Jak zidentyfikować plik MSI użyty do istniejącej instalacji MSDE

Zastrzeżenie dotyczące zawartości wycofanych artykułów z bazy wiedzy

Ten artykuł dotyczy produktów, dla których firma Microsoft nie oferuje już pomocy technicznej. Dlatego jest on udostępniany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.

Streszczenie

Po zainstalowaniu aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (znanego pod nazwą MSDE 2000) na trzy sposoby można określić, który plik .msi był używany przy instalacji aparatu MSDE 2000. Aparat MSDE 2000 zawiera 16 standardowych plików .msi , a inne produkty mogą zawierać swoje własne niestandardowe pliki .msi aparatu MSDE. Każdy plik .msi stanowi oddzielny pakiet umożliwiający zainstalowanie wystąpienia aparatu MSDE 2000.

Identyfikacja właściwego pliku .msi jest ważna, ponieważ należy użyć określonego pakietu instalacyjnego w celu zastosowania dodatków Service Pack do istniejącej instalacji aparatu Desktop Engine. Na przykład, jeśli do zainstalowania oryginalnego aparatu MSDE 2000 został użyty plik Sqlrun01.msi, do uaktualnienia aparatu za pomocą dodatku Service Pack 2 (SP2) należy użyć pliku Sqlrun01.msp. W przypadku pliku sqlrun02.msi należy użyć pliku Sqlrun02.msp i tak dalej.

Więcej informacji

W przypadku istniejącego wystąpienia aparatu MSDE 2000 istnieją trzy różne sposoby określenia, który plik .msi został użyty podczas instalacji:

 • Jeśli podczas instalowania aparatu MSDE 2000 włączony był pełny dziennik instalacji, można się dowiedzieć, z którego pliku .msi korzystał Instalator aparatu MSDE 2000. Poniższy fragment pełnego dziennika instalacji wskazuje, że Instalator aparatu MSDE 2000 użył pliku SqlRun01.msi:

  === Verbose logging started: 11/15/2001 15:31:42 Build type: SHIP UNICODE 1.11.2405.00
  Calling process: E:\WINNT\System32\msiexec.exe ===
  MSI (c) (94:70): Resetting cached policy values
  MSI (c) (94:70): ******* RunEngine:
  ******* Product: X:\SQLMSDE2k\Setup\SqlRun01.msi
  ******* Action:
  ******* CommandLine: TARGETDIR="C:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MYINSTANCE"
  DATADIR="C:\program files\Microsoft SQL Server\MSSQL$MYINSTANCE" INSTANCENAME=MYINSTANCE SECURITYMODE=SQL
  UWAGA: Domyślnie instalator aparatu MSDE 2000 nie tworzy pliku dziennika Instalatora systemu Microsoft Windows. Aby włączyć tworzenie pełnego pliku dziennika instalatora, należy uruchomić rejestrowanie w wierszu polecenia podczas wykonywania pliku Setup.exe. Oto przykład odpowiedniego wpisu w wierszu polecenia:

  directory:\>setup.exe /L*v c:\msde_install.log

 • Jeśli aparat MSDE 2000 jest już zainstalowany, można sprawdzić następujący klucz rejestru, aby stwierdzić, którego pliku .msi użył instalator w przypadku tego konkretnego wystąpienia aparatu MSDE 2000:

  1. Należy wyszukać nazwy istniejącego wystąpienia aparatu MSDE 2000 w następującym kluczu rejestru:

   HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ID_Number

   Wartość ProductName zawiera nazwę wystąpienia. Na przykład "ProductName" = Microsoft SQL Server Desktop Engine (MYINSTANCE)
  2. Odszukaj następujący podklucz rejestru:

   HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\ID_Number\SourceList

   Wartość klucza PackageName zawiera nazwę pliku .msi. Na przykład "PackageName"="SqlRun01.msi"
 • Jeśli aparat MSDE 2000 jest już zainstalowany, należy sprawdzić klucz rejestru odpowiadający wystąpieniu aparatu MSDE 2000 w celu znalezienia klucza ProductCode dla danego wystąpienia aparatu MSDE. Następnie należy użyć wartości ProductCode w celu dopasowania odpowiedniego pliku pakietu z tabeli przedstawionej poniżej. Należy zwrócić uwagę, że informacje z poniższej tabeli odnoszą się tylko do plików pakietów dostarczanych na instalacyjnym dysku CD programu Microsoft SQL Server Desktop Engine i niektórych innych produktów firmy Microsoft zawierających instalację niestandardową. Tabela ta nie jest pełna i nie dotyczy żadnych pakietów instalacyjnych opracowanych przez inne firmy.

  • Wystąpienie domyślne

   Jeśli wystąpienie aparatu MSDE jest wystąpieniem domyślnym, znajdź wartość ProductCode w następującym kluczu rejestru:

   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Setup
  • Wystąpienie nazwane

   Jeśli wystąpienie aparatu MSDE jest wystąpieniem nazwanym, znajdź wartość ProductCode w następującym kluczu rejestru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\INSTANCENAME\Setup


 • ProductCodeOryginalna nazwa pakietuNazwa wystąpienia
  E09B48B5-E141-427A-AB0C-D3605127224ASqlRun01.msi<dowolna>
  689404D2-1C94-44B3-9203-BEC5594FDA7ASqlRun02.msi<dowolna>
  EFB70B01-B1F3-4960-AB69-4A280084A60CSqlRun03.msi<dowolna>
  C2736CA7-76E1-4D0C-B590-483A7FFD18DASqlRun04.msi<dowolna>
  FE7E950B-220A-4182-B5CA-19397244DCFDSqlRun05.msi<dowolna>
  7E5C338B-E77E-4CB4-9C1D-FB67B56B3B19SqlRun06.msi<dowolna>
  F07E35BF-8B03-4777-9B5E-AE90E4FF0932SqlRun07.msi<dowolna>
  C5B59406-E985-4187-84E8-68E2D9F89A47SqlRun08.msi<dowolna>
  D7CE240C-0F3B-4C40-9278-C0B90E533652SqlRun09.msi<dowolna>
  A519AE9C-7C79-4C5B-9127-8F46D648D5A4SqlRun10.msi<dowolna>
  4541DA32-2108-43E9-9915-C71B9DE77048SqlRun11.msi<dowolna>
  A5C1C914-4EF7-40ED-9BCE-FCEB4BB0C19DSqlRun12.msi<dowolna>
  9FCE5BBD-D85F-4905-8A0C-12A3A86C2434SqlRun13.msi<dowolna>
  F4E46404-2578-4955-B748-547957F08AB1SqlRun14.msi<dowolna>
  B7300824-E68F-45F1-BAC1-5F15636C346FSqlRun15.msi<dowolna>
  CD59EA85-6CBF-4C08-BE59-6C628B3D8F54SqlRun16.msi<dowolna>
  400BEE1A-0B83-44CA-800C-50FCF44C7707Sample.MSI<dowolna>
  2678FAA9-9E98-48F2-8C4F-A75B6CF36B86
  SampleUpg.MSI<dowolna>
  5B5BFFF9-9D55-45AF-9390-AA4DC1C4EEFE.NET SDK English (1033)NetSDK
  9E77BDCE-1C37-4A41-AD2A-A515D850F8D0.NET SDK Traditional Chinese (1028) NETSDK
  32E07634-0735-4E62-A6DA-594AE069F59F.NET SDK French (1036)NETSDK
  4914DDEB-837D-454F-A002-74FF34F996E0 .NET SDK Italian (1040) NETSDK
  2428ED11-E7F3-41C4-A199-8456E07B2018.NET SDK Japanese (1041)NETSDK
  0ED75FF4-1EB6-4C8D-9B46-59D7918E5815 .NET SDK Korean (1042)NETSDK
  348E0E91-FF67-470B-8191-9D8B82D280A6 .NET SDK Spanish (1034)NETSDK
  1A585AEE-7D37-45B0-BB0D-68A68EF0CEAB.NET SDK German (1031)NET SDK
  E18E7A2E-4B5F-4088-812F-220237C70EC3.NET SDK Simplified Chinese (2052)NETSDK
  20F95200-47D6-4CAC-92FF-5F6B29C78F88Application CenterMSAC
  90320409-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 English (1033)ProjectServer
  90320411-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Japanese (1041) ProjectServer
  9032040D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Hebrew (1037) ProjectServer
  90320404-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Traditional Chinese (1028)ProjectServer
  90320412-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Korean (1042) ProjectServer
  90320804-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Simplified Chinese (2052)ProjectServer
  90320407-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Herman (1031)ProjectServer
  90320405-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Czech (1029)ProjectServer
  90320406-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Danish (1030) ProjectServer
  90320413-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Dutch (1043) ProjectServer
  9032040B-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Finnish (1035) ProjectServer
  9032040C-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 French (1036) ProjectServer
  90320410-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Italian (1040)ProjectServer
  90320414-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Norwegian (1044) ProjectServer
  90320415-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Polish (1045) ProjectServer
  90320416-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Brazilian Portuguese (1046)ProjectServer
  90320C0A-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Spanish (3082) ProjectServer
  9032041D-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Swedish (1053)ProjectServer
  90320419-6000-11D3-8CFE-0050048383C9Project Server 2002 Russian (1049)ProjectServer

W przypadku instalacji aparatu MSDE, w których ta sama wartość ProductCode jest używana w przypadku różnych zlokalizowanych wersji dodatku Service Pack (co obejmuje instalacje zawarte na instalacyjnym dysku CD programu Microsoft SQL Server Desktop Engine oraz wersje Application Center aparatu MSDE), ważne jest, aby zainstalować właściwą zlokalizowaną wersję dodatku Service Pack. Aby zidentyfikować język, który został użyty do zainstalowania konkretnego wystąpienia aparatu MSDE, sprawdź następującą wartość rejestru dla wystąpienia domyślnego:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\MSSQLServer\CurrentVersion\Language
lub dla wystąpienia nazwanego wartość rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<instance_name>\MSSQLServer\CurrentVersion\Language

W tej wartości rejestru jest przechowywany identyfikator ustawień regionalnych. Poniżej przedstawiono listę możliwych identyfikatorów ustawień regionalnych dla aparatu MSDE 2000:

1028Chiński tradycyjny
1031Niemiecki
1033Wersja anglojęzyczna
1034Hiszpański
1036Francuski
1040Włoski
1041Japoński
1042Koreański
1043Holenderski
1046Brazylijski
1053Szwedzki
2052Chiński uproszczony


Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji o pakiecie Microsoft Application Center oraz systemie Microsoft .NET Framework, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Microsoft Application Center - http://www.microsoft.com/poland/applicationcenter/

Microsoft .Net Framework — http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/default.aspx
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311762 — ostatni przegląd: 29.10.2007 — zmiana: 1

Opinia