Po wprowadzeniu klucza produktu podczas próby zainstalowania systemu Windows XP jest wyświetlany komunikat o błędzie

Streszczenie

Po wprowadzeniu klucza produktu podczas próby zainstalowania systemu Microsoft Windows XP pojawia się komunikat o błędzie.

Ten artykuł zawiera kilka metod krok po kroku, którymi można się posłużyć w celu rozwiązania tego problemu i zainstalowania systemu Windows XP.

Ten artykuł jest adresowany do początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.
Wydrukowanie artykułu może ułatwić wykonywanie opisanych w nim kroków.

Symptomy problemu

Podczas próby zainstalowania systemu Microsoft Windows XP może się pojawić jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Wprowadzony klucz dysku CD jest nieprawidłowy. Spróbuj ponownie.
Klucz produktu używany do instalacji systemu Windows jest nieprawidłowy. Skontaktuj się niezwłocznie z administratorem systemu lub ze sprzedawcą, aby uzyskać prawidłowy klucz produktu. Jeśli podejrzewasz, że nabyta przez Ciebie wersja oprogramowania firmy Microsoft może być piracka, możesz także skontaktować się z Zespołem antypirackim firmy Microsoft Corporation, wysyłając wiadomość e-mail na adres piratnie@microsoft.com. Wszelkie informacje osobiste wysyłane do Zespołu antypirackiego firmy Microsoft są traktowane jako ściśle poufne.

Metody rozwiązania problemu

Jest siedem metod, którymi można się posłużyć w celu rozwiązania tego problemu. Spróbuj zastosować te metody w podanej kolejności. Instrukcje podane dla każdej metody prowadzą przez poszczególne kroki procesu i opisują, jak sprawdzić, czy problem został rozwiązany.

Metoda 1. Wprowadzenie właściwego klucza produktu

 1. Wpisz właściwy klucz produktu, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, ponownie wpisz właściwy klucz produktu, używając klawiszy liczb na zwykłej klawiaturze, a nie na klawiaturze numerycznej, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o błędzie, przejdź do metody 2.
Uwaga Jeśli nie można znaleźć właściwego klucza produktu, należy się skontaktować z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 2. Wyłączenie oprogramowania antywirusowego

 1. Wyłącz oprogramowanie antywirusowe.


  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania oprogramowania antywirusowego, należy się zapoznać z dokumentacją dołączoną do oprogramowania antywirusowego lub skontaktować z producentem tego oprogramowania.
 2. Wyłącz ustawienia antywirusowe w systemie BIOS.


  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat wyłączania ustawień antywirusowych w systemie BIOS, należy się zapoznać z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktować z producentem komputera.
 3. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o błędzie, przejdź do metody 3.

Metoda 3. Sprawdzenie, czy instalacyjny dysk CD i dysk twardy nie są uszkodzone

 1. Sprawdź, czy instalacyjny dysk CD nie jest zadrapany ani pęknięty.
 2. Jeśli instalacyjny dysk CD jest uszkodzony, wymień go.
 3. Sprawdź, czy dysk twardy nie jest uszkodzony.
 4. Jeśli dysk twardy jest uszkodzony, wymień go.
 5. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o błędzie, przejdź do metody 4.

Metoda 4. Sprawdzenie, czy data systemowa jest poprawna

 1. Sprawdź, czy w ustawieniach CMOS komputera jest poprawnie ustawiona data systemowa.


  Uwaga Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania daty systemowej w ustawieniach CMOS komputera, należy się zapoznać z dokumentacją dołączoną do komputera lub skontaktować z producentem komputera.
 2. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o błędzie, przejdź do metody 5.

Metoda 5. Ponowne uruchomienie systemu Windows bez żadnych dodatkowych sterowników

 1. Ponownie uruchom system Windows bez żadnych dodatkowych sterowników. Zapewni to czyste środowisko instalacji.

  UwagaAby uzyskać więcej informacji na temat uruchamiania systemu Windows bez dodatkowych sterowników, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  192926 Jak rozwiązywać problemy za pomocą czystego rozruchu systemu Windows 98

  267288 Jak wykonać czysty rozruch w systemie Windows Millennium Edition

  310353 How to perform a clean boot in Windows XP

 2. Spróbuj ponownie zainstalować system Windows XP. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o błędzie, przejdź do metody 6.

Metoda 6. Zainstalowanie systemu Windows XP z wiersza polecenia

Krok 1. Ponowne uruchomienie systemu Windows w trybie MS-DOS

System Windows 95 lub Windows 98
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 2. Kliknij opcję Uruchom ponownie w trybie MS-DOS, a następnie kliknij przycisk OK.
System Windows 2000 i nowsze wersje systemu Windows
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Włóż pustą dyskietkę do stacji dysków A, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Stacja dyskietek (A:).
 3. Kliknij polecenie Formatuj, a następnie zaznacz pole wyboru Utwórz dysk startowy systemu MS-DOS.
 4. W oknie dialogowym Formatowanie kliknij przycisk Rozpocznij, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Po zakończeniu formatowania kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 6. Ponownie uruchom komputer.

Krok 2. Zainstalowanie systemu Windows XP

 1. Po ponownym uruchomieniu komputera wpisz w wierszu polecenia Dysk:\setup.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Uwaga W tym kroku Dysk jest symbolem zastępczym stacji dysków, w której znajduje się instalacyjny dysk CD z systemem Windows XP.
 2. Zostanie uruchomiony Instalator systemu Windows XP. Jeżeli nadal pojawia się komunikat o błędzie, przejdź do metody 7.

Metoda 7. Skopiowanie plików instalacyjnych na dysk twardy

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz command, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Uwaga W systemie Windows XP lub nowszej wersji systemu Windows należy wpisać cmd, a nie command.
 2. W wierszu polecenia wpisz cd\, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Wpisz md wincd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Zostanie utworzony nowy folder o nazwie Wincd.
 4. Wpisz xcopy Dysk:\*.* wincd /V, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Uwaga W tym kroku Dysk jest symbolem zastępczym stacji dysków, w której znajduje się instalacyjny dysk CD z systemem Windows XP.

  Zawartość instalacyjnego dysku CD z systemem Windows XP zostanie skopiowana do folderu Wincd.
 5. Wpisz cd wincd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 6. Wpisz setup.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.


  Zostanie uruchomiony Instalator systemu Windows XP.

Właściwości

Identyfikator artykułu: 310637 — ostatni przegląd: 23.04.2007 — zmiana: 1

Opinia