Komunikat o błędzie: Program Spoolsv.exe wygenerował błędy i zostanie zamknięty przez system Windows

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat edytowania Rejestru. Przed edycją Rejestru upewnij się, że wiesz, jak go przywrócić w przypadku pojawienia się problemu. Informacje o przywracaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Przywracanie Rejestru” w Pomocy programu Regedit.exe lub w temacie „Przywracanie klucza Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe.

Symptomy

Po otworzeniu okna Drukarki lub przy próbie wydrukowania dokumentu z innego programu może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędach:
Spoolsv.exe wygenerował błędy i będzie zamknięty przez system Windows.
lub
Nie można kontynuować działania drukarki z powodu braku zasobów.
lub
Podsystem jest niedostępny.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli zainstalowany na komputerze sterownik drukarki został uszkodzony.

Rozwiązanie

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe wykorzystanie Edytora Rejestru może być przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna może być ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że możliwe będzie rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Informacje o edytowaniu Rejestru można znaleźć w temacie „Zmiana nazwy klucza lub wartości” w Pomocy Edytora Rejestru (Regedit.exe) lub w tematach „Dodawanie i usuwanie informacji w Rejestrze” i „Edytowanie danych Rejestru” w Pomocy programu Regedt32.exe. Należy pamiętać o wykonaniu kopii zapasowej Rejestru przed jego edycją. Jeśli używany jest system Windows NT lub Windows 2000, należy również zaktualizować awaryjny dysk naprawczy.

Aby rozwiązać ten problem, usuń drukarki i sterowniki drukarek, a następnie usuń elementy skojarzone z pewnymi kluczami rejestru. Wykonaj następujące kroki:
 1. Jeśli to możliwe, usuń wszystkie drukarki wymienione w oknie Drukarki.


  Aby usunąć drukarkę, kliknij ją prawym przyciskiem myszy w oknie Drukarki, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak, potwierdzając chęć usunięcia drukarki.
 2. W oknie Drukarki, w menu Plik kliknij polecenie Właściwości serwera.
 3. Na karcie Sterowniki usuń wszystkie zainstalowane sterowniki drukarek.


  Aby usunąć sterownik drukarki, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.
 4. Uruchom Edytor Rejestru (Regedt32.exe).
 5. Wyeksportuj następujące klucze rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print
 6. Usuń wszystkie elementy pod następującymi kluczami (nie usuwaj samych kluczy):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-2
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3
 7. Usuń wszystkie nie domyślne elementy pod następującymi kluczami:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors
  Lista domyślnych monitorów zawiera następujące pozycje:


  • AppleTalk Printing Devices (po zainstalowaniu Usług dla komputerów Macintosh)
  • Monitor języka BJ
  • Port lokalny
  • Monitor języka PJL
  • Standardowy port TCP/IP
  • Monitor USB
  • Monitor faksu Windows NT (gdy jest zainstalowany faks-modem)


  Aby uzyskać dodatkowe informacje o tym, które elementy nie są domyślne, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  260142 Jak rozwiązywać problemy z drukowaniem w systemie Windows
 8. Usuń wszystkie elementy pod następującymi kluczami:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Printers
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Printers
 9. Zamknij program Edytor Rejestru.
 10. Ponownie uruchom komputer, a następnie zainstaluj ponownie odpowiednie drukarki.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312052 — ostatni przegląd: 12.10.2004 — zmiana: 1

Opinia