Trudności ze znalezieniem ustawień urządzenia w systemie Windows XP

Symptomy

Podczas próby skonfigurowania ustawień bezpośredniego dostępu do pamięci i programowanego wejścia/wyjścia (DMA/PIO) urządzenia w komputerze z systemem Windows XP te ustawienia mogą nie być widoczne w oknie dialogowym Właściwości tego urządzenia. W Pomocy nie jest podana lokalizacja tych ustawień.

Przyczyna

Dzieje się tak, ponieważ ustawienia DMA/PIO są konfigurowane dla każdego kontrolera, a nie dla każdego urządzenia.

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, należy otworzyć Panel sterowania, a następnie wykonać poniższe czynności w celu skonfigurowania ustawień DMA/PIO dla kontrolera:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie
  Uruchom, wpisz devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij ikonę Zarządzanie komputerem.
 3. Kliknij pozycję Narzędzia systemowe, a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 4. Rozwiń węzeł Kontrolery IDE ATA/ATAPI.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontroler, dla którego chcesz skonfigurować ustawienia DMA/PIO, a następnie kliknij polecenie
  Właściwości.
 6. Kliknij kartę Ustawienia zaawansowane.
 7. W polu Tryb transferu kliknij pozycję
  Tylko PIO lub DMA jeżeli dostępne.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 310751 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia