JAK: Umożliwianie automatycznego logowania administratora do konsoli odzyskiwania

Streszczenie

W tym artykule opisano „krok po kroku”, jak ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania. Po ustawieniu tej funkcji dowolny użytkownik może uzyskać dostęp do komputera przy użyciu konsoli odzyskiwania i nie jest on przy tym monitowany o hasło administratora.

Aby ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania

Aby ustawić automatyczne logowanie administratora do konsoli odzyskiwania, wykonaj następujące kroki po zalogowaniu się z przywilejami administracyjnymi:
 1. Kliknij dwukrotnie węzeł
  Narzędzia administracyjnew Panelu sterowania, a następnie kliknij dwukrotnie węzeł
  Zasady zabezpieczeń lokalnych.
 2. Rozwiń węzeł
  Ustawienia zabezpieczeń, rozwiń węzeł
  Zasady lokalne, a następnie kliknij węzeł
  Opcje zabezpieczeń. Zlokalizuj zasadę „Konsola odzyskiwania: zezwalaj na automatyczne logowanie administracyjne”. Kliknij dwukrotnie tę zasadę, a następnie ustaw ją jako „Włączona”.
 3. Zamknij przystawkę. Zasada zaczyna obowiązywać natychmiast. Pamiętaj, aby powrócić do przystawki Zasady zabezpieczeń lokalnych i upewnić się, że ustawieniem tej zasady jest „Włączona”.
Przy następnym rozruchu konsoli odzyskiwania nie pojawi się monit o hasło.

Materiały referencyjne

307654 JAK: Instalowanie i korzystanie z Konsoli odzyskiwania w systemie Windows XP
308402 Cannot Log On to Recovery Console After Running Sysprep
298444 A Description of the Group Policy Update Utility
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312149 — ostatni przegląd: 08.04.2003 — zmiana: 1

Opinia