How to Remove Entries from the Remote Desktop Connection Computer Box

WAŻNE: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Streszczenie

W tym artykule opisano, w jaki sposób usunąć wpisy z pola Komputer w narzędziu Podłączanie pulpitu zdalnego.

Więcej informacji

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Po użyciu narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego w celu połączenia z innym komputerem, nazwa tego komputera jest dodawana do pola Komputer narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego. Ułatwia to szybkie wybranie tego samego komputera innym razem. Narzędzie Podłączanie pulpitu zdalnego nie udostępnia jednak sposobu wyczyszczenia listy komputerów lub usunięcia jednego lub więcej wpisów z pola Komputer.

Usuwanie wpisów w kliencie narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego systemu Windows

Aby usunąć wpisy z pola Komputer klienta narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego systemu Windows, uruchom Edytor rejestru, a następnie kliknij następujący klucz rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
Wpisy są wyświetlane w postaci MRUnumer i są widoczne w prawym okienku. Aby usunąć wpis, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.

Usuwanie wpisów w kliencie narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego dla komputerów Macintosh

Aby usunąć wpisy z pola Komputer klienta narzędzia Podłączanie pulpitu zdalnego dla komputerów Macintosh, usuń plik Users:Username:Library:Preferences:Microsoft:RDC Client:Recent Servers.

Uwagi

Lista wszystkich połączeń docelowych (w tym poprzednich) jest przechowywana w wartości MRUnumer w następującym kluczu rejestru:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client\Default
Do każdego nowego połączenia jest przypisywana wartość MRU0, a inne wartości są wtedy przesuwane w dół o jeden numer. Wartość MRU może zawierać w pełni kwalifikowaną nazwę domeny lub adres IP komputera, z którym łączy się użytkownik. Na przykład:

MRU0REG_SZ192.168.16.60
MRU1REG_SZkomputer.domena.com
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312169 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia