internet, połączenie, udostępnianie
 • dun, modem, isp (jeśli przynajmniej jedno z tych słów wiąże się z danym problemem lub pytaniem)

Więcej informacji

Dzięki funkcji Udostępnianie połączenia internetowego komputery w sieci domowej lub sieci małego biura można łączyć z Internetem przy użyciu jednego połączenia. Jeśli na przykład włączysz funkcję ICS na komputerze, który łączy się z Internetem przy użyciu połączenia telefonicznego, inne komputery w sieci mogą połączyć się z Internetem za pośrednictwem połączenia telefonicznego tego hosta ICS.


Funkcja ICS umożliwia użytkownikom w sieci lokalnej (LAN) równoczesne przeprowadzanie różnych zadań. Jedna osoba może na przykład wysyłać i odbierać wiadomości e-mail, inna pobierać pliki, a jeszcze inna przeglądać Internet. Można również uzyskiwać dostęp do swoich kont e-mail w firmie z komputera klienckiego, blokując dostęp do tych kont innym użytkownikom sieci LAN. Można używać programów rozpoznających sieć Web (na przykład do pobierania aktualizacji) oraz programu Microsoft NetMeeting i innych programów do wideokonferencji.

Możliwości funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

 • Wielu użytkowników może uzyskiwać dostęp do Internetu za pośrednictwem jednego połączenia, korzystając z połączeń telefonicznych i sieci lokalnej.
 • Połączone urządzenia uzyskują „przezroczystą” konfigurację sieciową dzięki używaniu systemu nazw domen (DNS) i protokołu Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) do rozpoznawania nazw internetowych.
 • Dowolne urządzenie z przypisanym adresem IP (w tym klienci ze starszym systemem Windows, klienci bez systemu Windows, klienci z systemem Microsoft Windows 98, klienci z systemem Microsoft Windows 2000 i klienci z systemem Microsoft Windows XP) może połączyć się bez żadnego dodatkowego oprogramowania klienckiego.
 • Połączone urządzenia i oprogramowanie mają zapewnioną wszechstronną obsługę protokołów. Można na przykład grać w gry internetowe bez żadnej dodatkowej konfiguracji albo można użyć protokołu Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) i wirtualnej sieci prywatnej (VPN) w celu uzyskania dostępu do sieci firmy.

Obsługa udostępniania połączenia przez system Windows

Aby można było połączyć z Internetem wiele komputerów przy użyciu jednego połączenia internetowego, trzeba włączyć funkcję ICS na komputerze, który ma być używany jako host ICS. Inne komputery w sieci LAN mogą następnie uzyskać dostęp do Internetu przez połączenie z komputerem-hostem ICS.


UWAGA: ICS jest wbudowaną funkcją systemu Windows i nie jest składnikiem dostępnym do pobrania. Funkcję ICS można włączyć nie tylko na komputerach z systemem Windows XP, ale również na komputerach z systemem Windows 98 Wydanie drugie, Windows Millennium Edition (Me) lub Windows 2000.

Składniki funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Oto lista składników funkcji ICS:
 • Program przydzielania adresów DHCP — uproszczona usługa DHCP, która przypisuje adres IP, domyślną bramę i nazwę serwera w sieci lokalnej.
 • Serwer proxy DNS — rozpoznaje nazwy w imieniu klientów sieci lokalnej i przesyła dalej kwerendy.
 • Translator adresów sieciowych (NAT) — mapuje blok adresów prywatnych na zestaw adresów publicznych. Składnik NAT śledzi prywatne źródłowe adresy IP i publiczne docelowe adresy IP dla żądań wychodzących. Dynamicznie zmienia on informacje o adresach IP i edytuje wymagane informacje nagłówków IP.
 • Autowybieranie — automatycznie wybiera numery dla połączeń.
 • Interfejsy programowania aplikacji (API) — programowanie sterowania konfiguracją, stanem i wybieraniem numerów przez programy.

Konfigurowanie sieci przy użyciu funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Sieć ICS jest typem sieci lokalnej, opartej na jednym komputerze, nazywanym bramą, przez który wszystkie inne komputery i urządzenia rozpoznające protokół TCP/IP łączą się z Internetem.


Sprzęt i oprogramowanie wymagane do skonfigurowania sieci domowej:
 • Komputer podstawowy, nazywany bramą, który zapewnia łączność z Internetem. Na tym komputerze musi być uruchomiony system Windows XP, Windows 2000, Windows Me lub Windows 98 Wydanie drugie z włączoną funkcją Udostępnianie połączenia internetowego.
 • Jeden lub większa liczba komputerów z systemem Windows 95, Windows 98, Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP lub innym oprogramowaniem klienckim rozpoznającym protokół TCP-IP.
 • Urządzenia, które są w stanie połączyć się z Internetem.
 • Sieciowe urządzenie łączące dla każdego komputera.
 • Okablowanie i koncentratory, w zależności od typu używanych urządzeń łączących.
 • Jeden modem (albo linia ISDN lub ADSL) dla całej sieci.
 • Oprogramowanie przeglądarki internetowej i sterowniki TCP/IP zainstalowane na każdym urządzeniu, które współużytkuje połączenie.

Włączanie funkcji Udostępnianie połączenia internetowego

Aby można było włączyć funkcję ICS na komputerze-hoście, na komputerze tym muszą być skonfigurowane dwa połączenia sieciowe. Jedna karta sieciowa jest skonfigurowana do łączenia się z wewnętrzną siecią w domu lub małym biurze. Drugie połączenie używa modemu 56K, linii ISDN, linii DSL lub modemu kablowego do łączenia sieci w domu lub małym biurze z Internetem.


Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, jak włączyć funkcję ICS, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
306126 HOW TO: Configure Internet Connection Sharing
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak włączyć udostępnianie połączenia internetowego, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

237254 How to Enable Internet Connection Sharing on a Network Connection
283673 How to Enable the Internet Connection Firewall Feature in Windows XP
Jeśli konfigurujesz sieć w domu lub małym biurze, do włączenia funkcji ICS możesz użyć Kreatora konfiguracji sieci. Kreator konfiguracji sieci automatycznie określa wszystkie ustawienia sieci, które są wymagane do udostępniania jednego połączenia internetowego innym komputerom w sieci.


Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące Kreatora konfiguracji sieci, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

308522 Description of the Network Setup Wizard in Windows

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sieci domowej i funkcji Udostępnianie połączenia internetowego w systemie Windows XP, kliknij łącze poniżej w celu wyświetlenia następującego tematu usługi Support WebCast:
Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak skonfigurować funkcję ICS systemu Windows XP dla wewnętrznego serwera PPTP, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

309524 Jak skonfigurować funkcję ICS systemu Windows XP dla wewnętrznego serwera PPTP
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310563 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia