Podczas uaktualniania lub instalacji systemu Windows XP na systemie Windows 95, Windows 98 albo Windows Millennium Edition pojawia się komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR”

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 255220 .

Symptomy

Ta sekcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników komputera. Jeżeli nie masz doświadczenia z zaawansowanym rozwiązywaniem problemów, możesz poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z centrum pomocy technicznej. Aby uzyskać informacje, jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Podczas próby zainstalowania systemu Windows XP lub uaktualnienia do systemu Windows XP na komputerze z systemem Microsoft Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition po pierwszym ponownym uruchomieniu komputera w trakcie instalacji może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:

Brak pliku NTLDR
Naciśnij jakiś klawisz, aby zrestartować.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli istniejąca instalacja systemu Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition została sklonowana, a następnie zastosowana do dysku, który ma inną geometrię niż dysk źródłowy sklonowanej kopii.

Na przykład używany jest system Windows 98 na dysku o wielkości 4 gigabajtów (GB). Po uaktualnieniu komputera do dysku o wielkości 30 GB użytkownik za pomocą narzędzia do tworzenia obrazów dysku innej firmy tworzy obraz lustrzany instalacji systemu Windows 98, a następnie stosuje ten obraz do nowego dysku. Następnie użytkownik wykonuje uaktualnienie do systemu Windows XP. W tym celu instaluje system Windows XP na sklonowanym obrazie systemu Windows 98.

Wystąpienie opisywanego problemu uwarunkowane jest następującymi czynnikami:

 • Partycja systemowa/rozruchowa jest sformatowana za pomocą systemu plików FAT32.
 • Komputer jest uruchamiany przy użyciu rozszerzeń INT-13. (Jest to partycja większa niż 7,8 GB z identyfikatorem systemu w tabeli partycji o wartości 0C).
 • Ze względu na procedurę klonowania wartość Heads (strony) w bloku parametrów systemu BIOS (BPB) systemu plików FAT32 jest niezgodna z geometrią dysku fizycznego.
Kod uruchamiający system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition ignoruje wartość Heads w bloku BPB i uruchamia programy nawet wtedy, gdy ta wartość jest nieprawidłowa. Jednak kod uruchamiający systemy Microsoft Windows 2000 oraz Windows XP wymaga tej wartości i uruchamianie nie powiedzie się, jeśli ta wartość jest nieprawidłowa.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy poprawić wartość Heads (strony) w bloku BPB systemu plików FAT32, co umożliwi kontynuowanie uruchamiania systemu Windows XP. Aby zaktualizować tę wartość, należy ponownie zapisać kod uruchamiający system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 1. Ponownie uruchom system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition przy użyciu dysku startowego, który zawiera plik Sys.com. (Domyślnie ten plik jest dołączony).
 2. Wykonaj kopię zapasową pliku Msdos.sys w katalogu głównym dysku systemowego. W tym celu wpisz następujące polecenia w wierszu polecenia:
  attrib -h -r -s c:\msdos.sys
  rename msdos.sys *.ysy
 3. W wierszu polecenia wpisz polecenie sys c:, aby ponownie zapisać kod uruchamiający system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition z użyciem dokładnych informacji bloku BPB. Jeśli to polecenie zostanie wykonane pomyślnie, przejdź do kroku 4.

  Jeśli używasz dysku startowego systemu Windows Millennium Edition i zostanie wyświetlony poniższy komunikat o błędzie, będzie to oznaczać, że z instalacji systemu Windows Millennium Edition usunięto co najmniej jeden plik:
  Nie można odnaleźć pliku systemowego w standardowych lokalizacjach na dysku C:
  Wykonaj te kroki, aby umieścić na dysku poprawne pliki, dzięki czemu polecenie sys będzie mogło je zlokalizować:
  1. Wpisz następujące polecenia. Naciskaj klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:
   c:
   cd\windows
   Jeśli system Windows jest zainstalowany w folderze innym niż Windows, odpowiednio zmień te polecenia.
  2. Spróbuj przełączyć się do folderu Command, wpisując następujące polecenie:

   cd command
   Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można odnaleźć ścieżki, wpisz następujące polecenie w celu utworzenia folderu Command, a następnie ponownie uruchom polecenie cd command:
   md command
  3. Przełącz się do folderu EBD, wpisując następujące polecenie:

   cd ebd
   Jeśli nie zostanie wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie można odnaleźć ścieżki, wpisz następujące polecenie w celu utworzenia folderu EBD, a następnie powtórz polecenie cd ebd:
   md ebd
  4. W folderze EBD użyj następujących poleceń w celu skopiowania pliku Io.sys z katalogu głównego dysku twardego i zmienienia nazwy pliku Io.sys na Winboot.sys:
   attrib -s -h -r c:\io.sys
   copy c:\io.sys winboot.sys
   Winboot.sys to plik wymagany przez plik Sys.com.
  5. Przełącz się z powrotem do stacji A, a następnie wpisz następujące polecenia:
   a:
   sys c:
  Wpisz następujące polecenia, aby przywrócić oryginalny plik Msdos.sys. Naciskaj klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia:

  attrib -s -h -r c:\msdos.sys
  copy c:\msdos.ysy c:\msdos.sys
  Naciśnij klawisz T, aby zastąpić istniejący plik Msdos.sys. Zostanie wyświetlony komunikat „SKOPIOWANO PLIKÓW: 1” potwierdzający zastąpienie plików.
 4. Ponownie uruchom komputer i system Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition, a następnie spróbuj jeszcze raz zainstalować system Windows XP lub wykonać uaktualnienie do tego systemu.

  Uwaga: Po uruchomieniu polecenia sys c: można uruchomić konsolę odzyskiwania, a następnie użyć polecenia fixboot w celu ponownego zapisania kodu uruchamiającego system Windows XP. Po użyciu tej procedury oryginalna instalacja będzie normalnie działać.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą” .

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

178947 Nie można odnaleźć pliku rejestru. Usługi rejestru mogą...

318948 Komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR lub jest on uszkodzony” podczas uaktualniania systemu Windows 2000 lub Windows NT 4.0

320397 Możliwe problemy z uruchamianiem systemu Windows i wyświetlany komunikat o błędzie „Brak pliku NTLDR” w przypadku, gdy system Windows nie był aktualizowany na bieżąco, a w katalogu głównym jest zbyt wiele plików

883275 Nie można uruchomić komputera po zmodyfikowaniu uprawnień w systemie Windows Server 2003, Windows XP lub Windows 2000

812492 Podczas uruchamiania komputera z dysku innego niż systemowy jest wyświetlany komunikat o błędzie

315261 Komputer nie jest uruchamiany po zmianie partycji aktywnej przy użyciu narzędzia Zarządzanie dyskami

Jeśli wymienione tu artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Następnie w polu Wyszukiwanie w pomocy technicznej (Baza wiedzy) wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314057 — ostatni przegląd: 15.07.2008 — zmiana: 1

Opinia