System Windows XP jest uruchamiany ponownie w przypadku próby wyłączenia komputera

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed edycją rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas wyłączania komputera z systemem Microsoft Windows XP komputer może zamiast wyłączenia zostać ponownie uruchomiony, a przed ponownym uruchomieniem komputera może być przez chwilę wyświetlany błąd zatrzymania.

Przyczyna

Problem występuje, gdy spełnione są następujące warunki:
 • Wybrano opcję „Automatycznie uruchom ponownie”.
 • Program Easy CD Creator 5.0 lub program Direct CD 5.0 firmy Roxio jest zainstalowany na komputerze.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skontaktować się z firmą Roxio lub odwiedzić następującą witrynę firmy Roxio w sieci Web w celu pobrania i zainstalowania zaktualizowanego sterownika programu Easy CD Creator 5.0 dla systemu Windows XP: Udostępnione przez firmę Microsoft informacje o sposobach kontaktowania się z innymi firmami mają ułatwiać uzyskiwanie potrzebnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.
Aby obejść ten problem, należy usunąć program Easy CD Creator lub program Direct CD firmy Roxio.

Więcej informacji

Podczas uruchamiania systemu Windows XP może wystąpić problem powodujący wyświetlenie komunikatu o błędzie zatrzymania. Zależnie od konfiguracji systemu komunikat o błędzie zatrzymania może być wyświetlany zbyt krótko, aby można było zanotować informacje dotyczące błędu. Aby zebrać ważne informacje dotyczące komunikatu o błędzie zatrzymania i zweryfikować przyczynę, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Zaawansowane kliknij przycisk Ustawienia w obszarze Uruchamianie i odzyskiwanie.
 3. Wyczyść pole wyboru Automatycznie uruchom ponownie w obszarze Awaria systemu, a następnie kliknij przycisk OK. Komunikat o błędzie powinien być wyświetlany na tyle długo, aby można było zanotować informacje dotyczące błędu.

Komunikat o błędzie „Stop 0x0000000a(0x00000029,0x00000002,0x00000000,0x80466d7b” po zainstalowaniu systemu Windows

Ostrzeżenie: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Jeśli ten problem wystąpi, wykonaj następujące kroki rozwiązywania problemu:
 1. Usuń oprogramowanie Easy CD Creator.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie Regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Security
 4. Usuń plik Etetnt.mpd z datą poprawki 1997.
 5. Zlokalizuj następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services
 6. Usuń następujące pliki:
  • Cdr4vsd
  • Cdralw2k
  • Cdr4_2k
  • Cdudf
Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310628 Program Easy CD Creator 5.0 nie działa w systemie Windows XP

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 311806 — ostatni przegląd: 19.10.2005 — zmiana: 1

Opinia