Pakiet zbiorczy aktualizacji zabezpieczeń dla systemu Windows 2000 (SRP1), styczeń 2002

Streszczenie

Firma Microsoft udostępniła pakiet zbiorczy aktualizacji zabezpieczeń (SRP) dla systemu Windows 2000, zawierający aktualizacje zabezpieczeń opisane w sekcji „Więcej informacji” w tym artykule. Ten mały, ale wyczerpujący pakiet aktualizacji stanowi łatwy mechanizm zarządzania wprowadzaniem poprawek zabezpieczeń. Zastosowanie pakietu SRP1 nie zmienia poziomu szyfrowania na komputerze.

Więcej informacji o tym pierwszym wydaniu pakietu SRP można znaleźć w następującej witrynie sieci Web firmy Microsoft:Ten pakiet zbiorczy aktualizacji zabezpieczeń jest zawarty w dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000.
Aby uzyskać dodatkowe informacje o najnowszym dodatku Service Pack dla systemu Windows 2000, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
260910 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2000

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o pakiecie SRP1 i działaniach, które należy wykonać przed jego zastosowaniem, kliknij następujący numer artykułu w celu przejrzenia artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
315683 Pakiet zbiorczy aktualizacji zabezpieczeń (SRP1) dla systemu Windows 2000, styczeń 2002, informacje o wersji
Poprawki są dostępne w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web (jeżeli na liście nie ma języka używanego w systemie, należy sprawdzić później):UWAGA: Ta poprawka wymaga dodatku
SP2 dla systemu Windows 2000.

Data wydania: 30 stycznia 2002

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonych zabezpieczeniach, które uniemożliwiają nieautoryzowane zmiany w pliku.

Poprawki zawarte w pakiecie SRP1

Pakiet SRP1 zawiera wszystkie aktualizacje zabezpieczeń wprowadzone po wydaniu dodatku SP2, które zostały dostarczone za pośrednictwem biuletynów
Microsoft Security Bulletin. Ponadto zawiera niewielką liczbę aktualizacji zabezpieczeń, które nie zostały poprzednio omówione. Ponieważ biuletyny o zabezpieczeniach znacznie zmieniają procedury konserwacji systemu stosowane zwykle przez klientów, są one wydawane przez firmę Microsoft zazwyczaj wtedy, gdy problem stwarza bezpośrednie zagrożenie dla używanych systemów. Omówienia problemów, które nie spełniają tego standardu, są zwykle umieszczane i rozsyłane na innych nośnikach, na przykład w dodatkach Service Pack lub, jak w tym przypadku, w pakiecie SRP.
252795 MS01-046: System Windows 2000 nie obsługuje mapowania wirtualnych portów COM jako portów podczerwieni
273854 MS00-077: Denial of Service Can Occur with Microsoft NetMeeting
276471 Poprawka dla luki „Przepełnienie buforu programu HyperTerminal” w systemie Windows 2000
282806 MS01-031: Telnet Service Prevents an Idle Telnet Session from Timing Out
285156 MS01-013: Windows 2000 Event Viewer Contains an Unchecked Buffer
285851 MS01-007: Patch Available for Network DDE Agent Request Vulnerability
285985 MS01-004: Patch Available for New Variant of File Fragment Reading via .HTR Vulnerability
286043 Poprawka usuwająca lukę dotyczącą logowania w programie Telnet
287912 MS01-031: Predictable Named Pipes Could Enable Privilege Elevation with Telnet
288855 MS01-026: FTP Service Allows Login to Domain Guest Account
289243 MS02-001: Forged SID Could Result in Elevated Privileges in Windows 2000
292435 MS01-040: Invalid RDP Data Can Cause Memory Leak in Terminal Services
293826 MS01-026: Pattern-Matching Function Can Cause Access Violation on FTP Server
294370 MS01-026: Updated Patch for Microsoft Security Bulletin MS00-060
294379 Addressees Appear in Body of SMTP Message Instead of the Header If You Specify Many Addressees
294391 MS01-024: Malformed Request to Domain Controller Can Cause Memory Exhaustion
294774 MS01-044: IIS Loads ISAPI Extension In-Process Even When Application Is Marked for High Isolation
296185 MS01-025: Patch Available for New Variant of the "Malformed Hit-Highlighting" Vulnerability
297860 Pakiet IIS 5.0 Security and Post-Windows NT 4.0 SP5 IIS 4.0 Patch Rollup
298009 Cipher.exe Security Tool for the Encrypting File System
298012 Niewłaściwa forma żądania RPC może być przyczyną problemów z usługami
298340 MS01-044: Patch Available for WebDAV Denial of Service
299553 MS01-031: Logon Command That Contains a Particular Malformation Causes an Access Violation in the Telnet Service
299687 MS01-036: Function Exposed By Using LDAP over SSL Could Enable Passwords to Be Changed
299796 MS00-077: Denial-of-Service Attack on Port 1720 May Cause a Memory Leak in Conf.exe
300477 MS01-035: FPSE: Potential Buffer Overrun Vulnerability in Visual Studio RAD (Remote Application Deployment)
300855 MS01-031: Windows 2000 Telnet Security Rollup
300901 MS01-031: Telnet Service Allows Logging On to Domain Guest Account
300905 MS01-031: Handle Leak in Telnet Service Causes a Denial-of-Service Vulnerability
300908 MS01-031: Program Running with Normal Privileges Can Terminate a Telnet Session
300972 Niesprawdzany bufor w rozszerzeniu ISAPI serwera indeksowania naraża serwer sieci Web na atak
301625 MS01-044: Dostępna jest poprawka luki w podwyższaniu przywilejów plików dołączanych po stronie serwera
302755 MS01-037: Authentication Error in SMTP Service Could Allow Mail Relaying
303984 MS01-043: NNTP Service in Windows 2000 Contains a Memory Leak
304867 MS01-044: Patch Available for MIME Header Denial of Service Vulnerability
305601 MS01-060: FIX: CRT String Format Functions May Underwrite Buffer
306118 FPSE2000: List of Issues Fixed in FrontPage Server Extensions Service Release 1.3
306121 MS01-051: Malformed "Dotless" IP Address Can Cause a Web Page to Be Handled in the Intranet Zone
307298 MS02-004: Telnet Server Is Vulnerable to a Denial-of-Service Attack
307454 MS01-052: Nieprawidłowe dane połączenia RDP mogą spowodować awarię usług terminalowych
308268 .IDA and .IDQ Mappings Restored After You Install Service Pack or Add/Remove a Windows Component
308414 MS01-051: Patch Available for HTTP Request Encoding Vulnerability
311355 MS01-041: The Danish Version of Security Hotfix MS01-041 Is Not Installed
315404 MS01-052: Klienci z wygasłą licencją mogą nie być w stanie połączyć się z usługami terminalowymi
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311401 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia