Usuwanie nieprawidłowych wpisów z narzędzia Dodaj/Usuń programy

WAŻNE: W tym artykule znajdują się informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

Aby dodać, usunąć lub zmienić program na komputerze z systemem Windows XP, należy użyć narzędzia Dodaj/Usuń programy w Panelu sterowania. Czasami może zdarzyć się, że program nie zostanie całkowicie usunięty, a odwołanie do tego programu pozostanie w oknie dialogowym Aktualnie zainstalowane programy. Również podczas zmieniania lub usuwania programu może być wyświetlanych wiele komunikatów informujących, że nie można odnaleźć plików, które są niezbędne do ukończenia zmiany lub usuwania. W tym artykule opisano, w jaki sposób usuwa się takie nieprawidłowe wpisy z narzędzia Dodaj/Usuń programy.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Poniższe czynności umożliwiają wyłącznie usunięcie wpisów rejestru związanych z wyświetlaniem programu w narzędziu Dodaj/Usuń programy. Aby całkowicie usunąć program, który nie został całkowicie usunięty po kliknięciu przycisku Zmień/Usuń w narzędziu Dodaj/Usuń programy, należy wyczyścić fizyczną strukturę katalogów na dysku oraz rejestr. Podczas wykonywania dowolnego z tych zadań należy zachować maksymalną ostrożność.

Aby usunąć odwołanie do programu widoczne w narzędziu Dodaj/Usuń programy:

  1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
  2. Zlokalizuj następujący klucz:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  3. Zlokalizuj klucz, który ma być usunięty, znajdując nazwę klucza utworzonego przez program. Jeśli nazwa klucza nie jest widoczna, przejrzyj każdy klucz i zwróć uwagę na wartość DisplayName. Jest to ciąg wyświetlany w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
  4. Za pomocą menu Rejestr wyeksportuj wybrany klucz rejestru w celu wykonania jego kopii zapasowej. Przechowuj plik reg w bezpiecznej lokalizacji na wypadek, gdyby zaszła konieczność zaimportowania go w przyszłości.
  5. Usuń wybrany klucz rejestru i jego wartości. Nie usuwaj całego klucza Uninstall.
  6. Zamknij Edytor rejestru.
  7. Sprawdź, czy odwołanie nie jest już widoczne w narzędziu Dodaj/Usuń programy.
Jeśli użytkownik chce wyczyścić dysk i wpisy rejestru, może być konieczne skontaktowanie się z producentem usuwanego programu. Procedura opisana w tej części nie umożliwia usunięcia wszystkich plików i wpisów rejestru używanych przez program. Ta procedura umożliwia tylko usunięcie odwołania z narzędzia Dodaj/Usuń programy.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310750 — ostatni przegląd: 30.11.2007 — zmiana: 1

Opinia