JAK: Zmienianie częstotliwości odświeżania ekranu monitora w systemie Windows XP

Streszczenie

W tym artykule opisano krok po kroku, jak zmienić częstotliwość odświeżania ekranu monitora w systemie Windows XP.

Powrót do początku

Jak zmienić częstotliwość odświeżania monitora

  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, kliknij polecenie Wygląd i kompozycje, a następnie kliknij polecenie Ekran.

    Alternatywnie kliknij pulpit prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  2. Kliknij kartę Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane.
  3. Kliknij kartę Monitor, a następnie kliknij częstotliwość odświeżania, której chcesz używać.
UWAGA:
  • Domyślne ustawienie częstotliwości odświeżania to 60 herców (Hz); jednak używany monitor może obsługiwać większe wartości. Aby uzyskać informacje u ustawieniach obsługiwanych przez monitor, należy skorzystać z dokumentacji dostarczonej przez producenta.
  • Użycie wyższej częstotliwości odświeżania pozwala ograniczyć stopień migotania ekranu. Jeżeli jednak zostanie podana częstotliwość odświeżania za wysoka dla monitora, to obraz wyświetlany na ekranie może okazać się bezużyteczny, a sprzęt może ulec uszkodzeniu.
  • Zmiana częstotliwości odświeżania dotyczy wszystkich użytkowników, którzy logują się do komputera.
Powrót do początku
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311403 — ostatni przegląd: 09.09.2003 — zmiana: 1

Opinia