Komunikat o błędzie „Potrzebny jest plik 'Asms' z: Windows XP Professional CD-ROM” podczas instalowania systemu Windows XP

Symptomy

Podczas instalowania systemu Microsoft Windows XP może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
[Wymagane pliki]

Potrzebny jest plik 'Asms' z: Windows XP Professional CD-ROM. Wpisz ścieżkę do pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli Instalator nie może skomunikować się ze stacją CD-ROM.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, użyj metody odpowiedniej dla danego komputera.

Dysk twardy sformatowany w systemie plików FAT lub FAT32

Jeśli dysk twardy jest sformatowany w systemie plików FAT lub FAT32, wykonaj następujące kroki:
 1. Do uruchomienia komputera użyj dysku startowego systemu Microsoft Windows 98 Wydanie drugie lub Microsoft Windows Millennium Edition (Me) zawierającego sterowniki stacji CD-ROM.
 2. Skopiuj narzędzie Xcopy.exe z dysku CD z systemem Windows 98 Wydanie drugie lub z systemem Windows Millennium Edition (Me) albo z dysku twardego na dysk startowy systemu Windows. W tym celu użyj odpowiedniej metody.

  Dysk CD-ROM systemu Windows 98 Second Edition

  Włóż dysk CD-ROM systemu Windows 98 Second Edition do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie w wierszu polecenia wpisz poniższe ciągi, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER (cd-rom to litera dysku stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM):
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Dysk CD-ROM systemu Windows Millennium Edition (Me)

  Włóż dysk CD-ROM systemu Windows Millennium Edition (Me) do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM, a następnie w wierszu polecenia wpisz poniższe ciągi, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER (cd-rom to litera dysku stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM):
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Dysk twardy

  W wierszu polecenia wpisz poniższe ciągi, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER (dysk to litera dysku twardego, na którym zainstalowano system Windows):
  c:
  copy dysk:\windows\smartdrv.*
  copy dysk:\windows\xcopy*.*
 3. Wyjmij dysk CD z systemem Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me), a następnie włóż dysk CD z systemem Windows XP Professional.
 4. Skopiuj na dysk twardy folder I386 oraz wszystkie jego podfoldery. W tym celu w wierszu polecenia wpisz poniższe ciągi, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER (cd-rom to litera dysku stacji dysków CD-ROM, a dysk to litera dysku twardego):
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 dysk:\i386 /e
 5. Uruchom ponownie komputer, a następnie uruchom Instalatora.
 6. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wpisz ścieżkę do folderu I386 na dysku twardym.


  Uwaga Monit o podanie lokalizacji folderu może zostać wyświetlony kilkakrotnie. Jeśli przycisk Przeglądaj nie będzie dostępny, zobacz sekcję „Dysk twardy sformatowany w systemie NTFS” dalej w tym artykule.

Dysk twardy sformatowany w systemie NTFS

Jeśli dysk twardy jest sformatowany w systemie plików NTFS i uaktualniasz starszą wersję systemu Windows, użyj jednej z następujących metod.

Metoda 1

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows
 1. Po wyświetleniu komunikatu o błędzie naciśnij klawisze SHIFT+F10, aby rozpocząć sesję polecenia.
 2. Wpisz polecenie regedit.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 3. Kliknij węzeł HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. W menu Plik kliknij polecenie Załaduj gałąź rejestru, a następnie załaduj plik %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Po pojawieniu się monitu o podanie nazwy, wpisz Test.
 6. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Usuń klucze rejestru UPPERFILTERS oraz LOWERFILTERS.
 8. Powtórz kroki 6 i 7 dla pozostałych kluczy ControlSetnumer w gałęzi Test.
 9. Kliknij menu Plik, a następnie kliknij polecenie Zakończ, aby zamknąć Edytora rejestru.
 10. Jeśli ścieżka w komunikacie o błędzie jest poprawną literą dysku stacji CD-ROM, kliknij przycisk OK, aby kontynuować instalację.
 11. Jeśli ponownie pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że Instalator nie może poprawnie czytać ze stacji CD-ROM lub informacje o ścieżce są niepoprawne. W takim przypadku uruchom ponownie komputer i pozwól Instalatorowi wznowić pracę.

Metoda 2

Jeśli nie można uruchomić programu Regedit.exe w wierszu polecenia, natomiast na dysku twardym dostępna jest inna partycja, na której można zainstalować system Windows, wykonaj następujące kroki:
 1. Zainstaluj system Windows na innej partycji.
 2. Uruchom nową instalację systemu Windows, a następnie uruchom program Regedit.exe.
 3. Wykonaj kroki z metody 1, ale załaduj gałąź System.sav z folderu oryginalnego systemu Windows.

Metoda 3

Jeśli nie masz dysku CD z hologramem pochodzącego z wersji handlowej systemu Windows XP (na przykład masz nagrany dysk CD), spróbuj uruchomić Instalatora z dysku CD z hologramem. Aby sprawdzić pochodzenie dysku, uruchom komputer za pomocą konsoli odzyskiwania, a następnie sprawdź zawartość folderu C:\$win_nt$.~ls. Przejrzyj folder Asms. Jeśli tego folderu nie ma lub zawarte w nim pliki mają rozmiar zerowy, dysk CD nie został nagrany poprawnie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu, aby wyświetlić ten artykuł z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP

Właściwości

Identyfikator artykułu: 311755 — ostatni przegląd: 06.03.2013 — zmiana: 1

Opinia