JAK: Dostosowywanie pakietu Office XP do użycia usług terminalowych

Streszczenie

Do wykonania instalacji pakietu Office XP w systemie Microsoft Windows 2000 Server z włączonymi usługami terminalowymi lub na komputerze z programem Terminal Server i systemem Microsoft Windows NT 4.0 nie jest konieczne stosowanie pliku transformacji. Instalator pakietu Office XP rozpoznaje, że został uruchomiony na komputerze z usługami terminalowymi i wstępnie konfiguruje wszystkie odpowiednie opcje.


Powrót do początku

Stany instalacji usług terminalowych

Ponieważ komputer z usługami terminalowymi zawsze obsługuje wielu użytkowników, którzy mają ograniczony dostęp do serwera, Instalator pakietu Office XP domyślnie instaluje wszystkie funkcje w jednym z poniższych stanów instalacji:
 • Uruchamiaj z Mojego komputera — Ten stan zostanie ustawiony dla większości funkcji — tych, które działają poprawnie w środowisku usług terminalowych. Funkcje, które zwykle są domyślnie w stanie Instalowane przy pierwszym użyciu, są ustawianie w stan Uruchamiaj z Mojego komputera.


 • Niedostępna — Ten stan zostanie ustawiony dla kilku funkcji. Te funkcje nie działają poprawnie w środowisku usług terminalowych, ponieważ używają dodatkowych animacji, które generują zbyt duży ruch między komputerem z usługami terminalowymi a komputerem klienckim usług terminalowych. Aby te funkcje nie zostały zainstalowane, należy pozostawić je w stanie Niedostępna.
Aby zaakceptować domyślną konfigurację pakietu Office, wystarczy nie zmieniać nic w drzewie funkcji Instalatora. Jeśli jednak użytkownicy nie potrzebują pewnych funkcji pakietu Office, można zwiększyć ogólną wydajność systemu i oszczędzić miejsce na dysku, konfigurując instalację tak, aby na komputerach z usługami terminalowymi Instalator pakietu Office nie instalował tych funkcji.


Jeśli nie chcesz, aby pewne funkcje pakietu Office XP były instalowane na komputerze z usługami terminalowymi, użyj Kreatora instalacji niestandardowej do skonfigurowania funkcji jako Niedostępna lub Niedostępna, Ukryta, Zablokowana. Dodatkowo kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Nie migruj poprzedniego stanu instalacji. Firma Microsoft zaleca ustawienie tej funkcji jako Ukryta, gdy nie jest zainstalowana (zwłaszcza w systemie Windows NT).


Powrót do początku

Dostosowywanie instalacji pakietu Office

Aby dostosować instalację pakietu Office, należy użyć Kreatora instalacji niestandardowej z zestawu Microsoft Office XP Resource Kit tworząc plik transformacji niestandardowej (plik .mst). Podczas instalacji pakietu Office przy użyciu tego pliku transformacji, funkcje pakietu Office o stanie Niedostępna nie są instalowane.
 1. Uruchom Kreatora instalacji niestandardowej.
 2. Na stronie Ustawianie stanów instalacji funkcji zaznacz funkcję, której nie chcesz instalować.
 3. Ustaw stan instalacji wybranej funkcji na Niedostępna, Ukryta, Zablokowana.
 4. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Nie migruj poprzedniego stanu instalacji.
  UWAGA: Pole wyboru Nie migruj poprzedniego stanu instalacji musi zostać zaznaczone dla każdej funkcji o stanie Niedostępna, Ukryta, Zablokowana.


 5. : Pole wyboru Powtórz kroki od 2 do 4 dla każdej funkcji, której nie chcesz instalować.
 6. : Pole wyboru Kliknij przycisk Dalej, a następnie ustaw wybrane opcje na kolejnych stronach kreatora.
 7. : Pole wyboru Kliknij przycisk Zakończ. Zwróć uwagę na wyświetlony przykładowy wiersz polecenia i kliknij przycisk Zakończ.
 8. : Pole wyboru Zainstaluj pakiet Office XP z użyciem pliku transformacji.
Powrót do początku

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących używania Kreatora instalacji niestandardowej do tworzenia pliku transformacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wdrażania pakietu Office XP w usługach terminalowych, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311241 — ostatni przegląd: 13.05.2010 — zmiana: 1

Opinia