Serwer nie może przydzielić pamięci z puli stronicowanej

Ważne: Niniejszy artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową. Upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia kopii zapasowych, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Description of the Microsoft Windows registry

Symptomy

Jeśli serwer jest bardzo obciążony, usługa Serwer może wielokrotnie rejestrować następujący błąd (w dzienniku zdarzeń systemowych), który wskazuje, że na serwerze brakuje pamięci z puli stronicowanej:
Źródło — SRV
Typ — Błąd
Identyfikator zdarzenia — 2020
Opis —

Serwer nie mógł przydzielić pamięci z puli stronicowanej, ponieważ pula ta była pusta.
Dane —
0000: 00040000 00540001 00000000 c00007e4
0010: 00000000 c000009a 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 0000000b

Przyczyna

Kilka czynników wpływa na zmniejszenie ilości pamięci dostarczanej z puli stronicowanej. Włączenie znakowania puli i tworzenie migawek puli w różnych odstępach czasu może pomóc w ustaleniu, który sterownik wyczerpuje pamięć z puli stronicowanej. Jeśli migawki puli wykażą, że najwięcej pamięci używa znacznik MmSt (wpisy tabeli stron prototypu obiektu sekcji Mm) i pamięć w puli stronicowanej uległa zmniejszeniu albo system rejestruje błędy 2020, istnieje duże prawdopodobieństwo, że na serwerze jest otwarta bardzo duża liczba plików. Domyślnie Menedżer pamięci próbuje obciąć przydział pamięci z puli stronicowanej, gdy system używa 80% puli stronicowanej. W zależności od konfiguracji systemu maksymalna możliwa wielkość pamięci w puli stronicowanej może wynosić 343 MB, a 80% tej liczby to 274 MB. Jeśli Menedżer pamięci nie jest w stanie obciąć przydziału pamięci dostatecznie szybko, aby zaspokoić zapotrzebowanie, może wystąpić błąd opisany w sekcji „Symptomy” tego artykułu. Skonfigurowanie Menedżera pamięci, tak aby wcześniej rozpoczynał proces obcinania przydziału pamięci (na przykład po osiągnięciu 60%), może pomóc zaspokoić zapotrzebowanie na pamięć z puli stronicowanej w momentach nagłego wzrostu użycia pamięci i w ten sposób uniknąć wyczerpania się pamięci w puli stronicowanej.

Rozwiązanie

Ostrzeżenie: Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Mogą one wymagać ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym zmodyfikowaniem rejestru będzie możliwe. Możesz modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.
Zastosowanie się do następujących zaleceń może złagodzić skutki problemu:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedt32.exe).
 2. Zlokalizuj i kliknij następujący klucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 3. W menu Edycja kliknij polecenie Dodaj wartość, a następnie dodaj następującą wartość rejestru:
  Nazwa wartości: PoolUsageMaximum
  Typ danych: REG_DWORD
  System: Dziesiętny
  Dane wartości: 60
  Ustawienie wartości 60 informuje Menedżera pamięci, że ma rozpoczynać proces obcinania przydziału pamięci po osiągnięciu 60% wartości PagedPoolMax, a nie 80%, co jest ustawieniem domyślnym. Jeśli próg 60% nie wystarcza do obsługi nagłych wzrostów aktywności, zmniejsz to ustawienie do 50% lub 40%.
  Nazwa wartości: PagedPoolSize
  Typ danych: REG_DWORD
  System: Szesnastkowy
  Dane wartości: 0xFFFFFFFF
  Ustawienie wartości PagedPoolSize równej 0xFFFFFFFF powoduje przydzielenie komputerowi maksymalnej puli stronicowania zamiast innych zasobów.
 4. Zamknij Edytor rejestru.
 5. Ponownie uruchom serwer, aby wprowadzić zmiany.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to usterka występująca w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 312362 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia