Jak rozwiązać problem z wyświetlaniem komunikatów o błędach dotyczących zdarzeń o identyfikatorach 9 i 11

Ważne: Ten artykuł zawiera informacje na temat modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru utwórz jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać informacje dotyczące wykonywania kopii zapasowej, przywracania i edytowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows 2000: 154690 .

Streszczenie

W tym artykule opisano metody rozwiązywania problemów, których można użyć, jeśli w dzienniku systemu rejestrowane są informacje podobne do informacji podanych w poniższych przykładach.
Identyfikator zdarzenia: 9
Źródło: Aic78xx
Opis: Urządzenie \Device\ScsiPort0 nie odpowiedziało w ramach ustalonego limitu czasu.
-lub-
Identyfikator zdarzenia: 11
Źródło: Aic78xx
Opis: Sterownik wykrył błąd kontrolera na Device\ScsiPort0.
Nazwą źródła może być nazwa dowolnego kontrolera, na przykład Atdisk lub ATAPI.

Więcej informacji

Praktycznie we wszystkich przypadkach te komunikaty wskazują problemy ze sprzętem. Źródłem może być kontroler lub (co bardziej prawdopodobne) urządzenie podłączone do tego kontrolera. Problemem sprzętowym może być nieprawidłowe okablowanie, nieprawidłowe ustawienia zakończenia lub szybkości transferu, wolne zwalnianie przez urządzenie magistrali SCSI, uszkodzenie urządzenia lub w rzadkich przypadkach nieprawidłowo napisany sterownik urządzenia.

Lokalizowanie źródła problemu

Poniżej przedstawiono kilka porad dotyczących rozwiązywania problemów, które pomogą w zdiagnozowaniu i wskazaniu problemu:
 • Należy przeczytać podręcznik techniczny dołączony do kontrolera SCSI, aby określić wymagania dotyczące zakończenia. Wiele nowoczesnych kontrolerów SCSI wymaga terminatorów aktywnych (co najmniej jedno z urządzeń podłączonych do magistrali musi dostarczać energię zakończenia). Prawidłowe zakończenie obejmuje zarówno terminator (rezystor), jak i urządzenie, które podaje na magistralę sygnał dotyczący energii zakończenia. Standard SCSI-2 określa, że kontroler (inicjator) musi dostarczać energię zakończenia. Dlatego dowolny kontroler oznaczony jako zgodny ze standardem SCSI-2 prawdopodobnie nie dostarcza energii zakończenia, ale należy to sprawdzić, aby mieć pewność.

  Ponadto wiele urządzeń, a w szczególności dysków, może dostarczać energię zasilania. Jeśli dysk ma zworkę oznaczoną etykietą Trmpwr, należy włączyć tę zworkę.
 • Jeśli podłączone są wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia SCSI, należy upewnić się, że ostatnie urządzenie w każdym łańcuchu SCSI jest zakończone i że urządzenia znajdujące się przed ostatnim urządzeniem nie są zakończone.
 • Jeśli używany jest tylko jeden łańcuch SCSI (składający się tylko z urządzeń wewnętrznych lub zewnętrznych), należy upewnić się, że ostatnie urządzenie w łańcuchu SCSI jest zakończone oraz że zakończony jest sam kontroler. Zazwyczaj jest to ustawienie systemu BIOS.
 • Należy sprawdzić, czy występują obluzowane lub niskiej jakości połączenia kablowe SCSI. Długi łańcuch kabli, zawierający połączenie okablowania wewnętrznego i zewnętrznego, może powodować spadek jakości sygnału. Specyfikacja standardu SCSI, która zezwala na długie połączenia, zakłada, że kable nie umożliwiają utraty sygnału ani zakłóceń. Rzeczywista dozwolona długość połączenia jest zazwyczaj krótsza. Kable zewnętrzne, które mają ponad 2 metry długości, należy zastąpić kablami o długości 1 metra.
 • Należy wyszukać wymienne nośniki obrotowe, takie jak wymienne dyski twarde. Wymienne nośniki obrotowe potrzebują więcej czasu na ponowne uruchomienie niż inne nośniki wymienne i mogą generować zdarzenia o identyfikatorze 11 w trakcie wznawiania działania po wyjściu z trybu wstrzymania lub hibernacji. Po zainicjowaniu urządzenia można uzyskać do niego dostęp.
 • Należy zapisać daty zarejestrowania komunikatów o zdarzeniach i sprawdzić, czy te komunikaty są rejestrowane w czasie wykonywania pewnych zaplanowanych zadań (takich jak kopie zapasowe) lub w czasie intensywnej eksploatacji dysków. Być może w ten sposób uda się wskazać urządzenie powodujące błędy.

  Tendencja do występowania problemów tego typu w sytuacji dużego obciążenia stacji lub dysków jest często spowodowana zbyt wolnymi mikroprocesorami. W środowisku wielozadaniowym procesor może nie być dość szybki, aby przetwarzać wszystkie polecenia wejścia/wyjścia (We/Wy), które są przesyłane niemal jednocześnie.
 • Jeśli limity czasu są związane ze stacjami taśm, należy zmniejszyć ustawienia szybkości transferu; użycie szybkości transferu o wartości 5 MB/s zazwyczaj powoduje usunięcie problemu z limitami czasu.
 • Należy uprościć łańcuch SCSI/IDE, usuwając z niego urządzenia. Jeśli użytkownik podejrzewa, że dane urządzenie powoduje problem, należy przenieść je do innego kontrolera. Jeśli błędne zachowanie zostanie przeniesione wraz z urządzeniem, należy wymienić urządzenie.
 • Należy sprawdzić wersję systemu BIOS kontrolera SCSI oraz wersję oprogramowania układowego urządzenia i uzyskać najnowsze wersje od producenta. (Procedura sprawdzania numeru modelu i wersji oprogramowania układowego znajduje się w dalszej części tego artykułu).
 • Należy sprawdzić wersję sterownika urządzenia SCSI. Sterownik SCSI znajduje się w folderze %SystemRoot%\System32\Drivers. Numer wersji znajduje się we właściwościach pliku sterownika. Jeśli sterownik nie jest aktualny, należy sprawdzić, czy producent oferuje nowszą wersję.
 • Należy usunąć inne kontrolery, które mogą powodować problemy z rywalizacją o magistralę.
 • Należy sprawdzić, czy formatowanie niskopoziomowe wykonane przez kontroler SCSI umożliwia rozwiązanie problemu z komunikatami o zdarzeniach.
 • Należy spróbować użyć innej marki lub modelu podejrzanego sprzętu.

Sprawdzanie numeru modelu i wersji oprogramowania układowego urządzenia

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora rejestru na własną odpowiedzialność.

Numer modelu urządzenia oraz wersja jego oprogramowania układowego znajdują się w rejestrze systemu Windows. Aby wyświetlić te informacje, należy wykonać następujące kroki:
 1. Uruchom Edytor rejestru (Regedit.exe).
 2. Zlokalizuj w rejestrze następujący klucz
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
  , gdzie x zmienia się zgodnie z numerem urządzenia.
 3. Znajdź wartość identyfikatora REG_SZ, aby zobaczyć numer modelu i wersję oprogramowania układowego. Na przykład jeśli będzie widoczny ciąg

  SEAGATE ST32430N 0510
  , to 0510 jest wersją oprogramowania układowego.
 4. Zapisz numer modelu urządzenia i wersję jego oprogramowania układowego i sprawdź, czy producent dysponuje informacjami o znanych błędach z tym modelem urządzeń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 314093 — ostatni przegląd: 06.10.2005 — zmiana: 1

Opinia